Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Biorezonances terapijas (MORA terapija) medicīniskā tehnoloģija

Apstiprināts ar VSMTVA 08.05.2009.
Rīkojumu Nr. 62
Pielikums

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

I. Vispārīgie jautājumi

    MT „Biorezonances terapijas (MORA terapija) medicīniskā tehnoloģija” ir mūsdienīga medicīniskā tehnoloģija (MT) – biorezonanses terapija (BRT). BRT ir terapija ar elektromagnētiskām svārstībām, ar kurām organisma struktūras rezonē. Iedarbība iespējama gan šūnu līmenī, gan orgāna, orgānu sistēmas kā arī visa organisma līmenī. Normālā fizioloģiskā organisma stāvoklī tiek uzturēta relatīva dažādu svārstību (viļņveida) procesu sinhronizācija, turpretim, patoloģijas gadījumā novēro svārstību harmonijas traucējumus. Ideju ārstēt ar vāju elektromagnētisku svārstību palīdzību, kas piemīt pašam pacientam, pirmo reizi izteica un zinātniski pamatoja 1977. gadā F. Morells.

    Medicīnā rezonanses izmantošanas pamatideja ir šāda: pareizi piemeklēta frekvence un ārstnieciskās (elektromagnētiskās) iedarbības formas var pastiprināt normālās (fizioloģiskās) un pavājināt patoloģiskās svārstības cilvēka organismā. Tādējādi ar biorezonansi var neitralizēt patoloģiskās svārstības, kā arī atjaunot patoloģisko stāvokļu radītos traucējumus.

    MT pielietošanas sagaidāmais efekts. BRT  ļauj realizēt: vispārpieņemtai ārstēšanai rezistentu slimību kompleksu farmakoterapiju vai ievērojami samazināt lietoto zāļu daudzumu; alerģiju korekciju bez zālēm; veselas rindas hronisku slimību paasinājumu individuālu korekciju bez zāļu izmantošanas.

II. Metodes apraksts

    BRT pamatā ir iedarbība ar zemas intensitātes stingri noteiktas formas un frekvences elektromagnētiskām svārstībām, kas izsauc rezonanses atbildi organismā. Dažādie BRT varianti atšķiras ar  frekvenci, signāla formu un to pielietošanas principiem.

    Mūsdienās izšķir divus BRT veidus – endoģēno BRT un eksogēno BRT.

Endoģēnā BRT – terapija ar paša organisma elektromagnētiskām svārstībām pēc to speciālas apstrādes.

    Tā kā cilvēka starojumam ir elektromagnētiska daba, tad ir iespējama šo signālu uztveršana ar elektrodu un induktoru palīdzību un to novadīšana un ievadīšana BRT aparātā. Pēc signāla speciālas apstrādes (forma ilgums, frekvence, nelineārā filtrācija, separācija) svārstības no aparāta izejas ar vadu palīdzību novada līdz elektrodam vai induktoru.  Pacienta elektromagnētiskais lauks nekavējoties reaģē uz šiem terapeitiskajiem signāliem un koriģētais signāls tiek atgriezts aparātā  u. t.t., tādejādi, terapijas procesā pacients un aparāts veido slēgtu, adaptīvi regulētu kontūru, un apstrādātās svārstības atkal un atkal no jauna atgriežas pie pacienta. Šī procesa rezultātā pavājinās vai pat tiek pilnīgi nomāktas patoloģiskās svārstības, pastiprinās vai normalizējas fizioloģiskie procesi un pakāpeniski atjaunojas dinamiskais līdzsvars (homeostāze) organismā. Tādejādi endogenās BRT gadījumā elektromagnētiskās stimulācijas parametrus nosaka pacienta stāvoklis, iedarbība ir maksimāli individualizēta, kas ļauj uzskatīt šo metodi par vienu no optimāli vadāmajiem ārstēšanas paņēmieniem. BRT procesā ir iespējams izdalīt patoloģisko un fizioloģisko procesu svārstību spektrus, tos fiksēt un ja ir nepieciešams invertēt ārstēšanas procesā. BRT algoritmus un režīmus izvēlās vadoties no klīniskās izmeklēšanas un elektroakupunktūras diagnostikas rezultātiem.

