Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Logopēdijas un audiologopēdijas tehnoloģijas

Logopēdijas tehnoloģijas:

Runas prasmes un valodas izmeklēšana.Valodas traucējumu diagnostika (45 – 60 min.):

2.1. afāzija;

2..2. dizartrija;

2.3. alalija;

2.4. stostīšanās;

2.5. rinolalija;

2.6. funkcionālie runas traucējumi;

2.7. disfonijas;

2.8. disgrafija, agrafija;

2.9. disleksija, aleksija;

2.10. disfāgija, afāgija.

3. Miofunkcionālā terapija (30 min.).

4. Elpošanas aparāta nostiprināšana (15 – 20 min.).

5. Rīšanas problēmu novēršana (20 – 30 min.).

6. Sīkās (pirkstu, rokas) motorikas attīstīšana, uzlabošana (15 – 20 min.).

7. Logoritmiskās metodes (20 – 30 min.).

8. Skaņas veidošana, automatizēšana un diferencēšana (30 – 45 min.).

9. Pasīvā vārdu krājuma precizēšana un paplašināšana (20 min.).

10. Ekspresīvās runas iemaņu veidošana (20 min.).

11. Sensoro funkciju uzlabošana un atjaunošana (30 min.).

12. Psihomotoro funkciju attīstīšana un atjaunošana (30 – 40 min.).

13. Komunikatīvās funkcijas (30 min.):

13.1. veidošana;

13.2. uzlabošana;

13.3. paplašināšana.

14. Neiropsiholoģiskā rehabilitācija (45 – 60 min.).

15. Lasīšanas, rakstīšanas iemaņu veidošana un koriģēšana (30 –45 min.).

16. Dzirdes funkciju pārbaude un attīstīšana (45 – 60 min.):

16.1. valodas un psihisko procesu attīstība un korekcija;

16.2. dzirdes funkciju treniņš;

16.3. skaņu veidošana;

16.4. vārdu krājuma paplašināšana un teikuma struktūras veidošana;

16.5. rakstīšanas apmācība.

17. Balss traucējumu logopēdiskā korekcija (20 – 30 min.).

18. Autisma novēršana (30 – 45 min.).

19. Alternatīvo valodas attīstīšanas metožu izmantošana (Blissymbols sistēma, piktogramma, žestu valodas sistēma) (45 – 60 min.).

20. Datora pielietošana valodas traucējumu korekcijai un attīstībai, un saskarsmei ar ārējo vidi (45 – 60 min.).

21. Kombinēto valodas traucējumu (logoneiroze un dizartrija) korekcija (60 min.).

22. Piederīgo apmācība valodas korekcijai darbam mājās (60 min.).

23. Logopēdiska terapija pacienta mājās (90 – 120 min.).

24. Vecāku apmācīšana valodas korekcijai darbam mājās.

25. Ārstēšana ar valodas vingrinājumu palīdzību.

26. Funkcionālās attīstības terapija atsevišķu reakciju traucējumu gadījumos.

27. Kombinētu valodas traucējumu korekcija.

28. Valodas koriģējoša terapija.

29. Valodas attīstības stimulēšana pirms runas periodā bērniem ar neiroloģiskiem attīstības traucējumiem.

30. Logoritmika pacientiem ar organiskas dabas valodas traucējumiem.