Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Mikrobioloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas

Nr.p.k.

Testēšanas objekts

Izmeklējamais rādītājs un/vai metodes saturs

Normatīvi tehniskā dokumentācija un/vai izmeklēšanas metode, princips

Tehnoloģijas kods

1.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Anaerobo mikroorganismu identifikācija

Gāzu hromatogrāfijas metode - Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata 1992.g. American Society for Microbiology

La/ MiB 001

2.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Atšķaidījuma metode agārā - 1997.g. NCCLS, M7-A4

La/ MiB 002

3.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

MN "Aerobo baktēriju jūtības noteikšana pret antibiotiskām vielām” 1997.g. NVVC

La/ MiB 003

4.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Disku difūzijas metode agārā pēc Bauer & Kirby – 1997g. NCCLS,M7-A4

La/ MiB 004

5.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

E testa metode – Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 005

6.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Mikroatšķaidījumu metode buljonā anaerobo baktēriju jūtības noteikšanai - Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 006

7.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Makro un mikroatšķaidījumu metode buljonā MIC noteikšanai 1997.g. NCCLS, M7-A4

La/ MiB 007

8.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Automatizētā antibakteriālās jūtības nolasīšana cietā barotnē (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 008

9.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Automatizētā API mikroatšķaidījumu metode buljonā

La/ MiB 009

10.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Pusautomatizētā Sceptor sistēma

La/ MiB 010

11.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Antifungālā jūtība

Automatizētā sēņu antifungālās jūtības  noteikšana ar mikroatšķaidījuma metodi (API) – komerciālā sistēma

La/ MiB 011

12.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Antifungālā jūtība

Sēņu antifungālās jūtības noteikšana  ar mikroatšķaidījumu metodi buljonā (komerciālā sistēma)

La/ MiB 012

13.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Antifungālā jūtība

Sēnu antifungālās jūtības noteikšana-Kīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 013

14.

Asins sērums

Antitoksiskās antivielas pret difteriju

MN” Eritrocitārā difterijas antigēna pielietošana” 1998g. LIC

La/ MiB 014

15.

Asins sērums

Antitoksiskās antivielas pret difteriju

Toksīna neitralizācijas tests Verro šūnās

La/ MiB 015

16.

Asins sērums

Antivielas pret Borrelia burgdorferi

Imūnfermentā metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 016

17.

Asins sērums

Antivielas pret Brucella ģints mikro-orgaanismiem

MN” Brucelložu šķidrā diagnostikuma pielietošana” (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 017

18.

Asins sērums

Antivielas pret enterobaktērijām

Aglutinācijas reakcija MN” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 018

19.

Asins sērums

Antivielas pret enterobaktērijām

Hemaglutinācijas reakcija MN” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 019

20.

Pacienta serums

Antivielas pret holēras izraisītāju

Aglutinācijas reakcija MN "Holēras mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 020

21.

Pacienta serums

Antivielas pret holēras izraisītāju

Fāzu kontrastmikro-skopijas metode MN "Holēras mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 021

22.

Asins sērums

Antivielas pret jersīnijām

Aglutinācijas reakcija MN” Yersinia enterocolitica un pseudotuberculosis mikrobioloģiskā diagnostika

La/ MiB 022

23.

Asins sērums

Antivielas pret jersīnijām

Hemaglutinācijas reakcija MN” Yersinia enterocolitica un pseudotuberculosis mikrobioloģiskā diagnostika

La/ MiB 023

24.

Asins sērums

Antivielas pret mikro-organismiem

Imūnfermentā metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 024

25.

Asinis

Asins savākšana uz mikrofloru,uzsē-šana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 025

26.

Asinis

Asins savākšana uz mikrofloru,uzsē-šana un rezultātu interpretācija

MN”Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 026

27.

Asinis

Asins savākšana,uzsē-šana un rezultātu interpretācija

MN” Asins uzsējumu inkubēšana,mikro-organismu ātra augšana un atpazīšna BACTEC fluoriscējošā sistēmā” (komerciālā sistēma)

La/ MiB 027

28.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bacitracīna jūtības tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 028

29.

Bioloģiskais materiāls

Bakteriālie antigēni

Lateks aglutinācija (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 029

30.

No bioloģiskā materiāla izdalīto bakteriālo meningītu izsaucēji

Bakteriālo meningītu izsaucēju bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN ”Meningokokku infekcijas un bakteriālo meningītu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 030

31.

 

 

 

 

32.

Baktēriju skaita noteikšana audos un aspirātos

Baktēriju skaits

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 032

33.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Neisseria ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

LACHEMA pusautomatizētā identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 033

34.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Neisseria ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā API identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 034

35.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Neisseria ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Crystal identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 035

36.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā API identifikācijas sistēma

La/ MiB 036

37.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Crystal identifikācijas sistēma

La/ MiB 037

38.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

LACHEMA pusautomatizētā identifikācijas sistēma

La/ MiB 038

39.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 039

40.

Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Komerciālās identifikācijas sistēmas-“Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata”

La/ MiB 040

41.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā SCEPTOR identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 041

42.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētās un automatizētās identifikācijas sistēmas- “Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata”

La/ MiB 042

43.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

“LACHEMA” pusautomatizētā identifikācijas sistēma

La/ MiB 043

44.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā ‘Crystal “identifikācijas sistēma

La/ MiB 044

45.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API identifikācijas sistēma

La/ MiB 045

46.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN ” Laboratory Procedures in the Identification of Nonfermentters” BBL

La/ MiB 046

47.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Vibrio ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN "Holēras mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 047

48.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 048

49.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 049

50.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API sistēma

La/ MiB 050

51.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā LACHEMA identifikācijas sistēma

La/ MiB 051

52.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal sistēma

La/ MiB 052

53.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Komerciālās sistēmas Gram pozitīvo baktēriju identifikācijai-Klīniski mikrobioloģisko procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 053

54.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Sceptor identifikācijas sistēma

La/ MiB 054

55.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN "Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 055

56.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 056

57.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal identifikācijas sistēma

La/ MiB 057

58.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API identifikāscijas sistēma

La/ MiB 058

59.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

LACHEMA pusautomatizētā identifikācijas sistēma

La/ MiB 059

60.

