Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Elektropunktūras diagnostikas metodi ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor

Ievietots: 17.08.2015.

 

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

Pirmreizēja slimnieka izmeklēšana, lietojot tradicionālās Ķīnas diagnostikas metodes (pulsa un lingvālā diagnostika), kā arī R.Folla elektropunktūras diagnostikas metodi un elektropunktūras diagnostikas metodi ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor

(Medicīniskās tehnoloģijas apakštehnoloģijas  par elektropunktūras diagnostikas metodi ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor  Izvērstais medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts)

 

I. Ievads

1.  Medicīniskā tehnoloģija (turpmāk - MT) „Elektropunktūras diagnostikas metode ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor” ir papildinošās (komplementārās) medicīnas metode.

2. Elektrozonālā datordiagnostikas MT ar Intera-DiaCor programmējamo kompleksu, kas paredzēts cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa kontrolei, balstās uz līdzstrāvas zonālās vadāmības parametru reģistrāciju dažādās ādas receptorajās zonās, kas funkcionāli saistītas ar noteiktiem iekšējiem orgāniem ar somatiskās un veģetatīvās nervu sistēmas nervu šķiedru starpniecību.

 

II. MT pielietošanas nosacījumi un apstākļi

 

1. Indikācijas

1.1. Ķermeņa orgānu un sistēmu skrīninga integrālam funkcionālam novērtējumam un etio-patomorfoloģisko procesu nozododiagnostikai ar mērķi nepieciešamības gadījumā padziļināti diagnostiski izmeklēt ar tiešām klīniskām diagnostikas metodēm.

1.2. Pacientu atlases koriģēšanai, to potenciālam, devām, individuālai saderībai, kompleksi nozīmējot zāļu preparātus un novērtējot ārstēšanas efektivitāti.

2. Kontrindikācija

MT nedrīkst pielietot, ja mērīšanas punktu projekcijā vērojama ādas patoloģija.

Par relatīvām kontrindikācijām var uzskatīt paaugstinātu jūtīgumu pret elektrisko strāvu un mehānisku spiedienu.

3. Intera-DiaCor elektropunktūras diagnostikas izmeklēšanas apjoms

3.1. Diagnostiskās izmeklēšanas apjoms ir atkarīgs no izmeklēšanas mērķa. Izmeklēšanas mērķis var būt sekojošs:

  1. 1. Organisma vispārējā stāvokļa izmeklēšana iespējamo patoloģiskos procesus atklāšanai vai orgānu, audu un orgānu sistēmu funkcionālās mazspējas noteikšanai.
  2. 2. Atsevišķa orgāna vai vienas organisma funkcionālās sistēmas izmeklēšana to disfunkciju vai iespējamās patoloģisko izmaiņu atklāšanai.
  3. 3. Iespējamā slimības izsaucēja vai patoloģiskā aģenta esamības noteikšana konkrētas slimības, kā arī patoloģisku audu esamības gadījumā organismā.
  4. 4. Piemērotāko zāļu (arī fitoterapeitisko un homeopātisko), to saderības un devas noteikšana, kā arī uztura bagātinātāju, vitamīnu, mikroelementu lietošanas nepieciešamības izvērtējums.
  5. 5. Ārstēšanās novērtējums dinamikā - organisma stāvokļa un ārstniecisko pasākumu efektivitātes novērtējums ārstnieciskā procesa gaitā.

3.2. Izmeklējuma mērķi ir jānorāda pacienta ambulatorajā kartē, kā arī diagnostiskajā slēdzienā. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tiek formulēts diagnostiskais slēdziens par patoloģiskā procesa iespējamo lokalizāciju un raksturu vai organisma funkcionāliem traucējumiem. Ja izmeklēšanas laikā veica nozoloģisko testu, norāda arī iespējamo slimības etioloģisko un patofizioloģisko raksturojums.

3.3. Ārstēšanās procesa gaitā, pacientam var tikt veikti un reģistrēti tikai to mērpunktu mērījumi, kuros elektrovadāmības rādītāji pirmajā pārbaudes reizē nebija normas robežās.

3.4. Papildus var veikt medikamentozo testu. Tā veikšanai izmanto zāles, kas ir piemērotas ar elektropunktūras metodi diagnosticētās patoloģijas ārstēšanai, pacienta ārstējošā ārsta nozīmētus medikamentus, vitamīnus, mikroelementus u.t.t. Var tikt veikta arī uztura bagātinātāju testēšana.

4. Metodes priekšrocības:

  • Neinvazīva un nesāpīga izmeklēšanas metode.
  • Ātra izmeklēšana un slēdziena iegūšana.

Turklāt dažādos līmeņos tiek noteikts veģetatīvās reakcijas dominējošais tips: simpātiskais vai parasimpātiskais, centrālās nervu sistēmas noturīgums pret dažādām ārējām iedarbībām (kalibrēšanas režīms).

