Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Antroposofā medicīna

1. Antroposofās medicīnas sistēma - pamatnostādnes, diagnostika, ārstēšana, profilakse. MT 12-015

2. Speciālās antroposofās medicīnas metodes:

2.1. Antroposofā ritmiskā masāža. MT 12-016