No bioloģiskā materiālā izdalītie Gram pozitīvie aerobie bacilli

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 060

61.

No bioloģiskā materiālā izdalītie Gram pozitīvie aerobie bacilli

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal identifikācijas  sistēma

La/ MiB 061

62.

No bioloģiskā materiālā izdalītie Gram pozitīvie aerobie bacilli

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API identifikācijas sistēma

La/ MiB 062

63.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 063

64.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN "Anaerobo mikroorganismu mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 064

65.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API sistēma

La/ MiB 065

66.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal sistēma

La/ MiB 066

67.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Sceptor sistēma

La/ MiB 067

68.

No bioloģiskā materiāla izdalītās miko-baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 068

69.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes” 1996g. LR Mikrobioloģijas un Laboratorijas ārstu asociācijas.

La/ MiB 069

70.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru

“Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata” 1992. g. American Society for Microbiology

La/ MiB 070

71.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz anaerobo mikrofloru

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 071

72.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz anaerobo mikrofloru

MN” Anaerobo mikroorganismu mikrobioloģiskā diagnostika” 1997g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 072

73.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz Candida ģints sēnēm

MN” Candida ģints sēņu mikrobioloģiskā izmeklēšana 1999g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 073

74.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz sēnēm

Klīniskās mikrobioloģijas rokasgrāmata

La/ MiB 074

75.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana un uzsēšana aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu izdalīšanai

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 075

76.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana un uzsēšana aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu izdalīšanai

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 076

77.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana, uz-sēšana, kultivēšana un izaugušo koloniju interpretācija uz Candida ģints sēnēm

MN” Candida ģints sēņu mikrobioloģiskā izmeklēšana

La/ MiB 077

78.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana,uz-sēšana, kulivēšana un izaugušo koloniju interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas rokasgrāmata

La/ MiB 078

79.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla savākšana uz Vibrio ģints mikro-organismiem, transports, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN”Holēras mikrobioloģiskā diagnostika”1996g. NVVC

La/ MiB 079

80.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla savākšana, transports, sagatavošana uzsēšanai uz mikobaktērijām

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 080

81.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla uzsēšana uz anaerobo mikrofloru, inkubācija un izaugušo koloniju interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 081

82.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla uzsēšana uz anaerobo mikrofloru, inkubācija un izaugušo koloniju interpretācija

MN” Anaerobo mikroorganismu mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 082

83.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

CAMP tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 083

84.

Asins sērums

Candida ģints sēņu antigēna noteikšana

Ekspres metode (komerciālā sistēma)

La/ MiB 084

85.

Bioloģiskais materiāls

Clostridium botulinum toksīns

MN’Botulisma diagnostika”

La/ MiB 085

86.

Fēces

Fēču savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 086

87.

Fēces

Fēču savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika” 1994g. NVVC

La/ MiB 087

88.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Hemolīze uz auna asins agāra

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 088

89.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Indols

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 089

90.

No bioloģiskā materiāla izdalītās aerobo un fakultatīvi anaerobo mikro-organismu kultūras

Izdalīto aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 090

91.

No bioloģiskā materiāla izdalītās aerobo un fakultatīvi anaerobo mikro-organismu kultūras

Izdalīto aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 091

92.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Izdalīto Gram negatīvo nūjiņu kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura

MN ” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 092

93.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Izdalīto Haemophylus ģints bakēriju  kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura un identifikācija

MN ” Haemophylus ģints mikroorganismu izdalīšana un identifikācija” 1994.g. NVVC

La/ MiB 093

94.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Izdalīto Haemophylus ģints bakēriju  kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura un identifikācija

MN ” Meningokokku infekcijas un bakteriālo meningītu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 094

95.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Yersinia ģints baktērijas

Izdalīto Yersinia ģints baktēriju kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura un identifikācija

MN  "Yersinia enterocolitica un pseudotuberculosis mikrobioloģiskā diagnostika" 1996.g. LR Mikrobioloģijas un Laboratorijas ārstu asociācijas

La/ MiB 095

96.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Staphylo-coccus ģints mikro-organismi

Jūtība pret meticilīnu

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 096

97.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Katalāzes tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 097

98.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Koagulāzes tets

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 098

99.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Koagulāzes tets

MN "Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskā izmeklēšana”

La/ MiB 099

100.

Gaiss, noskalojumi no apkārtējās vides objektiem

Kopējais mikroorganismu skaits, S. aureus, patogēnās un nosacīti patogēnās enterobaktērijas, Pseudomonas ģints baktērijas, sēnes

MN”Medicīnisko instrumentu,sterilo materiālu mikrobioloģiskā izmeklēšana” 1998.g. NVVC

La/ MiB 100

101.

Gaiss, noskalojumi no apkārtējās vides objektiem

Kopējais mikroorganismu skaits, S. aureus, patogēnās un nosacīti patogēnās enterobaktērijas, Pseudomonas ģints baktērijas,sēnes

MN” Nomazgājumu,pārsienamā materiāla,ķirurģiskā  šujamā materiāla un gaisa bakterioloģiskā izmeklēšana 1999g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 101

102.

Fēces

Materiāla noņemšana uz disbakteriozi,atšķaidījumu sagatavošana,uzsēšāna ,skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

MN” Disbakteriozes mikrobioloģiskā diagnostika” 1999g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 102

103.