Diagnostikas process notiek pilnīgi automātiski, un tādejādi iegūtie rezultāti ir pilnīgi objektīvi, jo netiek subjektīvi ietekmēti no ārstniecības personas (cilvēka ideomotoras reakcijas ietekme uz mērījuma elektroda spiešanas spēku un atbilstoši uz iegūtus rezultātu kvalitāti).

5. Intera-DiaCor mērīšanas zonas

Ādas bioloģiska aktīvās zonas (BAZ) elektrovadītspēju vai pretestības mērīšanā izmanto sprieguma avotu ar strāvas pastiprinātāju - „aktīva metode ar ārēju lauku”, uz mainīgās pretestības fona (toniskā reakcija). Intera-DiaCor metodē tiek veikti 30 secīgi mērījumi no trijiem elektrodu pāriem, kuri ir izvietoti kāju, plaukstu un galvas ādas BAZ. Rādītāju reģistrācija notiek pret pozitīvu elektrodu. Lai novērstu iespējamus polarizācijas efektus izmanto speciāli izstrādātu algoritmu kad tiek ieslēgti dažādas polaritātes elektrodi. Mērījumos izmantojams sprieguma avots nepārsniedz 1,25V.

Intera-DiaCor metodes mērījumu laikā pacienta ādai ir pastāvīgs kontakts ar elektrodu visu mērījuma laikā. Tādējādi mērījuma rādītāji nav atkarīgi no ārstniecības personas ideomotorās reakcijas.

 

III. MT metodes apraksts

 

1. Mērīšanas tehnika ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor

Ārsta un pacienta apģērbam jābūt no dabiskām šķiedrām, lai izvairītos no statiskās elektrības efekta. Rokā, ar kuru ārsts pieskaras slimniekam, lai izslēgtu ietekmi uz mērījumu rezultātiem, ir jābūt uzvilktam vienreizējās lietošanas cimdam (kokvilnas, gumijas). Pirms izmeklēšanas pacientam jānoņem rotaslietas, brilles, pulkstenis, mobilais tālrunis. Zāļu lietošana neizkropļo diagnostikas rezultātus. 

2.1. Ārstniecības persona sagatavo pacientu diagnostikai, apsēdinot to krēslā (vēlams no koka materiāla).

2.2. Grīda ir pārklāta ar paklāju.

2.3. Mērījumu process:

Pacients diagnostikas laikā basās kājas novieto uz elektrodiem un diagnostikas laikā mierīgi un cieši pieguļoši tur tās uz kāju elektrodiem, kurus nevajag mitrināt.

Pacients diagnostikas laikā mierīgi un ciešā satvērienā rokās tur roku elektrodus, kurus arī nevajag mitrināt.

Pacientam diagnostikas laikā uz pieres liek pieres elektrodus, kurus savukārt ir jāmitrina, arī piere pirms elektrodu uzlikšanas jānotīra.

Vēlams diagnostiskajā telpā nenovietot citas elektroierīces; mērījuma laikā mob. telefonus ir jāizslēdz.

Pacients diagnostikas laikā ieņem sev ērtu pozu.

Diagnostikas laikā pacients nedrīkst sarunāties.

Tālāk tiek uzsākta diagnostika, kuru vada datoru programma. Programmas darbības uzsākšanu veic ārstniecības persona.

Sākumā tiek veikti kontrolmērījumi.

Tālāk tiek veikti kalibrēšanas mērījumi.

Tad abi mērījumi tiek salīdzināti; ja abu mērījumu atšķirība nepārsniedz 1%, tiek veikts diagnostiskais mērījums. Ja pārsniedz, kalibrācija notiek atkārtoti.

Diagnostiskie mērījumi aizņem aptuveni 15 – 20 min.

Diagnostisko mērījumu rezultātu interpretāciju skat 3. punktā .

Pēc mērījumu veikšanas kājas un pieres elektrodus jādezinficē, roku elektrodus – īssavienot.

3. Intera-DiaCor metodes rādītāju interpretācija.

Intera-DiaCor metodikā orgānu funkcionālā stāvokļa izvērtējuma rezultāti tiek apzīmēti ar krāsām  (zaļš, sarkans vai zils).

Norma (zaļš) kairināma šūna atrodas miera stāvoklī.

Funkcionālu traucējumu gadījumā šūnu līmenī ir iespējami divi stāvokļi:

Sarkans Hiperpolarizācija. Šūnas hiperpolarizācija ir pārmērīga kompensatora šūnas funkcija, kas vērsta uz aizsardzību no kaitīgajiem ārējiem signāliem un kas rodas iekaisuma, autoimūno, infekcijas procesu un alerģisko reakciju sākuma stadijās (pirmā fāze). 

