Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Antroposofā medicīna. Speciālās antroposofās medicīnas metodes.

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Antroposofā ritmiskā masāža

I. Ievads

Antroposofā medicīna ir Latvijā netradicionāla ārstniecības metode, kas papildina tradicionālo medicīnu ar antroposofisku cilvēkmācību. Antroposofā medicīna ir integratīva medicīnas metode, kas balstās uz konvencionālās, akadēmiskās medicīnas dabas zinātnisko pamatu, bet izpratnē par cilvēka organismu, uzskata, ka to veido ne tikai viņa ķermenis, bet arī dvēsele (psihe) un gars (individuālā personība). Pēc antroposofās medicīnas uzskata, ķermenis un dvēsele, kopā ar individuālo es (personību), veido vienotu veselumu, kas savstarpēji ietekmējas. Šī principa ievērošana gan diagnozē, gan terapijā ir antroposofās medicīnas pamatnoteikums. Veselība tiek definēta kā dinamiska līdzsvara stāvoklis starp fiziski fizioloģiskajiem un dvēseliski garīgajiem procesiem cilvēkā.

Mūsdienās antroposofā medicīna, nepārtraukti attīstīdamās, ir izplatījusies visā pasaulē. Antroposofā medicīna kā integrēta komplementārās medicīnas sistēma ir pierādīta kā droša un efektīva un sniedz ievērojamu pievienoto vērtību veselības aprūpes sistēmām ES. Antroposofiskā medicīna tiek izmantota gan primārajā, gan stacionārajā aprūpē vairāk nekā 20 ES dalībvalstīs un vairāk kā 60 citās pasaules valstīs.

Antroposofā medicīnā ir holistiska pieeja veselībai un tā piedāvā specifisku terapiju atbilstoši antroposofiskiem principiem. Noteicoša loma terapijā ir labai uz antroposofās medicīnas principiem balstītai slimnieku aprūpei. Pēdējos gadu desmitos pasaulē antroposofajā medicīnā īpaši attīstījusies slimnieku aprūpes metodika.

Antroposofajā aprūpē plaši pielieto antroposofo ritmisko masāžu. Antroposofā ritmiskā masāža ir noteikta masāžas tehnika, viena no antroposofās medicīnas speciālajām terapijas metodēm. To izstrādāja Dr. Ita Vegmane (1876.-1943.), Šveices ārste ar izglītību arī fizioterapijā, klasiskajā zviedru masāžā un ārstnieciskā vingrošanā. Dr. Ita Vegmane zviedru klasiskās masāžas zināšanas būtiski pārveidoja, piešķirot ritmisku kvalitāti masāžas paņēmieniem, un to pielietošanu pamatoja antroposofās medicīnas cilvēka redzējumā. Metodi tālāk attīstīja Dr. Margarete Hauška (1896.-1980.), kas 1962.gadā nodibināja pirmo ritmiskās masāžas skolu Bad Boll, Vācijā. Šobrīd pasaulē ir 15 ritmiskās masāžas skolas (Austrālijā, Austrijā, Anglijā, Argentīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā, Francijā, Holandē, Itālijā, Krievijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā (3) un Latvijā. Tās akreditē Goteanuma (Šveicē) Antroposofās Medicīnas sekcijas akceptēta Ritmiskās masāžas skolu izglītības padome. Antroposofās ritmiskās masāžas efektivitāti pierāda klīniskie pētījumi.

Antroposofās slimnieku kopšanas metodi un tās uzraudzību kontrolē Antroposofās Medicīnas sekcijas Starptautiskais Antroposofās aprūpes (IFAN) forums Goteanumā.

II. Antroposofās ritmiskās masāžas pamatnostādnes

Papildus konvencionāliem kustību vingrinājumiem antroposofiskie fizioterapeiti piedāvā īpašu masāžas veidu, ko sauc par antroposofo ritmiskās masāžas terapiju. Ritmiskās masāžas terapijas mērķis ir ietekmēt visus cilvēka organisma šķidrumus un tā veicina organisma pašatveseļošanās spēju. Tā ļauj pacientam labāk kontrolēt viņa ķermeni, labojot stresa un/vai slimības radītos līdzsvara traucējumus, atjaunojot organismā harmoniju un rosinot dziedinošus procesus.