Bioloģiskais materiāls

Materiāla sagatavošana un mikroskopija uz skābju izturīgām baktērijām

Flotācijas metode

La/ MiB 103

104.

Bioloģiskais materiāls

Materiāla sagatavošana un mikroskopija uz skābju izturīgām baktērijām

Homogenizācijas metode

La/ MiB 104

105.

Bioloģiskais materiāls

Materiāla sagatavošana, mikroskopija, uzsēšana, izaugušo mikobaktēriju bioķīmiskā identifikācija

Tuberkulozes bakterioloģiskā diagnostika 1999g. BOVU TPSVC

La/ MiB 105

106.

Lumbāl-punktāts

Materiāla savākšan, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN "Meningokokku infekcijas un bakteriālo meningītu mikrobioloģiskā diagnostika” 1997.g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 106

107.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz Bordatella pertusis un B.parapertusis

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 107

108.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz Bordatella pertusis un B.parapertusis

MN” Garā klepus un paraklepus bakterioloģiskā un seroloģiskā diagnostika” 1995.g. NVVC

La/ MiB 108

109.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz C.diphtheriae

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 109

110.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz C.diphtheriae

MN” Difterijas epidemioloģiskā uzraudzība” 1994.g. NVVC

La/ MiB 110

111.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz gonokokku faringīta izsaucēju

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 111

112.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz streptokokku faringīta izsaucēju

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 112

113.

Āda un zemādas audi

Materiāla savākšana, mikroskopija, uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 113

114.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana, skaita noteikšana , identifikācija,re-zultātu interpretācija un antibakteriālās jūtības noteikšana

Urogenitālo mikoplazmu mikrobioloģiskā izmeklēšana un antibakteriālās jūtības noteikšana (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 114

115.

Urīns

Materiāla savākšana, transports, uzsēšana, skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 115

116.

Urīns

Materiāla savākšana, transports, uzsēšana, skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

MN "Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 116

117.

Urīns

Materiāla savākšana, transports, uzsēšana, skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

Automatizētais skrīnings ar ” Uro-Quick”(komerciālā sistēma)

La/ MiB 117

118.

Sterili organisma šķidrumi (izņemot asinis, lumbāl-punktātu,  dializātu, urīnu)

Materiāla savākšana, uzsē-šana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 118

119.

Lumbāl-punktāts

Materiāla savākšana, uzsē-šana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 119

120.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Campylo-bacter ģints baktērijas

Materiāla savākšana, uzsēšana, kultivēšana un izaugušo mikroorganismu identifikācija

MN “Campylobacter un Helicobacter mikrobioloģiskā diagnostika" 1996. g. LR mikrobioloģijas un Laboratorijas ārstu asociācijas

La/ MiB 120

121.

Bioloģiskais materiāls uz Legionella ģints baktērijām

Materiāla savākšana, uzsēšana,izaugu-šo koloniju identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 121

122.

Bioloģiskais materiāls no apakšējiem   elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana,mikroskopija,uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas preocedūru rokasgrāmata

La/ MiB 122

123.

Bioloģiskais materiāls no apakšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana,mikro-skopija,uzsēšana un rezultātu interpretāioja

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 123

124.

Bioloģiskais materiāls uz Listeria mono-citogenes

Materiāla savākšana, uzsēšana, rezultātu interpretācija, un identifikācija

“Listeria monocitogenes mikrobioloģiskā diagnostika” 1988g. Manuel of BBL and Laboratory Procedures

La/ MiB 124

125.

Bioloģiskais materiāls uz Listeria mono-citogenes

Materiāla savākšana, uzsēšana, rezultātu interpretācija, un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 125

126.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana,uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 126

127.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Bioloģiskā materiāla izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 127

128.

Bioloģiskais materiāls no acīm

Materiāla savākšana,uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 128

129.

Bioloģiskais materiāls no acīm

Materiāla savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 129

130.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 130

131.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 131

132.

Bioloģiskais materiāls uz Borrelia burgdorferi

Materiāla savākšana, uzsēšana, mikro-organismu identifikācija  un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobiloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 132

133.

Bioloģiskais materiāls uz Brucella ģints mikro-organismiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, mikro-organismu identifikācija  un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 133

134.

Bioloģiskais materiāls uz Leptospira ģints mikro-organismiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, mikroorganismu identifikācija  un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobiloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 134

135.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana, uzsēšana, skaita noteikšana, identifikācija un rezultātu interpretācija

Urogenitālo mikoplazmu mikrobioloģiskā izmeklēšana (komerciālās  sistēmas)

La/ MiB 135

136.

Lumbāl-punktāts

Meningīta izsaucējmikro-organismu noteikšana

Ekspres metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 136

137.

Bioloģiskais materiāls

Mikobaktēriju noteikšana

DNS noteikšana –Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 137

138.

Asinis

Mikobaktēriju primārā izolēšana

Tuberkulozes mikrobioloģiskā diagnostika ar BACTEC sistēmu 1999g.BOVU TPSVC

La/ MiB 138

139.

Bioloģiskais materiāls

Mikobaktēriju primārā izolēšana un rezultātu interpretācija

Mikrokoloniju metode –Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 139

140.

Bioloģiskais materiāls

Mikobaktēriju primārā izolēšana un rezultātu interpretācija pēc augšanas rakstura

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 140

141.

Dezinfekcijas līdzekļi

Mikroorganismi

MN ”Dezinfekcijas līdzekļu efektivitātes kontrole” 2000.g. Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 141

142.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Tiešā imunofluoriscences-antivielu metode (komerciālās  sistēmas)

La/ MiB 142

142.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Netiešās imunofluoriscences metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 143

144.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Tiešā imunofluoriscences metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 144

145.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Netiešās imunofluoriscences- antivielu  metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 145

146.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu identifikācija

Nukleīnskābju hibridizācijas tests -Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 146

147.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu identifikācija

Pulsējošā lauka gēla elektroforēze Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 147

148.