Zils – Depolarizācija. Depolarizācija ir raksturīga deģeneratīvo procesu sākumam šūnu līmenī, ko pavada organisko anjonu un kālija katjonu zudums šūnā. Šo procesu var uztvert kā patoloģijas otrās fāzes attīstību, kas izraisa kompensatoru reakciju pārtraukumu, šūnas funkciju nomākumu, tās nepietiekamību. Tas var attīstīties ilgstošu hronisku iekaisumu, ķīmiskas un fizikālas dabas toksisku bojājumu, smagu un ilgstošu infekciju gadījumā.

Katrs rādītājs tiek apskatīts no diviem aspektiem (A un B mērījuma stabiņi):

A – to ādas zonu šūnu receptoru summārā uzņēmība, kuras funkcionāli savstarpēji ir saistītas ar dažādiem iekšējiem orgāniem;

B – summārais „membrānas potenciāls”, kas atspoguļo nervu šķiedru stāvokli, kuras ir saistītas ar ādu un iekšējiem orgāniem starp dažādiem muguras smadzeņu segmentiem;

Ādas receptoru summārās jutības (A) un ar to saistīto nervu šķiedru summārās „membrānas potenciālu” (B) kvalitatīvo rādītāju raksturojums tiek veikts saskaņā ar izstrādātiem algoritmiem līdzstrāvas vadāmības rādītāju summēšanai, un tas atspoguļo orgānu funkcionālās īpatnības.

A un B stabiņu savstarpējā saistība tiek izmantota metodikā „Intera-Diacor”, lai raksturotu funkcionālās reakcijas šūnu līmenī pēc bojājumu izteiktības pakāpes (skat. tabulā zemāk).

 

Funkcionālās reakcijas pēc 9 pakāpju gradācijas

4. Preparātu medikamentoza testēšana un rādītāju interpretācija

Medikamentoza testa veikšanas tehnika. Medikamentoza testa būtība ir tā, ka tiek mērīti elektropunktūras rādītāji pirms un pēc pārbaudāmās vielas. Šim nolūkam pieslēgšanai tiek izmantots speciālais konteineris,  kurā tiek novietoti pārbaudāmie preparāti. Konteineris tiek ieslēgts vienā kontūrā ar Pacientu pie pasīvā elektroda. Vispirms mērījumi tiek veikti bez medikamenta, bet pēc tam – ar medikamentu. Mērījumu rezultātu salīdzinot var secināt par medikamentu iedarbību.

5. Prakses ētika un ārsta atbildība

1. Nopietnos klīniskos gadījumos, kad apdraudēta dzīvība, akupunktūras ārstam, jāizvērtē Elektropunktūras diagnostikas metodes ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor efektivitāte un sava kompetence šajā jomā. Pacientam vai viņa tuviniekiem jābūt savlaicīgi informētiem par nepieciešamību griezties pie konvencionālās medicīnas speciālistiem.

2. Ārsta Elektropunktūras diagnostikas metodes ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor speciālista pienākums ir sniegt šo informāciju.

3. Ārsts Elektropunktūras diagnostikas metodes ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor speciālists garantē pacientam pilnīgu konfidencialitāti par sarunā iegūto informāciju, kā arī konfidencialitāti pret sociālo un juridisko atbildību.

4. Ārstam Elektropunktūras diagnostikas metodes ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor speciālistam jāciena pacienta tiesības izvēlēties konvenciālo vai citu diagnostikas metodi.

 

IV. MT materiāli tehniskais nodrošinājums

1. Ārstniecības personas

MT drīkst veikt ārsts, kas ir apguvis elektropunktūras diagnostikas metodi ar programmējamo kompleksu Intera-DiaCor un saņēmis metodes sertifikātu.

2.Citas medicīniskās tehnoloģijas, kas nepieciešamas MT lietošanai

Lai veiktu MT drīkst izmantot tikai likumīgi Latvijas tirgū ievietotus ārstniecības līdzekļus un Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē reģistrētas metožu medicīniskās tehnoloģijas.

Specifiskā medicīniskā ierīce ir programmējamais komplekss Intera-DiaCor, kas sastāv no:

portatīva Intera-DiaCor diagnostikas aparāta, PSI VectorDiaCor programmatūras un personālā portatīvā datora.

3. Telpas

MT veic ārstniecības iestādes ārsta kabinetā, kas atbilst un ir aprīkots atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kabineta tuvumā nedrīkst atrasties rentgena un fizioterapeitiskie kabineti. Ja kabinets tiek apgaismots ar dienas gaismas lampām, to attālumam līdz slimniekam jābūt ne mazākam par 1,5 m, bet kvēlspuldzēm – 0,5 m. Procesors un monitors jānovieto iespējami tālāk no vietas, kur atrodas slimnieks.

 

Rīgā, 2015.gada 10.aprīlī.

SIA "I.Paturskas Ģimenes veselības centrs" vadītāja                               Dr. I. Paturska

 

MT 15-019