Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Rehabilitācijas diagnostiskās tehnoloģijas

1. Instrumentālās gaitas analīzes medicīniskā tehnoloģija. MT 05-R. Nr.127/1