Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Tehniskās ortopēdijas (protezēšanas ortozēšanas) tehnoloģijas

1. Pacienta novērtēšana, izmeklēšana un izstrādājuma veida nozīmēšana.

2. Mērījumu veikšana:

2.1. atlējuma noņemšana;

2.2. izmēru noņemšana;

2.3. modelēšana, konstruēšana:

2.3.1. ģipša vīlēšana;

2.3.2. ģipša slīpēšana;

2.3.3. ģipša sagatavošana;

2.3.4. asu noteikšana;

2.3.5. mezglu vietu aprēķināšana.

3. Izstrādājumu izgatavošana:

3.1. šūšana:

3.1.1. piegriešana;

3.1.2. šūšana;

3.1.3. pielāgošana;

3.2. koka apstrāde;

3.3. metāla apstrāde:

3.3.1. urbšana;

3.3.2. vīlēšana;

3.3.3. slīpēšana;

3.3.4. skrūvēšana;

3.3.5. griešana;

3.3.6. pulēšana;

3.3.7. kniedēšana;

3.3.8. formēšana;

3.4. mākslīgo materiālu apstrāde:

3.4.1. mākslīgo plastmasu apstrāde:

3.4.1.1. formēšana;

4.4.1.2. gatavās formas izgatavošana;

3.4.2. darbs ar laminēšanas sveķiem:

3.4.2.1. sveķu sagatavošana;

3.4.2.2. laminēšana;

3.4.2.3. galīgās formas izgriešana.

4. Detaļu, mezglu un materiālu komplektēšana.

5. Regulēšana (statiskā):

5.1. protēžu regulēšana;

5.2. ortožu regulēšana;

5.3. kompensatorās tehnikas regulēšana;

5.4. komplektējošo mezglu regulēšana.

6. Izstrādājumu pielāgošana.

7. Izstrādājumu galīgā izgatavošana un dinamiskā regulēšana.

8. Atkārtota pacienta novērtēšana un vēlīno rezultātu novērtēšana.

9. Pacientu un piederīgo apmācība.