Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

29./30. Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas medicīniskie pakalpojumi.