Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Gaitas treniņš ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālo noslodzi, izmantojot speciālas iekares sistēmas

Ievietots 26.04.2013.

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Gaitas treniņš ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālo noslodzi, izmantojot speciālas iekares sistēmas

 

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Gaitas treniņu ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi, pielietojot speciālas iekares sistēmas, iespējams izmantot, lai atjaunotu pārvietošanās spējas un uzlabotu gaitas kvalitāti pacientiem ar kustību traucējumiem. Pielietojot šo gaitas treniņa stratēģiju rehabilitācijas laikā, ir iespējams agrīni uzsākt pārvietošanās spēju un gaitas uzlabošanu – efektīvi uzlabot motorās iemaņas, līdzsvaru, kustību koordināciju, fiziskās slodzes toleranci, gaitas ātrumu un kvalitāti, kā arī gaitas asimetriju.

 

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi

Efektīva pārvietošanās spēju un gaitas atjaunošanās pacientiem ar kustību traucējumiem ir iespējama tad, ja tiek izmantotas ne tikai aktīvas un pasīvas metodes, kas vērstas uz muskuļu spēka atjaunošanu un optimālu to garuma saglabāšanu, bet pielietojot arī aktīvu un mērķtiecīgu pārvietošanās spēju uzlabošanas tehnoloģiju.

Gaitas treniņu ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi jeb daļēju ķermeņa svara redukciju ir iespējams pielietot:

  • pacientiem ar dažādām neiroloģiskām slimībām:

- pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu,

- pacientiem ar galvas smadzeņu bojājumu,

- pacientiem ar bērnu cerebrālo trieku,

- pacientiem ar Parkinsona slimību;

  • pacientiem ar ortopēdiskām slimībām un pēc traumatiskiem bojājumiem.

 

Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts

Gaitas treniņš, izmantojot kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi jeb daļēju ķermeņa svara reducēšanas iespēju, tiek pielietots pacientu pārvietošanās spēju atjaunošanā, jo:

  • iespējams efektīvi uzlabot gaitas stereotipu un veicināt pareizas ekstremitāšu vēziena un atbalsta fāzes proporcijas gaitas laikā;
  • iespējams uzlabot gaitas simetriju, jo šāda gaitas treniņa laikā netiek izmantotas gaitas palīgierīces ar vienpusēju rokas atbalstu;
  • iespējams agrīni uzsākt pārvietošanās spēju uzlabošanu un gaitas treniņu pacientiem, kuri nav spējīgi patstāvīgi pārvietoties;
  • iespējams pielāgot gaitas treniņa grūtības pakāpi katra pacienta mobilitātes un motorajām spējām, samazinot vai palielinot reducējamā svara daudzumu katras nodarbības laikā.
  •  nepieciešama minimāla fizioterapeita asistēšana nodarbības laikā, salīdzinot ar asistēšanas līmeni gaitas treniņa bez daļējas ķermeņa svara redukcijas nodarbības laikā.

Gaitas treniņa ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi, izmantojot speciālas iekares sistēmas, pielietošana ir:

  • ritmiska, dinamiska pieeja gaitas paterna veidošanā, nevis koncentrēšanās uz atsevišķu gaitas komponentu apmācību;
  • iespējams individualizēt gaitas treniņa intensitāti un grūtības pakāpi variējot reducējamā svara daudzumu.

Ar speciālu iekares sistēmu ir iespējams dozēti reducēt pacienta ķermeņa svaru gaitas apmācības laikā. Optimālu muskuļu darbu un locītavu kinētiku nodrošina tāds gaitas treniņš, kurā pielieto ne vairāk kā 40% ķermeņa svara reducēšanu, izmantojot pacienta ķermeni stabilizējošu vesti un pneimatisku sistēmu ķermeņa svara reducēšanai gaitas treniņa laikā. Gaitas treniņa laiku ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi piemēro individuāli katram pacientam, ņemot vērā viņa funkcionālās spējas un ierobežojumus.

Gaitas treniņa ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālo noslodzi, izmantojot speciālas iekares sistēmas, pielietošanas laiks vienam pacientam vienas fizioterapijas nodarbības laikā ir atkarīgs no konkrētā pacienta funkcionālajām spējām (variē no 15 līdz 45 minūtēm).

 

Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1.Personāls. Lai veiktu gaitas treniņu ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi, izmantojot speciālas iekares sistēmas, nepieciešamas zināšanas anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā un kinezioloģijā, kā arī nepieciešama izpratne par gaitu un to ietekmējošiem faktoriem. Gaitas treniņu ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālo noslodzi, izmantojot speciālas iekares sistēmas, var veikt personas, kas apguvušas minētās zināšanas un iemaņas: fizioterapeiti (apgūst pamata izglītības programmā).

2. Medicīniskās ierīces. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai, lai veiktu gaitas treniņu ar kontrolētu un individuāli piemērojamu aksiālu noslodzi, nepieciešama speciāla iekares sistēma, kas gaitas treniņa laikā nodrošina drošu un dozētu pacienta ķermeņa svara atslodzi. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces un metodes medicīniskās tehnoloģijas, kas ir reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

3.Telpas un to tehniskais nodrošinājums. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai izmantojamai telpai jābūt aprīkotai ar neslīdošu grīdas segumu ar optimāliem vides faktoriem: gaisa temperatūra, kvalitāte, gaisma.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                                          D.Šmite

 

Rīga, 04.07.2011.

MT 13-021