Gram pozitīvie un Gram negatīvie mikro-organismi

Mikroorganismu krāsošana pēc Grama

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 148

149.

Pārtikas produkti un nomazgājumi

Mikroorganismu skaits, mezofīlie, aerobi, fakultatīvie anaerobie, S.aureus, Salmonella, Proteus, Bac.mesenterium

MN "Pārtikas produktu un to izejvielu mikrobioloģisko izmeklējumu metodes"

La/ MiB 149

150.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu tipēšana

Ribotipēšanas metode -Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 150

151.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu tipēšana pēc hromosomālās DNS

Agarozes gēla elektroforēze- Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 151

152.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu un sēņu identifikācija

Nukleīnskābju prove- Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 152

153.

Bioloģiskais materilāls

Mikroskopiskā izmeklēšna uz sēnēm

Klīniskās mikrobioloģijas rokasgrāmata

La/ MiB 153

154.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Novobiocima jūtības  tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 154

155.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Oksidāze

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 155

156.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Optohīna jūtības tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 156

157.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Proteīna A tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 157

158.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Proteīna A tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 158

159.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Candida ģints sēnes

Sēņu  skaita noteikšana un identifikācija

MN "Candida ģints sēņu mikrobioloģiskā izmeklēšana"

La/ MiB 159

160.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Sēņu identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 160

161.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Sēņu identifikācija

Automatizētā API sistēma

La/ MiB 161

162.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

Ziel-Neelsen metode – Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 162

163.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

Kinyou’s karbolfuksīna metode – Klīniskās mikrobioloģijas procedsūru rokasgrāmata

La/ MiB 163

164.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

Fluorohromā krāsošanas metode – Klīniskās mikrobioloģijas procdūru rokasgrāmata

La/ MiB 164

165.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

MN “Plaušu tuberkulozes diagnostika,pielietojot bakterioskopisko metodi ‘1999g. BOVU TPSVC

La/ MiB 165

166.

Sterilais materiāls

Sterilitāte

MN "Medicīnisko instrumentu, sterilo materiālu mikrobioloģiskā izmeklēšana"

La/ MiB 166

167.

Sterilais materiāls

Sterilitāte

MN "Nomazgājumu, pārsienamā materiāla, ķirurģiskā šujamā materiāla un gaisa bakterioloģiskā izmeklēšana"

La/ MiB 167

168.

Sterilais materiāls

Sterilitāte

ATF noteikšana ar luminometru (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 168

169.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Streptokokku antigēns

Ekspress metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 169

170.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Žults eskulīna tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 170

171.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

β -laktamāze

MN ”Beta laktamāzes noteikšana ar cefi- nāzes diskiem” (komerciālā sistēma)

La/ MiB 171

172.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

β-laktamāze

 β-laktamāzes tests 1997.g. NCCLS, M7-A4

La/ MiB 172

173.

Asins pagatavojumi

Sterilitāte; uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN "Sterilitātes kontrole ar tioglikola barotni"

La/ MiB 173

174.

Nomazgājums no donora elkoņa locītavas iekšējās virsmas ādas

Sterilitāte; uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN "Sterilitātes kontrole ar tioglikola barotni"

La/ MiB 174

175.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Helicobacter pylory

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizēta API identifikācijas sistēma (komerciāla)

La/ MiB 175

 

Mikrobioloģiskās laboratoriskās tehnoloģijas

Nr.p.k.

Testēšanas objekts

Izmeklējamais rādītājs un/vai metodes saturs

Normatīvi tehniskā dokumentācija un/vai izmeklēšanas metode, princips

Tehnoloģijas kods

1.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Anaerobo mikroorganismu identifikācija

Gāzu hromatogrāfijas metode - Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata 1992.g. American Society for Microbiology

La/ MiB 001

2.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Atšķaidījuma metode agārā - 1997.g. NCCLS, M7-A4

La/ MiB 002

3.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

MN "Aerobo baktēriju jūtības noteikšana pret antibiotiskām vielām” 1997.g. NVVC

La/ MiB 003

4.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Disku difūzijas metode agārā pēc Bauer & Kirby – 1997g. NCCLS,M7-A4

La/ MiB 004

5.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

E testa metode – Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 005

6.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Mikroatšķaidījumu metode buljonā anaerobo baktēriju jūtības noteikšanai - Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 006

7.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Makro un mikroatšķaidījumu metode buljonā MIC noteikšanai 1997.g. NCCLS, M7-A4

La/ MiB 007

8.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Automatizētā antibakteriālās jūtības nolasīšana cietā barotnē (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 008

9.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Automatizētā API mikroatšķaidījumu metode buljonā

La/ MiB 009

10.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Antibakteriālā jūtība

Pusautomatizētā Sceptor sistēma

La/ MiB 010

11.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Antifungālā jūtība

Automatizētā sēņu antifungālās jūtības  noteikšana ar mikroatšķaidījuma metodi (API) – komerciālā sistēma

La/ MiB 011

12.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Antifungālā jūtība

Sēņu antifungālās jūtības noteikšana  ar mikroatšķaidījumu metodi buljonā (komerciālā sistēma)

La/ MiB 012

13.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Antifungālā jūtība

Sēnu antifungālās jūtības noteikšana-Kīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 013

14.

Asins sērums

Antitoksiskās antivielas pret difteriju

MN” Eritrocitārā difterijas antigēna pielietošana” 1998g. LIC

La/ MiB 014

15.

Asins sērums

Antitoksiskās antivielas pret difteriju

Toksīna neitralizācijas tests Verro šūnās

La/ MiB 015

16.