    Eksogēnā BRT - terapija ar ārējiem signāliem, piemēram, magnētiskajiem laukiem, kurus rada speciāli ģeneratori, ar kuriem sāk rezonēt atsevišķu  orgānu vai cilvēka organisma sistēmu starojums.

    MT sniegtā struktūru rezonances terapija ir viens no eksogēnas BRT veidiem. Orgānu spontānās aktivitātes frekvences ir noteiktas klīniskos pētījumos ar biopotencialogrāfijas metodi vai iegūtas teorētiski izmantojot noteiktas matemātiskās likumsakarības. Šodien ir izstrādāti  19 ārstnieciski klīniski nozīmīgi struktūru rezonances terapijas signāli, kas atšķiras ar nesošām un aptverošām frekvencēm, ir izstrādāti elektromagnētiskās iedarbības režīmi šo frekvenču kombināciju izmantošanai. Saskaņā ar režīmu nozīmi, ir izstrādātas elektromagnētiskās terapijas programmas, kas satur nepieciešamo režīmu uzskaitījumu, kas nepieciešami dažādu patoloģiju ārstēšanai. Struktūru rezonances terapijas ordinēšanas un realizācijas obligāts priekšnoteikums ir – slimniekam ir jābūt izmeklētam un viņam ir jābūt noteiktai diagnozei ar parastajām  mūsdienu medicīnas metodēm.

    Iedarbību uz pacientu realizē ar metāliskiem vai strāvu vadošas gumijas elektrodiem ar elektrisko strāvu (kontakta) vai ar magnētisko lauku (bezkontakta) izmantojot induktorus,  (cilpas, jostas), gaismas viļņus (ultravioleto, infrasarkano, gaismas redzamā spektra krāsas). Ērts ir jostas veida induktors kas tiek aplikts ap ķermeni, ekstremitāti vai galvu. Induktoru radītā magnētiskā lauka intensitāte ir 1- 100 μTl. Šis līmenis samērots ar EM zemes lauku (aptuveni 50mkTl) un Pasaules veselības organizācijas atļauts, kā ārstējot drošs EM lauks (līdz 100 μTl). Praktiski var izmantot gan kontakta, gan bez kontakta metodi, jo signāla forma  un tā frekvences raksturlielumi nemainās.

    Multirezonanses terapija - Biorezonanses terapijas iespējas var paplašināt, pielietojot multirezonanses terapiju. Tā ir ārstēšana ar apkārtējās vides signālu palīdzību, ar kuriem organisms ieiet rezonansē. Līdzīgi principi tiek izmantoti krāsas/gaismas (lāzera) terapijā, ārstējot ar cēlakmeņiem, metāliem, magnētiskiem laukiem, skaņām utt. Starp citu, tāds populārs virziens kā homeopātija arī ir multirezonanses terapijas paveids.

III.  Iespējas un nosacījumi MT izmantošanai

    BRT ir alternatīva, to pielieto kad neizdodas panākt pilnīgu efektu ar vispārpieņemtās terapijas, kas vērsta uz organisma šūnu struktūru bioloģisko procesu un funkcionālo sistēmu atjaunošanu un normalizēšanu, palīdzību. Tā brīvi savienojas ar citām gan klasiskās, gan arī tradicionālās medicīnas metodēm. MT izmanto gan kā papild metodi, gan slimību kombinētajā ārstēšanā. BRT – tā ir terapija, kas atbrīvo organismu no slimību faktoriem, kuri bloķē organisma enerģiju. Pilnīgas kontrindikāciju neesamības gadījumā biorezonanse ļauj samazināt vai pilnībā novērst ārstniecisko preparātu lietošanu, saglabā, sakārto un atjauno organisma izjaukto līdzsvaru.

