Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

3. Laboratoriskās izmeklēšanas medicīniskie pakalpojumi.

Latvijā apstiprināto laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģiju saraksta uzbūves principi

 1. 1. Laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijas ir nosacīti sadalītas vienpadsmit grupās:
  1. 1.1. imūnķīmiskās laboratoriskās tehnoloģijas (tabulas turpinājums pieejams šeit);
  2. 1.2. imūnķīmiskās izoseroloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  3. 1.3. imūnķīmiskās morfoloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  4. 1.4. ķīmiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  5. 1.5. fizikāli ķīmiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  6. 1.6. fizikālās laboratoriskās tehnoloģijas;
  7. 1.7. morfoloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  8. 1.8. morfoloģiskās bakterioskopiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  9. 1.9. molekulāri bioloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  10. 1.10. mikrobioloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas;
  11. 1.11. citoģenētiskās laboratoriskās tehnoloģijas.
 2. 2. Katrā grupā tehnoloģijas ir sakārtotas pēc ailes "Izmeklējamais rādītājs" satura,
 3. 3. Laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģiju sarakstā katrai tehnoloģijai ir piešķirts kods, kurš paliks nemainīgs iespējamo saraksta izmaiņu rezultātā un turpmāk būs izmantojams attiecīgās tehnoloģijas identificēšanai:
  1. 3.1. imunoķīmiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ IK + kārtas numurs;
  2. 3.2. imunoķīmiskajām izoseroloģiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ IiS + kārtas numurs;
  3. 3.3. imunoķīmiskajām morfoloģiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ImO + kārtas numurs;
  4. 3.4. ķīmiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ Kim + kārtas numurs;
  5. 3.5. fizikāli ķīmiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ FiK + kārtas numurs;
  6. 3.6. fizikālajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ Fiz + kārtas numurs;
  7. 3.7. morfoloģiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ MOR + kārtas numurs;
  8. 3.8. mikrobioloģiskajām bakterioskopiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ MBs + kārtas numurs;
  9. 3.9. molekulāri bioloģiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ MoB  + kārtas numurs;
  10. 3.10. mikrobioloģiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām - La/ MiB + kārtas numurs;
  11. 3.11. citoģenētiskajām laboratoriskajām tehnoloģijām – La/Cge + kārtas numurs.
 4. 4. Laboratorisko izmeklēšanas tehnoloģiju sarakstā lietotie saīsinājumi:
  1. 4.1. HLA - cilvēka leikocītu antigēns (angl. - human leucocyte antigen);
  2. 4.2. IFCC - Starptautiskā Klīniskās ķīmijas federācija (angl. – International Federation of Clinical Chemistry);
  3. 4.3. DGKC - Vācu Klīniskās ķīmijas savienība (vācu - Deutsche Gesellschaft fűr Klinische Chemie);
  4. 4.4. SCE - Skandināvijas Enzīmu komiteja (angl. - Scandinavian Committee on Enzymes);
  5. 4.5. SFBC - Francijas Klīniskās bioloģijas sabiedrība (fr. - Société Française de Biologie Clinique);
  6. 4.6. CHOD/POD - holesterolesterāzes, holesteroloksidāzes peroksidāzes reakcija;
  7. 4.7. eritrocītu indeksi:
   1. 4.7.1. MCV - vidējais eritrocītu tilpums;
   2. 4.7.2. MCH - vidējais hemoglobīna saturs;
   3. 4.7.3. MCHC - vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītos;
   4. 4.7.4. RDW - eritrocītu sadales plašums (anizocitoze);
   5. 4.7.5. MRBC - makroeritrocīti;
   6. 4.7.6. μRBC - mikroeritrocīti;
   7. 4.7.7. HDW - hemoglobīna koncentrācijas izkliedes plašums (anizohromija);
   8. 4.7.8. CHCM - hemoglobīna koncentrācija vienā eritrocītā;
  8. 4.8. Trombocītu indeksi:
   1. 4.8.1. MPV - vidējais trombocītu tilpums;
   2. 4.8.2. PDW - trombocītu sadales plašums (anizocitoze);
   3. 4.8.3. PCT - trombokrīts;
   4. 4.8.4. MPLT - makrotrombocīti;
   5. 4.8.5. μPLT - mikrotrombocīti;
  9. 4.9. Retikulocītu indekss:
   1. 4.9.1. Chr - hemoglobīna saturs retikulocītā;
  10. 4.10. NVVC - nacionālais vides veselības centrs;
  11. 4.11. LIC - Latvijas Infektoloģijas centrs;
  12. 4.12. BOVAS TPSVC - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs";
  13. 4.13. MN - metodiskie norādījumi;
  14. 4.14. NCCLS - Nacionālā klīnisko laboratorijas standartu komiteja (ASV) - (angl. -National Committee for Clinical Laboratory Standard);
  15. 4.15. Ar (*) apzīmētā tehnoloģija - šo metodi drīkst lietot tikai asins dienestā donoru skrīningam, izmantojot "Guidelines for organization of a blood transfusion service, World Health Organisation, Geneva, 1992" un "Technical manual of American association of blood banks", 1996.