Asins sērums

Antivielas pret Borrelia burgdorferi

Imūnfermentā metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 016

17.

Asins sērums

Antivielas pret Brucella ģints mikro-orgaanismiem

MN” Brucelložu šķidrā diagnostikuma pielietošana” (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 017

18.

Asins sērums

Antivielas pret enterobaktērijām

Aglutinācijas reakcija MN” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 018

19.

Asins sērums

Antivielas pret enterobaktērijām

Hemaglutinācijas reakcija MN” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 019

20.

Pacienta serums

Antivielas pret holēras izraisītāju

Aglutinācijas reakcija MN "Holēras mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 020

21.

Pacienta serums

Antivielas pret holēras izraisītāju

Fāzu kontrastmikro-skopijas metode MN "Holēras mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 021

22.

Asins sērums

Antivielas pret jersīnijām

Aglutinācijas reakcija MN” Yersinia enterocolitica un pseudotuberculosis mikrobioloģiskā diagnostika

La/ MiB 022

23.

Asins sērums

Antivielas pret jersīnijām

Hemaglutinācijas reakcija MN” Yersinia enterocolitica un pseudotuberculosis mikrobioloģiskā diagnostika

La/ MiB 023

24.

Asins sērums

Antivielas pret mikro-organismiem

Imūnfermentā metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 024

25.

Asinis

Asins savākšana uz mikrofloru,uzsē-šana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 025

26.

Asinis

Asins savākšana uz mikrofloru,uzsē-šana un rezultātu interpretācija

MN”Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 026

27.

Asinis

Asins savākšana,uzsē-šana un rezultātu interpretācija

MN” Asins uzsējumu inkubēšana,mikro-organismu ātra augšana un atpazīšna BACTEC fluoriscējošā sistēmā” (komerciālā sistēma)

La/ MiB 027

28.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bacitracīna jūtības tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 028

29.

Bioloģiskais materiāls

Bakteriālie antigēni

Lateks aglutinācija (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 029

30.

No bioloģiskā materiāla izdalīto bakteriālo meningītu izsaucēji

Bakteriālo meningītu izsaucēju bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN ”Meningokokku infekcijas un bakteriālo meningītu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 030

31.

 

 

 

 

32.

Baktēriju skaita noteikšana audos un aspirātos

Baktēriju skaits

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 032

33.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Neisseria ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

LACHEMA pusautomatizētā identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 033

34.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Neisseria ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā API identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 034

35.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Neisseria ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Crystal identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 035

36.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā API identifikācijas sistēma

La/ MiB 036

37.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Crystal identifikācijas sistēma

La/ MiB 037

38.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

LACHEMA pusautomatizētā identifikācijas sistēma

La/ MiB 038

39.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 039

40.

Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Komerciālās identifikācijas sistēmas-“Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata”

La/ MiB 040

41.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā SCEPTOR identifikācijas sistēma (komerciālā sistēma)

La/ MiB 041

42.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētās un automatizētās identifikācijas sistēmas- “Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata”

La/ MiB 042

43.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

“LACHEMA” pusautomatizētā identifikācijas sistēma

La/ MiB 043

44.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā ‘Crystal “identifikācijas sistēma

La/ MiB 044

45.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API identifikācijas sistēma

La/ MiB 045

46.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN ” Laboratory Procedures in the Identification of Nonfermentters” BBL

La/ MiB 046

47.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Vibrio ģints mikro-organismi

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN "Holēras mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 047

48.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 048

49.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 049

50.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API sistēma

La/ MiB 050

51.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā LACHEMA identifikācijas sistēma

La/ MiB 051

52.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal sistēma

La/ MiB 052

53.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Komerciālās sistēmas Gram pozitīvo baktēriju identifikācijai-Klīniski mikrobioloģisko procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 053

54.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Sceptor identifikācijas sistēma

La/ MiB 054

55.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN "Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 055

56.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 056

57.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal identifikācijas sistēma

La/ MiB 057

58.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API identifikāscijas sistēma

La/ MiB 058

59.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

LACHEMA pusautomatizētā identifikācijas sistēma

La/ MiB 059

60.

No bioloģiskā materiālā izdalītie Gram pozitīvie aerobie bacilli

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 060

61.

No bioloģiskā materiālā izdalītie Gram pozitīvie aerobie bacilli

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal identifikācijas  sistēma

La/ MiB 061

62.

No bioloģiskā materiālā izdalītie Gram pozitīvie aerobie bacilli

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API identifikācijas sistēma

La/ MiB 062

63.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 063

64.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

MN "Anaerobo mikroorganismu mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 064

65.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā API sistēma

La/ MiB 065

66.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā un automatizētā Crystal sistēma

La/ MiB 066

67.

No bioloģiskā materiāla izdalītās anaerobās baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizētā Sceptor sistēma

La/ MiB 067

68.

No bioloģiskā materiāla izdalītās miko-baktērijas

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 068

69.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes” 1996g. LR Mikrobioloģijas un Laboratorijas ārstu asociācijas.