Antroposofā ritmiskā masāža balstās uz visaptverošu pieeju pacientam. Ar ritmisku, vieglu,glāstošu masāžas paņēmienu, kas atbilst modificētam klasiskās masāžas glāstīšanas paņēmienam, tiek iemasētas ārstnieciskas ziedes vai augu eļļas. Paņēmiena pamatā ir izpratne par ritma nozīmi cilvēkam - ritms ir būtisks veselīgiem dzīvības procesiem, katrai šūnai un orgānam ir savs fizioloģisks ritms. Tehnikas būtisks elements ir elpošanas un sirds ritmam līdzīgs ritms ierīvēšanas paņēmienā, kur plūstoši mainās cieša sasaiste un atslābināšana, tas stimulē dzīvības procesus audos.

2.1.Antroposofās ritmiskās masāžas metode

1.Antroposofā ritmiskā masāža ir antroposofās medicīnas sistēmas sastāvdaļa, viena no terapijas metodēm antroposofajā medicīnā.

2.Antroposofā ritmiskā masāža balstās antroposofās slimnieku aprūpes pamatnostādnēs un ievēro antroposofās medicīnas vispārīgos principus:

 • vienlīdz svarīgi ar pašu masāžas tehniku ir vide un pacienta sagatavošana terapijai, to nodrošina profesionāla, prasmīga, iejūtīga, silta un pārliecinoša slimnieku aprūpe;
 • izpratne par antroposofās medicīnas skatījumu uz cilvēku kā trīsdaļīgu un četrdaļīgu sistēmu, un veselību kā līdzsvara iegūšanu cilvēkā starp tām;
 • atbilstoši R. Šteinera izstrādātajai teorijai par 12 maņām, ārēji lietotās terapijas dziļi iedarbojas uz tām; divpadsmit maņas atbilst antroposofās medicīnas trīsdaļīgumam.

3.Antroposofās ritmiskās masāžas pamatā ir izpratne par ritma nozīmi cilvēka organismā:

 • ritms ir būtisks veselīgiem dzīvības procesiem, katrai šūnai un orgānam ir savs fizioloģisks ritms. Antroposofiskā medicīna skata cilvēku kā katabolās[1], metabolās[2] un ritmiskās sistēmas vienību. Antroposofiskā medicīna atšķir orgānus vai orgānu sistēmas sekojoši: orgāni, kas attiecināmi uz nervu maņu sistēmu (katabola funkcija), un orgāni un orgānu sistēmas, kas saistītas ar reģenerāciju (metabola funkcija). Trešā sistēma ir organisma ritmiskā funkcija jeb kardiovaskulārā/respiratorā sistēma, kas darbojas līdzsvarojoši uz divām polārām sistēmām - nervu maņu sistēmu (katabolisms) un reģenerācijas sistēmu (metabolisms). Trešā sistēma nodrošina harmonisku visu triju sistēmu funkciju vienotā organismā. Atbilstoši šim konceptam slimību neuzskata par kāda viena orgāna nefunkcionēšanu, bet slimībā saskata līdzsvara trūkumu dažādās orgānu sistēmās, ietverot jautājumu - vai ritmiskā sistēma spēj veikt savu līdzsvarojošo un harmonizējošo uzdevumu;
 • organismam kopumā nepieciešams miega/nomoda ritms, šo ritmisko funkciju traucējumi var izraisīt saslimšanu vai būt par pamatu esošai slimībai;
 • antroposofajā ritmiskajā masāžā pielieto pārveidotus klasiskās masāžas pamatpaņēmienus: glāstīšanu, mīcīšanu, frikciju, izslēdzot klasiskajā masāžā lietoto dauzīšanu;
 • antroposofās ritmiskās masāžas terapija darbojas pretēji gravitācijas spēkam – tā atbilst cēlējspēka kvalitātei, tas stiprina un balsta organisma dzīvības procesus; terapija virzīta, lai stimulētu pacienta spēju pašatveseļoties, kas atbilst salutoģenēzes principam;
 • tehnikas būtisks elements ir elpošanas un sirds ritmam līdzīgs ritms masāžas paņēmienā, kur plūstoši mainās cieša sasaiste un atslābināšana, tas stimulē dzīvības procesus audos;
 • antroposofā ritmiskās masāžas mērķis ir uzlabot un veicināt audu apasiņošanu, atjaunot plūsmas aktivitāti, novērst muskuļu saspringumu atslābinot saistaudus, tādejādi veicinot pašatveseļošanos;
 • ar antroposofo ritmisko masāžu var stiprināt vai nomierināt vienu vai abas organisma polāras funkcijas - nervu maņu sistēmu vai vielmaiņas sistēmu;
 • antroposofo ritmisko masāžu veic ar antroposofās farmācijas metodi gatavotām, ārstnieciskus komponentus saturošām ārīgi lietojamām zālēm - eļļām, ziedēm.

