Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Līķa patologanotomiskās izmeklēšanas tehnoloģijas

 1. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 2. Latvijā apstiprinātās līķa patologanatomiskās izmeklēšanas tehnoloģijas

 3. I. Vispārīgie jautājumi

 4. 1. Patologanatomisko izmeklēšanu (autopsiju) veic:
  1. 1.1.ārstniecības iestādēs mirušajiem, kuru nāve nav saistīta ar vardarbību vai aizdomām uz tādu;
  2. 1.2.mājās mirušajiem, kuri atradušies ģimenes ārsta uzraudzībā un aprūpē, bet nav skaidrs tiešais nāves cēlonis.
  3. 1.3. Patologanatomiskās izmeklēšanas protokola aprakstošajā daļā jāatspoguļo viss, sākot no līķa ārējās apskates, un par katru orgānu sistēmu atsevišķi.
 5. II. Līķa autopsija

 6. 1. Autopsiju veic ārsts patologs vai tiesu medicīnas eksperts, kuram palīdz autopsijas izdarīšanai apmācīts sanitārs.
 7. 2. Līķa autopsijas (sekcijas) laikā ādas un mīksto audu pārgriešanu veic ar šādiem griezieniem:
  1. 2.1. taisno griezienu;
  2. 2.2. Leškes griezienu;
  3. 2.3. Fišera griezienu;
  4. 2.4. kombinēto griezienu.
 8. 3. Orgānu kompleksu izņem pēc Šora metodes.
 9. 4. Galvaskausa atvēršana:
  1. 4.1. galvas ādas pārgriešana ar griezienu starp abiem aizauss pauguriem;
  2. 4.2. priekšējā ādas lēvera atdalīšana līdz kaula uzacu lokiem un mugurējā – līdz ārējam pakauša kaula paraugam;
  3. 4.3. galvaskausa velvi atdala ar speciālu rokas vai elektrisko zāģi pa apļveida līniju, kas iet 1 – 1,5 cm virs uzacu lokiem, pa deniņu kaulu zvīņām un ārējo pakauša kaula pauguru;
  4. 4.4. galvas smadzenes izņem ar nazi pārgriežot cieto smadzeņu apvalku un atdalot galvas smadzenes no muguras smadzenēm iegareno smadzeņu līmenī.
 10. 5. Pēc makroskopiskās izmeklēšanas orgānu kompleksu un galvas smadzenes novieto atpakaļ krūšu un vēdera dobumos. Visus ādas griezumus aizšuj ar nepārtrauktām smalkām šuvēm izmantojot sekciju komplekta speciālu adatu un diegu.
 11. 6. Autopsijas laikā pieņemtie audu un orgānu paraugi:
  1. 6.1. 24 līdz 48 stundas jāfiksē 10% formalīna šķīdumā;
  2. 6.2. formalīna šķīduma tilpumam jābūt piecas līdz septiņas reizes lielākam par paņemtā izmeklējumā materiāla tilpumu.
 12. 7. Mikroskopiskajai izmeklēšanai paredzēto preparātu izgatavošanai no fiksētajiem audiem izgriež 1x1x0,5 cm lielus gabaliņus. Turpmāk šie gabaliņi tiek apstrādāti tāpat kā operāciju un biopsiju materiāls.
 13. 8. Ja autopsiju veic tiesu medicīnas eksperts, autopsijā paņemtos audu paraugus nosūta ārstam patologam patomorfoloģiskai izmeklēšanai. Pēc patomorfoloģiskās diagnozes saņemšanas tiesu medicīnas eksperts noformē galīgo patologanatomisko diagnozi.
 14. III. Histoloģisko preparātu sagatavošanas kārtība

 15. 1. Mīksto audu histoloģisko preparātu sagatavošana:
  1. 1.1. audu paraugu ieguldīšana ar mikrotomu;
  2. 1.2. histoloģisko griezumu iegūšana ar mikrotomu;
  3. 1.3. histoloģisko preparātu krāsošana.
 16. 2. Histoloģisko preparātu no operāciju materiāla sagatavošana ekspres kārtībā:
  1. 2.1. preparātus sagatavo, iegūstot griezumus uz saldējošā mikrotoma;
  2. 2.2. histoloģisko preparātu krāsošana.
 17. 3. Kaulaudu histoloģisko preparātu sagatavošana:
  1. 3.1. kaulaudu dekalcinācija;
  2. 3.2. dekalcinēto kaulaudu guldīšana parafīna blokos;
  3. 3.3. histoloģisko griezumu iegūšana ar mikrotomu;
  4. 3.4. histoloģisko preparātu krāsošana.
 18. 07-002