La/ MiB 069

70.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru

“Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata” 1992. g. American Society for Microbiology

La/ MiB 070

71.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz anaerobo mikrofloru

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 071

72.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz anaerobo mikrofloru

MN” Anaerobo mikroorganismu mikrobioloģiskā diagnostika” 1997g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 072

73.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz Candida ģints sēnēm

MN” Candida ģints sēņu mikrobioloģiskā izmeklēšana 1999g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 073

74.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla noņemšana un transports uz sēnēm

Klīniskās mikrobioloģijas rokasgrāmata

La/ MiB 074

75.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana un uzsēšana aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu izdalīšanai

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 075

76.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana un uzsēšana aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu izdalīšanai

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 076

77.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana, uz-sēšana, kultivēšana un izaugušo koloniju interpretācija uz Candida ģints sēnēm

MN” Candida ģints sēņu mikrobioloģiskā izmeklēšana

La/ MiB 077

78.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla sagatavošana,uz-sēšana, kulivēšana un izaugušo koloniju interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas rokasgrāmata

La/ MiB 078

79.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla savākšana uz Vibrio ģints mikro-organismiem, transports, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN”Holēras mikrobioloģiskā diagnostika”1996g. NVVC

La/ MiB 079

80.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla savākšana, transports, sagatavošana uzsēšanai uz mikobaktērijām

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 080

81.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla uzsēšana uz anaerobo mikrofloru, inkubācija un izaugušo koloniju interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 081

82.

Bioloģiskais materiāls

Bioloģiskā materiāla uzsēšana uz anaerobo mikrofloru, inkubācija un izaugušo koloniju interpretācija

MN” Anaerobo mikroorganismu mikrobioloģiskā diagnostika"

La/ MiB 082

83.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

CAMP tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 083

84.

Asins sērums

Candida ģints sēņu antigēna noteikšana

Ekspres metode (komerciālā sistēma)

La/ MiB 084

85.

Bioloģiskais materiāls

Clostridium botulinum toksīns

MN’Botulisma diagnostika”

La/ MiB 085

86.

Fēces

Fēču savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 086

87.

Fēces

Fēču savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika” 1994g. NVVC

La/ MiB 087

88.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Hemolīze uz auna asins agāra

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 088

89.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Indols

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 089

90.

No bioloģiskā materiāla izdalītās aerobo un fakultatīvi anaerobo mikro-organismu kultūras

Izdalīto aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 090

91.

No bioloģiskā materiāla izdalītās aerobo un fakultatīvi anaerobo mikro-organismu kultūras

Izdalīto aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 091

92.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Izdalīto Gram negatīvo nūjiņu kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura

MN ” Enterobaktēriju izraisīto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 092

93.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Izdalīto Haemophylus ģints bakēriju  kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura un identifikācija

MN ” Haemophylus ģints mikroorganismu izdalīšana un identifikācija” 1994.g. NVVC

La/ MiB 093

94.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Haemophylus     ģints baktērijas

Izdalīto Haemophylus ģints bakēriju  kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura un identifikācija

MN ” Meningokokku infekcijas un bakteriālo meningītu mikrobioloģiskā diagnostika”

La/ MiB 094

95.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Yersinia ģints baktērijas

Izdalīto Yersinia ģints baktēriju kultūru interpretācija pēc augšanas rakstura un identifikācija

MN  "Yersinia enterocolitica un pseudotuberculosis mikrobioloģiskā diagnostika" 1996.g. LR Mikrobioloģijas un Laboratorijas ārstu asociācijas

La/ MiB 095

96.

No bioloģiskā materiāla izdalītie Staphylo-coccus ģints mikro-organismi

Jūtība pret meticilīnu

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 096

97.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Katalāzes tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 097

98.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Koagulāzes tets

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 098

99.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Koagulāzes tets

MN "Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskā izmeklēšana”

La/ MiB 099

100.

Gaiss, noskalojumi no apkārtējās vides objektiem

Kopējais mikroorganismu skaits, S. aureus, patogēnās un nosacīti patogēnās enterobaktērijas, Pseudomonas ģints baktērijas, sēnes

MN”Medicīnisko instrumentu,sterilo materiālu mikrobioloģiskā izmeklēšana” 1998.g. NVVC

La/ MiB 100

101.

Gaiss, noskalojumi no apkārtējās vides objektiem

Kopējais mikroorganismu skaits, S. aureus, patogēnās un nosacīti patogēnās enterobaktērijas, Pseudomonas ģints baktērijas,sēnes

MN” Nomazgājumu,pārsienamā materiāla,ķirurģiskā  šujamā materiāla un gaisa bakterioloģiskā izmeklēšana 1999g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 101

102.

Fēces

Materiāla noņemšana uz disbakteriozi,atšķaidījumu sagatavošana,uzsēšāna ,skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

MN” Disbakteriozes mikrobioloģiskā diagnostika” 1999g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 102

103.

Bioloģiskais materiāls

Materiāla sagatavošana un mikroskopija uz skābju izturīgām baktērijām

Flotācijas metode

La/ MiB 103

104.

Bioloģiskais materiāls

Materiāla sagatavošana un mikroskopija uz skābju izturīgām baktērijām

Homogenizācijas metode

La/ MiB 104

105.

Bioloģiskais materiāls

Materiāla sagatavošana, mikroskopija, uzsēšana, izaugušo mikobaktēriju bioķīmiskā identifikācija

Tuberkulozes bakterioloģiskā diagnostika 1999g. BOVU TPSVC

La/ MiB 105

106.

Lumbāl-punktāts

Materiāla savākšan, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN "Meningokokku infekcijas un bakteriālo meningītu mikrobioloģiskā diagnostika” 1997.g. LR Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 106

107.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz Bordatella pertusis un B.parapertusis

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 107

108.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz Bordatella pertusis un B.parapertusis

MN” Garā klepus un paraklepus bakterioloģiskā un seroloģiskā diagnostika” 1995.g. NVVC

La/ MiB 108

109.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz C.diphtheriae

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 109

110.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz C.diphtheriae

MN” Difterijas epidemioloģiskā uzraudzība” 1994.g. NVVC

La/ MiB 110

111.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz gonokokku faringīta izsaucēju

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 111

112.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, izaugušo koloniju identifikācija uz streptokokku faringīta izsaucēju

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 112

113.