Biorezonanses terapijas indikācijas: 

 • dažādas ģenēzes funkcionāli traucējumi;
 • CNS un maņu orgānu slimības;
 • Veģetatīvās nervu sistēmas slimības; dažādas ģenēzes un lokalizācijas sāpju sindromi;
 • Asinsrites sistēmas slimības;
 •  elpošanas orgānu slimības;
 • kuņģa zarnu trakta slimības;
 • ādas un zemādas slimības;
 • kaulu un muskuļu sistēmas slimības;
 • urīnceļu un dzimumorgānu slimības;
 • slikti dzīstošas brūces un čūlas;
 • Imūnās sistēmas nostiprināšana;
 • Alerģiju ārstēšana;
 • toksikozes veidu ārstēšana;
 •  impotences ārstēšana;
 •  Miega traucējumu un citu saslimšanu un traucējumu ārstēšana

Kontrindikācijas

Endogēnās BRT pielietošanai - 

 1.  
  1. Neadekvāts slimnieka pašnovērtējums (psihiskas slimības) un apgrūtināts kontakts ar slimnieku.
  2. Pacients izmanto aplicētu vai implantētu impulsus ģenerējošu ierīci, piemēram, kardiostimulatoru u.c.

Eksogēnās BRT pielietošanai – 

 1.  
  1. Labdabīgi un ļaundabīgi audzēji;
  2. Asinsreces traucējumi;
  3. Grūtniecība;
  4. Iedzimti CNS traucējumi;
  5. Pacients izmanto aplicētu vai implantētu impulsus ģenerējošu ierīci, piemēram, kardiostimulatoru u.c.
  6. Individuāla strāvas nepanesamība;
  7. Ādas bojājumi un patoloģija elektrostimulācijas vietā;
  8. Akūts uzbudinājums vai apreibums.
  9. Neadekvāts slimnieka pašnovērtējums (psihiskas slimības) un apgrūtināts kontakts ar slimnieku.

    Brīdinājumi. Ārsta apģērbam, lai izvairītos no statiskiem elektrības efektiem,  ir jābūt no dabīga materiāla. Lai izslēgtu ietekmi uz mērījumu rezultātiem rokās jābūt kokvilnas vai gumijas cimdiem. Pacients diennakti pirms izmeklējuma vai ārstnieciskās procedūras nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus vai kafiju, smēķēt lietot kosmētiku. Pirms procedūras ir jānoņem rotas lietas, pulkstenis, brilles, peidžers vai mobilais telefons. Pacienta apģērbam ir jābūt no dabīga materiāla.

    MT rezultāts ir atkarīgs no : pacienta vispārējā stāvokļa - vecuma, blakus slimībām, imūnās sistēmas funkcionālās aktivitātes un  operatora prasmes.

    Pirms MT pielietojuma, nepieciešama pacienta vai tā likumisko pārstāvju (vecāku vai aizbildņu) informēšana par ārstēšanas izvēli, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām un piekrišana ārstēšanas metodei.

Grūtniecība un bērna zīdīšanas periods.

    Eksogēnās BRT pielietošana grūtniecēm ir kontrindicēta. Endogēno BRT  metodi grūtniecēm var izmantot tikai pozitīva riska ieguvuma attiecības gadījumos, kad ieguvums attaisno iespējamo risku auglim. Zīdošām mātēm būtu jāizvērtē, cik zīdīšana var traucēt procedūru un otrādi.

Blakus efekti.  Blakus efekti BRT laikā, līdzīgi kā homeopātiskās ārstēšanas laikā, var būt saistīti ar pamatslimības vai pavadošo slimību paasinājumu. To galvenie iemesli var būt:

kontakta trūkums ar pacientu, vai pacienta neuzticēšanās ārstam;
ārsta norādījumu neievērošana;
alkohola lietošana;
spēcīgs stress, kas izraisa organisma adaptācijas reakcijas traucējumus.

