Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Ergoterapijas tehnoloģijas

1. Sensorās integrācijas tehnikas (15 – 30 min.)

2. Sīkās motorikas trenēšana (15 – 60 min.)

3. Objektu manipulēšana plaukstā (15 – 60 min.)

4. Uzmanības, koncentrēšanās spēju trenēšana (15 – 45 min.)

5. Ikdienas aktivitāšu iemaņu trenēšana (60 min.):5.1. ēšana;

5.2. pārvietošanās;

5.3. ģērbšanās;

5.4. higiēna;

5.5. sazināšanās;

5.6. iepirkšanās;

5.7. tīrīšana.

6. Izziņas spēju trenēšana (atmiņa, problēmu risināšana) (30 – 60 min.)

7. Ķermeņa pozicionēšana (15 – 45 min)

8. Apkārtējās vides pielāgošana konkrētam pacientam (60 min.)

9. Palīgierīču pielāgošana konkrētam pacientam (30 min.)

10. Aktivitāšu pielāgošana konkrētam pacientam (30 min.)

11. Pareizas sēdēšanas pozas veidošana (30 min.)

12. Spasticitātes mazināšana, izmantojot Bobota teorijas elementus aktivitātēs (30 min.);

13. Rokas šinu veidošana un pielāgošana (60 – 240 min.):

13.1. statiskas;13.2. dinamiskas;

13.3. no termoplasta;

13.4. no auduma.

14. Tūskas mazināšanas tehnikas (15 – 60 min.)

15. Locītavu kustības apjoma saglabāšana un palielināšana, izmantojot dažādas aktivitātes (30 min.)

16. Ādas jutības traucējumu mazināšana (30 min.)

17. Locītavu kontraktūru profilakse un samazināšana (30 min.)

18. Slimnieku pārvietošana ergonomiski (30 min.);

19. Psihiski slimo un garīgi atpalikušo cilvēku socializācija (60 min.)

20. Aprūpes tehniku apmācība pacientu radiniekiem un asistentiem (30 – 60 min)

21. Pacienta apmācība braukšanai riteņkrēslā (60 min.)

22. Pacienta komunikācijas spēju veicināšana un pašapziņas celšana (60 min.)