Āda un zemādas audi

Materiāla savākšana, mikroskopija, uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 113

114.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana, skaita noteikšana , identifikācija,re-zultātu interpretācija un antibakteriālās jūtības noteikšana

Urogenitālo mikoplazmu mikrobioloģiskā izmeklēšana un antibakteriālās jūtības noteikšana (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 114

115.

Urīns

Materiāla savākšana, transports, uzsēšana, skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 115

116.

Urīns

Materiāla savākšana, transports, uzsēšana, skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

MN "Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 116

117.

Urīns

Materiāla savākšana, transports, uzsēšana, skaita noteikšana un rezultātu interpretācija

Automatizētais skrīnings ar ” Uro-Quick”(komerciālā sistēma)

La/ MiB 117

118.

Sterili organisma šķidrumi (izņemot asinis, lumbāl-punktātu,  dializātu, urīnu)

Materiāla savākšana, uzsē-šana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 118

119.

Lumbāl-punktāts

Materiāla savākšana, uzsē-šana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 119

120.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Campylo-bacter ģints baktērijas

Materiāla savākšana, uzsēšana, kultivēšana un izaugušo mikroorganismu identifikācija

MN “Campylobacter un Helicobacter mikrobioloģiskā diagnostika" 1996. g. LR mikrobioloģijas un Laboratorijas ārstu asociācijas

La/ MiB 120

121.

Bioloģiskais materiāls uz Legionella ģints baktērijām

Materiāla savākšana, uzsēšana,izaugu-šo koloniju identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 121

122.

Bioloģiskais materiāls no apakšējiem   elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana,mikroskopija,uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas preocedūru rokasgrāmata

La/ MiB 122

123.

Bioloģiskais materiāls no apakšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana,mikro-skopija,uzsēšana un rezultātu interpretāioja

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 123

124.

Bioloģiskais materiāls uz Listeria mono-citogenes

Materiāla savākšana, uzsēšana, rezultātu interpretācija, un identifikācija

“Listeria monocitogenes mikrobioloģiskā diagnostika” 1988g. Manuel of BBL and Laboratory Procedures

La/ MiB 124

125.

Bioloģiskais materiāls uz Listeria mono-citogenes

Materiāla savākšana, uzsēšana, rezultātu interpretācija, un identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 125

126.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana,uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 126

127.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Bioloģiskā materiāla izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 127

128.

Bioloģiskais materiāls no acīm

Materiāla savākšana,uzsēšana un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 128

129.

Bioloģiskais materiāls no acīm

Materiāla savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 129

130.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN” Bioloģiskā materiāla mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes”

La/ MiB 130

131.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 131

132.

Bioloģiskais materiāls uz Borrelia burgdorferi

Materiāla savākšana, uzsēšana, mikro-organismu identifikācija  un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobiloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 132

133.

Bioloģiskais materiāls uz Brucella ģints mikro-organismiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, mikro-organismu identifikācija  un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 133

134.

Bioloģiskais materiāls uz Leptospira ģints mikro-organismiem

Materiāla savākšana, uzsēšana, mikroorganismu identifikācija  un rezultātu interpretācija

Klīniskās mikrobiloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 134

135.

Materiāls no urogenitālā trakta

Materiāla savākšana, uzsēšana, skaita noteikšana, identifikācija un rezultātu interpretācija

Urogenitālo mikoplazmu mikrobioloģiskā izmeklēšana (komerciālās  sistēmas)

La/ MiB 135

136.

Lumbāl-punktāts

Meningīta izsaucējmikro-organismu noteikšana

Ekspres metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 136

137.

Bioloģiskais materiāls

Mikobaktēriju noteikšana

DNS noteikšana –Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 137

138.

Asinis

Mikobaktēriju primārā izolēšana

Tuberkulozes mikrobioloģiskā diagnostika ar BACTEC sistēmu 1999g.BOVU TPSVC

La/ MiB 138

139.

Bioloģiskais materiāls

Mikobaktēriju primārā izolēšana un rezultātu interpretācija

Mikrokoloniju metode –Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 139

140.

Bioloģiskais materiāls

Mikobaktēriju primārā izolēšana un rezultātu interpretācija pēc augšanas rakstura

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 140

141.

Dezinfekcijas līdzekļi

Mikroorganismi

MN ”Dezinfekcijas līdzekļu efektivitātes kontrole” 2000.g. Mikrobioloģijas asociācija

La/ MiB 141

142.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Tiešā imunofluoriscences-antivielu metode (komerciālās  sistēmas)

La/ MiB 142

142.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Netiešās imunofluoriscences metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 143

144.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Tiešā imunofluoriscences metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 144

145.

Bioloģiskais materiāls

Mikroorganismu antigēnu noteikšana

Netiešās imunofluoriscences- antivielu  metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 145

146.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu identifikācija

Nukleīnskābju hibridizācijas tests -Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 146

147.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu identifikācija

Pulsējošā lauka gēla elektroforēze Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 147

148.

Gram pozitīvie un Gram negatīvie mikro-organismi

Mikroorganismu krāsošana pēc Grama

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 148

149.

Pārtikas produkti un nomazgājumi

Mikroorganismu skaits, mezofīlie, aerobi, fakultatīvie anaerobie, S.aureus, Salmonella, Proteus, Bac.mesenterium

MN "Pārtikas produktu un to izejvielu mikrobioloģisko izmeklējumu metodes"

La/ MiB 149

150.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu tipēšana

Ribotipēšanas metode -Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 150

151.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu tipēšana pēc hromosomālās DNS

Agarozes gēla elektroforēze- Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 151

152.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

Mikroorganismu un sēņu identifikācija

Nukleīnskābju prove- Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 152

153.