Saasinoties slimībai ir jāatceļ BRT un jāordinē klīniskai ainai adekvāta  farmakoterapija. Atkārtotas BRT procedūras veikšana iespējama tikai, ja ir pilnīga pārliecība par novērotā sarežģījuma cēloņa noskaidrošanu.

IV. MT pielietošanas metodika

Lai ārstētu dažādus patoloģiskos stāvokļus katrā konkrētā gadījuma ir jāatrisina  standarta sērija jautājumu.

1.     Jāverificē slimības vai klīniskā sindroma forma un citas īpatnības ar vispārpieņemtajām metodēm. 
2.     Jānosaka patoloģijas lokalizācijas dominējošais orgāns.
3.     Jānosaka vadošās patoloģiskās izmaiņas, kas palīdz noteikt  procesa raksturu – iekaisums, distrofija, diskinēzija u.t.t.
4.     Jāizvēlās BRT aplikācijas anatomiski topogrāfiskā zona.
5.     Jāizvēlās  BRT tips (kontakta vai bezkontakta), induktoru un/vai elektrodu lokalizācija uz ķermeņa.
6.     Procedūras struktūra (režīmi un to ekspozīcija, režīmu pārslēgšanas secība).
7.     Jāizvēlas ārstēšanas kursa stratēģija (procedūru skaits diennaktī, nedēļā u.t.t., ārstēšanas kursa kopējais ilgums).

    MT realizācijai var izmantot dažādu ražotāju medicīniskās ierīces, piemēram, MT pieteicēja lietoto IMEDIS ražoto Elektroakupunktūras diagnostikas un biorezonanses terapijas multimodulāro datorizēto iekārtu IMEDIS & MINI-EKSPERT. MT realizācijai izmantotajām medicīniskajām ierīcēm ir jābūt likumīgi ievietotām Latvijas tirgū.

    Elektrostimulācijas procedūrā lietotās strāvas Intensitāte (impulsu amplitūda) tiek regulēta tā lai tiktu sasniegts individuālais jutības slieksnis, zem elektrodiem sajūtama viegla durstīšana. Magnetoterapijas gadījumā uzstādāmā intensitāte tiek izvēlēta saskaņā ar rekomendācijām vai to nosaka ar R. Folla diagnostikas MT.

    Lai sasniegtu fizioloģiskā līmeņa strukturizāciju ir nepieciešama ekspozīcija, kuras ilgums atbilst konkrētā orgāna regeneratorajām iespējām. Piemēram, kuņģa zarnu trakta gļotādu distrofisku bojājumu (erozijas, čūlas, plaisas) sadzīšana var ilgt 36 -120. stundas, ādas trofiskas čūlas pilnīga sadzīšana prasa 1 -10 mēnešus. Fantoma sāpes pēc traumas, ieskaitot pēcoperācijas, var izdzēst no ,,atmiņas” pēc 1- 2 seansiem. Pilnīgi un ātri (1-3 dienu laikā) var kupēt tikai akūtus stāvokļus, piemēram, akūtus toksiskus un toksiski alerģiskus nefrītus, hepatītus, dermatītus, Kvinkves tūsku, bronhiālo statusu, akūtas zarnu, urīnceļu un žults ceļu spazmas un atonijas, akūtu miozītu, radikulītu.

    Svarīgs moments ir ,,destabilizējošā momenta” izmantošana. Destabilizācijas režīms izsauc slimības izveidojušās patoloģiskā stereotipa disbalanci. Tas atvieglo ārstnieciskā pamatritma uzspiešanu.To var lietot arī kā patstāvīgi terapiju visu akūto stāvokļu pirmajās 10 – 15 stundās.

