Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Vertikalizācija ar ortostatisko reakciju objektīvo un subjektīvo rādītāju kontroli

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Vertikalizācija ar ortostatisko reakciju objektīvo un subjektīvo rādītāju kontroli

 

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Vertikalizācija ar adekvātu sirds un asinsvadu sistēmas atbildes reakciju, ko nodrošina autonomās nervu sistēmas adekvāta regulatorā ietekme, ir nozīmīgs fizioterapijas mērķis pacientiem, kuriem ir izjaukta autonomās regulācijas darbība, samazinātas sirds un asinsvadu sistēmas adaptācijas spējas, kā arī jebkuram pacientam pēc ilgstošas atrašanās guļus stāvoklī. Adaptācija vertikalizācijai ir pamats ikdienas aktivitāšu veikšanai sēdus un stāvus pozās.

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi

Pakāpeniskas, kontrolētas vertikalizācijas ietekmē tiek stimulēta autonomās nervu sistēmas regulācijas mehānismu darbība un kavēta ortostatiskās hipotensijas attīstība, kas ir bieži sastopama problēma gan neiroloģiskajiem pacientiem (piem., pie muguras smadzeņu šķērsbojājuma), gan pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām, gan pacientiem pēcoperācijas periodā. Vertikalizācijas laikā tiek izvērtēta un kontrolēta ortostatiskā reakcija, t.i., tiek izvērtēta pulsa un arteriālā asinsspiediena izmaiņa, pārejot no horizontāla stāvokļa (guļus pozīcija) uz vertikālu stāvokli (sēdus, stāvus).

Vertikalizācijas rezultātā panāktā pozīcija stimulē aksiālo kaulu noslodzi, tādejādi mazinot osteoporozes risku un mazinot spasticitāti.

Vertikalizācijas metode var būt aktīva (veic pats pacients) vai pasīva (izmantojot regulējamo gultas galvgali, vertikalizācijas galdi u.c.).

Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts

Sākotnēji uzsāk ar pasīvu vertikalizēšanu – paceļot gultas galvgali un pakāpeniski progresējot līdz pussēdus stāvoklim. Pasīvu pakāpenisku vertikalizāciju var nodrošināt arī ar vertikalizācijas galdu – galds, kuram var graduāli mainīt slīpuma leņķi (līdz 90 grādiem, t.i., vertikālam stāvoklim); pacients pie galda tiek piefiksēts ar speciālām jostām, vairākos līmeņos. Vertikalizācija tiek veikta pakāpeniski, sagaidot adaptācijas reakciju.

Ja pacienta stāvoklis pieļauj (pietiekošs muskuļu spēks, pietiekoši stabila hemodinamika), veic aktīvu vertikalizāciju (ieņemot sēdus vai stāvus pozīciju). Svarīgi nodrošināt iespēju ieņemt zemāku pozu (reklināciju), ja parādās neadekvātas ortostatiskās reakcijas vai attīstās nogurums. Arī aktīvas vertikalizācijas laikā tiek veikta hemodinamisko rādītāju kontrole.

Lai mazinātu venozo stāzi apakšējās ekstremitātēs un sekmētu venozo atteci no kāju apakšstilbiem, vertikalizācijas laikā var izmantot kompresijas zeķes vai elastīgās saites, kā arī vertikalizāciju kombinē ar muskuļus stimulējošām tehnikām (piem., funkcionālo elektrostimulāciju).

Ortostatiskas hipotensijas objektīvu vai subjektīvu pazīmju gadījumā tiek veikta nekavējoša pozas reklinācija un atkārtota vertikalizācija var tikt atkārtota pēc hemodinamisko rādītāju stabilizācijas un subjektīvās pašsajūtas uzlabošanās.

Vertikalizācijas ilgums atkarīgs no pacienta funkcionālā stāvokļa un adaptācijas vertikālam stāvoklim, var variēt no 10 līdz 60 minūtēm.

Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1.Personāls. Lai veiktu vertikalizāciju ar ortostatisko reakciju kontroli, nepieciešamas zināšanas par cilvēka fizioloģiju un sirds un asinsvadu reakciju uz pozu maiņu un fizisko slodzi, zināšanas par autonomās nervu sistēmas funkciju un disfunkciju, nepieciešamas prasmes veikt pulsa un arteriālā asinsspiediena mērījumus, kā arī nepieciešamas prasmes veikt vertikalizācijas procedūru. Vertikalizāciju ar ortostatisko reakciju kontroli var veikt ārstniecības personas, kas apguvušas minētās zināšanas un iemaņas: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, fizioterapeiti (apgūst pamata izglītības programmā) un citas ārstniecības personas, kas ir ieguvušas metodes sertifikātu.

2.Medicīniskās ierīces. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai nepieciešamās medicīniskās ierīces ir pulkstenis un sfigmomanometrs, ja tiek veikta pasīva vertikalizācija nepieciešama gulta ar regulējamu gultas galvgali vai vertikalizācijas galds. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces, zāles un metodes (medicīniskās tehnoloģijas), kas ir reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

3.Telpas un to tehniskais nodrošinājums. MT realizē telpās, kas atbilst Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē. Telpai jābūt aprīkotai ar neslīdošu grīdas segumu. Jānodrošina optimāli vides faktori: gaisa temperatūra, kvalitāte, gaisma.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja D.Šmite

 

Rīga, 04.07.2011.

MT 13-007