4.Antroposofā aprūpē plaši lieto ārējos apliekamos ar ārstnieciskām ziedēm, augu izvilkumiem, augiem (ingveru, citronu, sīpolu, mārrutku u.c.). Antroposofās aprūpes māsa apgūst precīzu komprešu uzlikšanas tehniku un metodi dažādiem ķermeņa apgabaliem. I

5.Ir radīti ūdensterapijas veidi, kas papildina ritmisko masāžu. Antroposofā medicīnā lieto vannas gan atsevišķām ķermeņa daļām, gan visam ķermenim. Antroposofā aprūpes izglītība ietver zināšanas par procedūru veikšanu un pielietotām ārstnieciskām substancēm. Vannu procedūras nozīmē antroposofais ārsts.

6.Terapijas laikā pacients ir drošībā, siltumā, klusumā un komfortā. Procedūra ilgst vidēji stundu, tajā obligāti ietilpst miera pauze, pacients tiek silti sasegts pēc procedūras, lai organismā ierosinātie procesi var tikt pārstrādāti un integrēti (lai tikko veiktā procedūra varētu turpināt iedarboties).

7.Antroposofo ritmisko masāžu ordinē antroposofais ārsts.

8.Antroposofās ritmiskās masāžas apmācība ietver: medicīnas pamatzināšanas, to paplašināšanu atbilstoši antroposofajai medicīnai; intensīvu praktisku paņēmienu apgūšanu un vingrināšanu; darbu ar mākslām - organisma kvalitāšu uztveres padziļinātai izpratnei.

9.Antroposofās ritmiskās masāžas speciālists veic nepieciešamo pacientu terapijas procesa dokumentāciju, apspriež terapijas kursa gaitu kopā ar ārstu.

10.Antroposofo ritmisko masāžu pielieto ambulatorā aprūpē, klīnikās un slimnīcās, kā arī vecu ļaužu aprūpes iestādēs, bērniem un pieaugušiem ar īpašām vajadzībām.

2.2.Antroposofās ritmiskās masāžas atšķirība no klasiskās masāžas un limfodrenāžas

 • Antroposofajā ritmiskajā masāžā pielieto pārveidotus klasiskos masāžas pamatpaņēmienus – glāstīšanu, mīcīšanu, frikciju, izslēdzot klasiskajā masāžā lietotos – dauzīšanu (dūrēšanu ar kulaku, pirkstu falangām, plaukstēšanu, apklauvēšanu, slīpsišanu, cirstīšanu);
 • glāstīšanas un mīcīšanas paņēmieni tiek dziļi paplašināti un smalki izstrādāti, radot ļoti noteiktu un radošu tehniku ritmiskās masāžas terapijai.

Piemēram,

glāstīšana nav tikai maiga audu braucīšana, tā tiek variēta noteiktās kustību formās: piemēram, astoņnieka jeb lemniskātes formā, kuru veic ar vienu roku vai pārmaiņus abām rokām. Formu veic pārmaiņus ar atslābināšanu, ievērojot ritmiski ciešu sasaisti. Frikcijas - kustības ar dinamisku virpuļa elementu, kas nodrošina dziļo audu uzsūcošu kvalitāti. Arī tās veic nepārtraukti mainot ciešas sasaistes un atslābuma momentu plūdumu masāžas paņēmienā.