    Pamatojoties uz dažādu orgānu slimību ārstēšanas pieredzi frekvenču režīmus var pēc lietotajām frekvencēm  apvienot 3-ās grupās:

1)     Orgāniem ar savu spontāno bioelektroaktivitāti lieto režīmu nr. 1 – kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas un barības vada slimības; režīmu nr. 2 – āda un zemāda; režīmu nr. 3 –  bronho pulmonālā sistēma, resnā un taisnā zarna.
2)     CNS funkciju un dažāda veida diskinēziju korekcijai. Izmanto režīmus nr. 5, 6, 7, 8.
3)      Nespecifiskai iedarbībai uz dažādiem orgāniem un audiem ieejot rezonansē ar strukturāli funkcionāliem vienībām, lieto režīmus nr.5, 11-17.
4)     Jebkurš struktūras rezonantās terapijas variants sākas ar destabilizācijas režīmu – režīmi nr. 9 un 10.

Eksogēnās BRT režīmu medicīniski tehniskais raksturojums atspoguļots tabulā:

p/k

Iedarbības režīmi

Bioloģiskā aktivitāte

Medicīniskais pielietojums

Elektrodu vai induktoru novietojums

Ārstnieciskās ekspozīcija

Ārstnieciskā signāla tehniskais raksturojums. sk. piezīmes

1

kuņģa

Rezonanse ar kuņģi, barības vadu 12-pirkstu zarnu

Iekaisums, erozijas, gļotādas čūlas

induktors (“josta”) epigastrija līmenī

Visu diennakti , arī naktī;

Ik dienu  2? 6 nedēļas

aptverošā 0,043 Hz, nesošā 0,258 Hz

 

 

induktors (“vairogs”) uz visu ķermeni

Sеаnsi pa 1-2 stundai 1 reizi dienā;

Ik dienu 2? 6 nedēļas

2

ādas

Rezonanse ar ādu un tās atvasinājumiem 

Iekaisums,  čūlas, apdegumi, brūces: acu, ādas un zemādas,  starpenes, maksts, mutes dobuma, mutes;  psoriāze remisijas stadijā

Induktoprs “josta” uz bojājuma zonu vai atbilstošo muguras smadzeņu segmentu, rokām – uz kaklu  “apkakle”

Visu diennakti, arī naktī;

aptverošā 0,043 Hz, nesošā 12 kHz

 

induktors (“vairogs”) uz bojājuma zonu un visu ķermeni

Sеаnsi pa 1-4 stundai 1-4  reizes dienā; procedūras ekspozīciju piemeklē individuāli

 

Reflektora ietekme uz smadzeņu zemgarozas struktūrām

Dažas cerebro-vaskulāras distonijas formas

induktors (“josta”) uz galvas pie meteopātijas

Ekspozīcija individuāla

 

Тabulas  turpinājums

3

Resnās zarnas – bronhiālais

Rezonanse ar resnu zarnu ;

Rezonanse ar bronho -pulmonālo sistēmu

iekaisums, erozijas, anusa plaisas,, spastiskais kolīts, nespecifiskais čūlainais kolīts, pirms menusstrāciju sindroms, hemoroīdi paasinājuma un asiņošanas fāzē, aknu kolika;

ARS, bronhopneimonija, psoriāze paasinājuma fāzē, bronhiālā fāze

induktors (“josta”) padušu vai krusta kaula līmenī

 Diennakti vai naktī

aptverošā 0,0645 Hz, nesošā 0,387 Hz

 

induktors (“vairogs”) uz bojājuma zonu un visu ķermeni

 Ik dienu vai seansi ar individuālu ekspozīciju

Rezonanse ar maģistrāliem cerebrāliem asinsvadiem

Dažādas migrēnas formas

induktors (“josta”) uz galvas

1 - 8 stundas paasinājuma fāzē

4

Ādas - asinsvadu

Rezonanse ar ādas asinsvadiem

,psoriāze paasinājuma fāzē dziļas  ādas čūlas, migrēna,rinīts, limfostāze, meningīts, pirms menusstrāciju sindroms, miozīts, spastiski aizcietējumi, nieru kolika

Induktoprs “josta” uz bojājuma zonu vai atbilstošo muguras smadzeņu segmentu

Diennakti vai naktī

aptverošā 0,0645 Hz, nesošā 12 Hz

 

