Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Defektoloģijas tehnoloģijas

1. Intelekta attīstības līmeņa noteikšana (45 – 60 min.).

2. Psihes pamatprocesu attīstība, uzlabošana, paplašināšana, ieskaitot iztēles attīstīšanu, atmiņas aktivizāciju, uzmanības noturības laika paildzināšanu, vārdu krājuma papildināšanu, runas regulatīvo funkciju attīstīšanu (45 – 60 min.).

3. Psihes procesu paaugstināšana, ieskaitot lasīšanu, rakstīšanu un matemātikas elementu apguvi (45 – 60 min.).

4. Pacienta motivācijas attīstība un padziļināšana izziņas darbībā, ieskaitot spēju sajust un izprast sava organisma un apkārtējās vides kairinājumus, dzīves pieredzes papildināšana un drošības apzināšanās (45 – 60 min.).

5. Darbs ar piederīgajiem, to apmācīšana darba turpināšanai mājās pēc izstrādātā plāna (60 min.).

6. Pacienta apmācīšana sociālajai integrācijai sabiedrībā (45 – 60 min.).

7. Darbs ar pacientu mājas apstākļos (60 – 120 min.).