 • Antroposofajā ritmiskajā masāžā netiek izmantoti spēka paņēmieni, lai iekustinātu audus. Atšķirībā no limfodrenāžas, antroposofā ritmiskā masāža neorientējas pēc noteikta organisma šķidruma plūsmas virziena – tās mērķis ir visi organisma šķidrumi. Atšķirībā no citām masāžām antroposofās ritmiskās masāžas procedūras laikā pacients ir rūpīgi sasegts, tiek atsegta tikai tā ķermeņa daļa, ko šobrīd masē, vēlams, lai procedūra noritētu klusumā.

2.3.Pielietošana, efektivitāte, pievienotā vērtība

Atroposofā ritmiskā masāža sasilda, padziļina elpošanu, uzlabo miegu, mazina nogurumu un sāpes, saspringumu un uzlabo citus organisma traucējumus. Pacients iemācās uztvert savu ķermeni savādāk: veidojas organisma veseluma sajūta, arī, ja tas ārīgi nav perfekts un arī tad, ja ir fiziski vai garīgi ierobežojumi. Tas ļauj pacientam labāk kontrolēt viņa ķermeni, labot stresa un/vai slimības radītos iekšēja līdzsvara traucējumus, atjaunot organismā harmoniju un rosināt pašatveseļošanās procesus.

Ritmiskās masāžas terapiju pielieto pie: mugurkaula slimībām, bronhiālās astmas, sirds un asinsvadu slimībām, reimatiskām slimībām, dažādas etioloģijas galvasāpēm, nervu sistēmas slimībām, insulta izraisītu seku ārstēšanā, onkoloģiskām slimībām (tikai ārsta uzraudzībā). Bērniem no 3 mēnešu vecuma un pacientiem ar psihiatriskām diagnozēm medicīnisko tehnoloģiju pielieto tikai ārsta uzraudzībā.

Ar antroposofo ritmisko masāžu var netieši iedarboties uz cietušajām ķermeņa daļām un locekļiem, ko masieris nedrīkst skart tieši (akūts vietējs iekaisums, trofiskās čūlas, tromboflebīts, imobilizēts lūzums un tml.), pamatoti ietekmējot tās no citām ķermeņa vietām. Savas spēcinošās iedarbības dēļ, kas visos līmeņos rosina dzīvības funkcijas, ritmiskā masāža labvēlīgi iedarbojas gan atveseļošanās (rehabilitācijas) periodā pēc pārciestām slimībām, gan profilaktiski.

III. Metodes darbībai nepieciešamie resursi

Personāls. Latvijā antroposofo ritmisko masāžu var veikt speciālists ar medicīnisko izglītību, kas trīs gadus ir mācījies Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē antroposofo ritmisko masāžu un ieguvis antroposofā ritmiskā masiera sertifikātu. Pēc antroposofās ritmiskās masāžas kursa beigšanas iegūtās zināšanas drīkst integrēt papildus pamatspecialitātei savā darbā.

Ja izglītība antroposofā ritmiskā masāžā ir iegūta ārzemēs, IFAN antroposofās aprūpes speciālista un eksperta sertifikātu atzīst Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS).


Zāles, medicīniskās ierīces un medicīniskās tehnoloģijas. Realizējot medicīnisko tehnoloģiju var izmantot tikai likumīgi Latvijas tirgū ievietotas zāles, medicīniskās ierīces un Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē reģistrētās tehnoloģijas (metodes).

Telpas. Antroposofās ritmiskās masāžas medicīnisko tehnoloģiju realizē telpās kas atbilst un ir aprīkotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Rīgā, 2012. gada 11. jūnijā.

 

Latvijas Antroposofo ārstu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                        A. Flaumane

 

MT 12-016

 

[1] katabolisms: ķermeņa šūnu un vielu destrukcija, kas ir pamats dzīvības funkcijām, izziņai un kustībai.

[2] metabolisms: reģenerācijas sistēma