5

Sedatīvi – spazmolītiskais №1

CNS Bāzes dzeta ritms kā aptverošais

Gludas muskulatūras hipertonuss (KZT, lielās un vidējās аrtērijas), miozīts, pulpīts, rinīts, dominanti uzbudinājuma avoti CNS (pie uzbudinājuma)

Patoloģijas zona

0,5 - 8 stundas diennaktī

aptverošā 0,258 Hz, nesošā 12 Hz

 

Tabulas turpinājums

6

Sedatīvi – spazmolītiskais  №2

CNS delta ritma sedatīvais variants

tas pats, kas, p.5; pielieto, ja ir neefektīvs   №1

tas pats, kas, p.5;

tas pats, kas, p.5;

tas pats, kas, p.5, но bet ar aptverošo 0,344 Hz

7

Simpatikotoniskais

CNS delta un alfa ritma  tonizējošais variants ;

Arteriāla un muskulāra distonija

Induktors uz kakla

AAS un vispārējā tonusa kontrolē

aptverošā 1,58 Hz, nesošā 9,48 Hz

 

Simpātiskais tonuss

impotence

Induktors uz kaunuma kaula rajona

 Individuāla ekspozīcija

 

Аtoniski aizcietējumi

Induktors epigastrija  rajonā

 

8

Parasimpatikotoniskais

CNS gamma ritms

Depresija, psihastenija, nogurums, impotence, izveidojušās slimības

Bezkontakta – induktors uz galvas; коntakta -  piere-kakls

No rīta un  noguma gadījumā 0,25 - 0,5 stundas

aptverošā 33 Hz, nesošā 198 Hz

9

Destabilizējošais orgānu

Sāpju signāla ieejas neironā bloks

Modeļa destabilizācija  (galvenokārt orgānu līmenī)

Kontakta vai bezkontakta slimā orgāna projekcijas līmenī

0,25 - 0,5 stundas katra ārstēšanas seansa sākumā

aptverošā 200 Hz, nesošā 1,2 kHz

10

  Destabilizējošais audu

 Tas pats, kas p. 9

Tas pats, kas p. 9, bet galvenokārt, audu līmenī ar iedarbību caur mikrocirkulāciju;

Akūta patoloģija vai paasinājums, hemoroīdi, radikuloneirīts, pulpīts, alerģiskais dermatīts, akūts neirodermatīts

Kontakta vai bezkontakta  patoloģiskās zonas līmenī

0,25 - 0,5 stundas katra ārstēšanas seansa sākumā 

1 - 8 stundas kā monoterapija

>

aptverošā 200 Hz, nesošā 12 kHz

Tabulas turpinājums

11

?

15

 

Mikrocirkulatorie

Rezonanse ar dažāda kalibra asinsvadiem un kapilāriem (nervu impulsācijas absolūtā refraktārā fāze  atbilst  №16)

Mikrocirkulācijas  traucējumi;

Slimību uzskaitījumu skat tabulas piezīmēs

Bojājuma zona ar kontaktu vai bez kontakta

no 1 līdz 20 stundas ik dienu (ekspozīciju un kursa ilgumu nosaka individuāli)

nesošā -  6 reizes  lielāka par aptverošo  (№15 - 6 кHz, №16 – 12 кHz, №17 - 17 кHz, №18 - 22 кHZ, №19 – 33 кHz)

16

?