Bioloģiskais materilāls

Mikroskopiskā izmeklēšna uz sēnēm

Klīniskās mikrobioloģijas rokasgrāmata

La/ MiB 153

154.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Novobiocima jūtības  tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 154

155.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Gram negatīvās aerobās nūjiņas

Oksidāze

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 155

156.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Optohīna jūtības tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 156

157.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Proteīna A tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 157

158.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes pozitīvie aerobie  Gram pozitīvie kokki

Proteīna A tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 158

159.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Candida ģints sēnes

Sēņu  skaita noteikšana un identifikācija

MN "Candida ģints sēņu mikrobioloģiskā izmeklēšana"

La/ MiB 159

160.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Sēņu identifikācija

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 160

161.

No bioloģiskā materiāla izdalītās sēnes

Sēņu identifikācija

Automatizētā API sistēma

La/ MiB 161

162.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

Ziel-Neelsen metode – Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 162

163.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

Kinyou’s karbolfuksīna metode – Klīniskās mikrobioloģijas procedsūru rokasgrāmata

La/ MiB 163

164.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

Fluorohromā krāsošanas metode – Klīniskās mikrobioloģijas procdūru rokasgrāmata

La/ MiB 164

165.

Bioloģiskais materiāls

Skābju izturīgo baktēriju krāsošana un mikroskopija

MN “Plaušu tuberkulozes diagnostika,pielietojot bakterioskopisko metodi ‘1999g. BOVU TPSVC

La/ MiB 165

166.

Sterilais materiāls

Sterilitāte

MN "Medicīnisko instrumentu, sterilo materiālu mikrobioloģiskā izmeklēšana"

La/ MiB 166

167.

Sterilais materiāls

Sterilitāte

MN "Nomazgājumu, pārsienamā materiāla, ķirurģiskā šujamā materiāla un gaisa bakterioloģiskā izmeklēšana"

La/ MiB 167

168.

Sterilais materiāls

Sterilitāte

ATF noteikšana ar luminometru (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 168

169.

Bioloģiskais materiāls no augšējiem elpošanas ceļiem

Streptokokku antigēns

Ekspress metode (komerciālās sistēmas)

La/ MiB 169

170.

No bioloģiskā materiāla izdalītie katalāzes negatīvie Gram pozitīvie kokki

Žults eskulīna tests

Klīniskās mikrobioloģijas procedūru rokasgrāmata

La/ MiB 170

171.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

β -laktamāze

MN ”Beta laktamāzes noteikšana ar cefi- nāzes diskiem” (komerciālā sistēma)

La/ MiB 171

172.

No bioloģiskā materiāla izdalītie mikro-organismi

β-laktamāze

 β-laktamāzes tests 1997.g. NCCLS, M7-A4

La/ MiB 172

173.

Asins pagatavojumi

Sterilitāte; uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN "Sterilitātes kontrole ar tioglikola barotni"

La/ MiB 173

174.

Nomazgājums no donora elkoņa locītavas iekšējās virsmas ādas

Sterilitāte; uzsēšana un rezultātu interpretācija

MN "Sterilitātes kontrole ar tioglikola barotni"

La/ MiB 174

175.

No bioloģiskā materiāla izdalītās Helicobacter pylory

Bioķīmisko īpašību noteikšana un identifikācija

Pusautomatizēta API identifikācijas sistēma (komerciāla)

La/ MiB 175

176.

Asinis

 

 

Mikroorganismu

augšana

Asins uzsējuma inkubēšana, mikroorganismu ātra augšana un atpazīšana BacT/ALERT  kolorimetriskā sistēmā (sterilitātes kontrole)

 

La/ MiB 176

177.

Trombocītu masa

 

Mikroorganismu

augšana

Trombocītu masas uzsējuma inkubēšana, mikroorganismu ātra augšana un atpazīšana BacT/ALERT  kolorimetriskā sistēmā (sterilitātes kontrole)

La/ MiB 177


 
178.

Izkārnījumi

Clostridium difficile A toksīns

Cl. difficile  toksin A test oxoid toksin detection kits

 Lateksa aglutinācija: reakcija starp antigēnu- antivielu- lateksa komplektu

 MT 09- 064

La/MiB.178

179.

Uztriepes, aspirati (rīkles gala un deguna eju)

Gripas vīrusi

Gripas vīrusu izolēšana audu kultūrā MT 09- 065

La/MiB 179

180.

No audu kultūras izdalītie gripas vīrusi

Gripas vīrusu hemaglutinīns

Hemaglutinācijas kavēšanas reakcija (HAKR) gripas vīrusu serotipu noteikšanai

MT 09- 066

La/MiB 180

181.

Uztriepes (rīkles gala un deguna eju, konjunktivas), ādas un gļotādas nokasījumi

Herpes simplex vīrusi 1, 2 tips

Vīrusu izolēšana audu kultūrā. Herpes simplex vīrusi

MT 09- 067

La/MiB 181

182.

Uztriepes (rīkles gala un deguna eju), izkārnījumi, bioloģiskais materiāls, ūdens un notekūdeņi

Adenovīrusi

Vīrusu izolēšana audu kultūrā. Adenovīrusi

MT 09- 068

La/MiB 182

183.

Uztriepes (rīkles gala un deguna eju), izkārnījumi, likvori, bioloģiskais materiāls, ūdens un notekūdeņi

Enterovīrusi

Enterovīrusu specifisko antivielu noteikšana ar neitralizācijas metodi audu kultūrā

 MT 09- 069

La/MiB 183

184.

Uztriepes, aspirāti (rīkles gala un deguna eju)

Masalu vīruss

Vīrusu izolēšana audu kultūrā. Masalu vīruss

MT 09- 070

La/MiB 184

185.

Asins serums

Enterovīrusu antivielas

Vīrusu izolēšana audu kultūrā. Enterovīrusi

Vīrusspecifisko antivielu noteikšana ar neitralizācijas metodi audu kultūrā

MT 09- 071

La/MiB 185