Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapija

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas apraksts

Elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapija

Ievads

Elektromiogrāfijas (EMG) atgriezeniskās saites terapija (turpmāk - MT) ir vispopulārākais atgriezeniskās saites metodes veids rehabilitācijā. MT tiešai skeleta muskuļa aktivitātes noteikšanai tiek izmantoti virsmas elektrodi, kas muskuļa aktivitāti pārvērš vizuālos, taktīlos vai audiālos signālos, tādējādi vieglāk nodrošinot uztveršanai apgrūtinātos dabiskos iekšējās jušanas atgriezenisko saiti. Esošie klīniskie pierādījumi apstiprina terapijas lietošanas efektivitāti ne tikai muskuloskeletālo, bet arī neiroloģisku saslimšanu rehabilitācijā.

MT var tik pielietota muskuļu spēka uzlabošanai, specifiskas muskuļu darbības uzlabošanai, gan arī paaugstināta muskuļu tonusu samazināšanai vai hroniski saspringtu muskuļu atslābināšanai.

Rehabilitācijas pasākumu laikā nodrošinot pacientu un fizioterapeitu ar ārējo atgriezenisko saiti, ir iespējams iegūt kontroli pār ķermenī notiekošajiem fiziskajiem procesiem, kas iepriekš tikuši uzskatīti par nervu sistēmas automatizētu atbildi. Taču, lai veiktu funkcionāli nozīmīgas darbības, svarīga ir kontrolēta un precīza muskuļu iesaistīšanās konkrētos paternos, kas ataino ikdienā veicamās darbības, jo tikai tādā veidā ir iespējams kontrolēt funkcionālu, ikdienā izmantojamu uzdevumu precizitāti un kvalitāti, kā arī veicināt pacienta aktīvu iesaistīšanos rehabilitācijas procesā.

Aktīvas kustības ar daudzkārtēju atkārtojumu skaitu tiek saistītas ar motoro mācīšanos un neiroplastisku pārmaiņu veicināšanu smadzenēs, dažādi motorās mācīšanās veidi iekļauj augstas intensitātes motoros uzdevumus, uzsverot kustības, kas visvairāk ir traucētas, un sasniedzot uzlabojumu ar mācīšanos pēc mēģinājuma-kļūdas principa.

MT palīdz uzlabot sava ķermeņa apzināšanos gan iekšēji par muskuļu sasprindzinājumu vai atslābumu, gan ārēji par ķermeņa novietojumu telpā, nodrošinot labāku izpratni par kustībām gaitas laikā. Ar precīzu informāciju par muskulatūras saspringumu ir vieglāk nodrošināt izpratni par uzdevuma izpildi vai kļūdu, no kuras pēc tam ir svarīgi mācīties.

 

2. MT realizācija un nosacījumi

2.1. Indikācijas MT pielietošanai

 • Insults;
 • kakla un plecu muskuļu saspringums;
 • cerebrālā trieka;
 • spina bifida;
 • krustenisko saišu traumas ceļa locītavā;
 • uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms;
 • Fibromiaļģija;
 • sejas nerva paralīze.

 

2.2. Kontrindikācijas MT pielietošanai

 • ādas slimības (piem., ekzēma, dermatīts)
 • alerģija pret kontaktmateriālu
 • pacienta nespēja izprast instrukcijas

 

2.3. Iespējamās komplikācijas

 • ādas kairinājums

2.4. MT lietošana īpašām pacientu grupām

Elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapijas  pielietošanai grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā, kā arī bērniem ierobežojumu nav. Tomēr ir jāņem vērā, ka izmeklējuma laikā jāspēj saprast un koncentrēties uzdevumam, tāpēc bērniem to veic, vadoties pēc individuālām īpatnībām, kad sasniegts apzinīgs vecums.

 

3. MT procedūra

3.1. Pirmsprocedūras periods

 • MT indikācijas nosaka fizioterapeits, ergoterapeits vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.
 • Pacientam un viņa piederīgajiem tiek vispusīgi izskaidrota plānotās ārstēšanas būtība, nepieciešamība, risks, ieguvums un iespējamās komplikācijas. 
 

3.2. Elektromiogrāfijas atgriezeniskās terapijas darba gaita

 • Pirms elektrodu izvietošanas uz ādas  nepieciešams sagatavot pacienta ādu veicot ādas attaukošanu.
 • Elektrodus izvieto uz ādas pa pāriem – divi elektrodi uz viena muskuļa, kurš tiks vērtēts. Elektrodu pārī tos nepieciešams izvietot pēc iespējas blakus vienu otram.
 • Kad elektrodi ir izvietoti uz muskuļiem, novieto neitrālo elektrodu uz kaula.
 • Pēc elektrodu izvietošanas, tie tiek savienoti ar ierīci un tiek ieslēgts dators un palaista atgriezeniskās saites programmatūra, kas nodrošina saskaņotu EMG un vizualizācijas procesu.
 • Pēc programmatūras palaišanas, tiek izvēlēts elektromiogrāfijas kanāls un attēlots uz sekundārā monitora vizualizācijas veidā.
 • Atbilstoši izvēlētajam kanālam (konkrētajam muskulim), pacients veic noteiktu vingrinājumu, izpildot terapijas plānu.
 • Pēc vingrinājumu, kas norādīti terapijas plānā, pabeigšanas no pacienta tiek noņemti elektrodi.

 

4. Ārstniecības personas, viņu vispārējā un papildu kvalifikācija, kas nepieciešama MT realizācijai

MT realizācijā piedalās fizioterapeits un/vai ergoterapeits vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, kas saņēmis apmācību elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapijā. 

 

5. MT tehnoloģiskais nodrošinājums

5.1. Ārstniecības līdzekļi

Lai nodrošinātu MT veikšanu, izmanto visdažādāko medicīnisko ierīču, instrumentu un palīgierīču kopumu. MT realizācijai var izmantot dažādu ražotāju elektromiogrāfijas ierīces un programmatūras, kas ir likumīgi ievietotas Latvijas tirgū, saskaņā ar to pielietošanu nosakošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Specifiskās medicīniskās ierīces:

 • Elektromiogrāfijas iekārta, t.sk.portatīva;
 • Elektrodi;
 • Programmatūra;
 • Dators, monitors, printeris.

5.3. Telpas un to aprīkojums

MT var tikt veikta tikai tādās stacionāro un ambulatoro ārstniecības iestāžu struktūrvienībās,

kuras atbilst un ir aprīkotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Rīgā,

2019. gada 21. jūnijā

MT 19-006