17

 

šūnu režīmi

Rezonance ar šūnu struktūrām

Distrofija; nespecifiskās ārstēšanas režīmu kompleksā (pēc №15 – 19)

šūnu (audu) bojājuma zona ar kontaktu vai bez kontakta

Тāda pat

Tas pat, aptverošā №20 - 50 кHZ, №21 - 67 кHZ

18

Universālais blokators

Universālais blokators

CNS un perifērisko orgānu  funkciju vispārēja normalizācija; galvenokārt sedatīvi – spasmolītisks –  iemidzinoši – analgētisks; agresija; prostatas adenoma; meteopātiskas migrēnas

Galvas vai bojāto orgānu zona ar kontaktu vai bez kontakta

Atkarībā no slimības rakstura

Aptverošā 0,0215 Hz, nesošā augst frekvences 12 kHz, zemfrekvences 0,129 Hz

19

Universālais stimulators  

Universālais tonizējošais signāls: CNS deltа-, gamma-  un аlfа - ritmi

Astēnija, psihastēnija, arteriālā hipotensija

Induktors uz galvas

0,25 – 1,0 no rīta vai pa dienu

Aptverošā 1,545 Hz, nesošā 55,74 Hz un 9,29 Hz

impotence

Kaunuma kaula vai krusta kaula apvidus

Uz nakti

Аtoniska obstipācija

Epigastrālais apvidus

Visu diennakti

IV.  MT tehnoloģiskais nodrošinājums

MT veic ārstniecības persona: attiecīgas specialitātes sertificēts ārsts (vai ārsts stažieris), kas apguvis MT pielietošanas metodi, iegūstot metodes sertifikātu - M 10 Biorezonances terapija (LR MK 24.02.2009. noteikumi nr. 192 ,, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”).

Medicīnas tehnoloģijas : „Biorezonances terapijas (MORA terapija) medicīniskā tehnoloģija” atšķirībā no vairuma zināmo fizioterapijas metožu nav saistīta ar audu sasilšanu, tas ļauj to klasificēt kā mazas intensitātes ārstniecisko faktoru. MT veic ārstniecības iestādēs ar ambulatorās iestādes neinvazīvo manipulāciju telpai  atbilstošu telpu iekārtojumu, atbilstošu medicīnisko aparatūru. BRT kabinetam ir jābūt paredzētam tikai šīs MT realizācijai. Tuvumā nedrīkst būt radioloģijas kabinetam un fizikālās terapijas kabineti, augstfrekvences ierīces un neiezemēti elektriskie vadi. Kabineta grīdai jābūt klātai ar materiālu, kas neuzkrāj statisko elektrību. Ārsta darbavietai nedrīkst būt geopatogēni, elektromagnētiski u.c. apgrūtinājumi. Dienas gaismas spuldžu attālumam  no pacienta jābūt ne mazāk kā 1,5 m, kvēlspuldžu – 0,5 m. Datoru un monitoru novieto maksimāli iespējamā attālumā no pacienta un ne mazāk kā 0,5 m no BRT aparatūras. Galdam, krēslam un kāju paliktnim uz kuriem novieto kāju elektrodus ir jābūt koka. Telpā nedrīkst atrasties liela izmēra metāliski karkasi, statīvi, skapji  ar antenas vai elektromagnētiskos viļņus ekranējošām īpašībām. 

MT realizācijā izmanto dažādu firmu ražotas medicīniskās ierīces, piemēram, Vācijas medicīnas iekārtu ražotāju aparātus Bicom, VEGA,  Beautytek  (Medilab), Krievijā ražotus - ЗАО  “Синхростар-ЭМ”; ,, РЕМАТЕРП;  “АРМ-ПЕРЕСВЕТ” vai firmas Imedis aparātus biorezonances terapijai МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ”; “МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ” autonoms un МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ-ПК” ar programmas nodrošinājumu; Imedis-BRT, Imedis-BRT- A,  Imedis-BRT-PK u.c. MT iesniedzēji izmanto un MT aprakstu balsta uz firmas IMEDIS Elektroakupunktūras diagnostikas un biorezonances terapijas multimodulārās datorizētās iekārtas IMEDIS & MINI EKSPERT pielietošanu. MT  realizācijai atļauts lietot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces. Aparatūras apkope jāveic atbilstoši aparāta pasei un medicīniskai instrukcijai.

Rīgā 03.04.2009.
LR Biedrības ,,Holistiskās medicīnas
un naturopātijas asociācijas
biorezonances sekcija

MT 09-015