Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Jī – Sjan (Yi – Xiang) terapija

Pārskatīts un papildināts ZVA 07.04.2020.

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

 

1. Vispārēji jautājumi

Jī – Sjan (Yi-Xiang, Chinese Image Medicine) metode ir Tradicionālās Ķīnas Medicīnas (turpmāk- TĶM) oficiāli atzīta sadaļa, kura vienlaicīgi ir saistīta ar Džun Juaņ cigun atveseļošanās sistēmu un kura balstās pārsvarā uz pulsa diagnostikas un orgānu fasciālās palpācijas metodēm. Cigun savukārt ir ārstnieciska un atveseļošanās vingrošana, kurā strādā ar ci jeb enerģiju un kura savukārt neietver sevī nekādus reliģiskos vai mistikas elementus.

Jī – Sjan metodes atsevišķas sadaļas ir jau medicīniski precīzi aprakstītas arī Latvijā reģistrētajās Biorezonanses (orgānu funkcijas saistība ar dažādas frekvences vibrācijām), Folla (ar aparatūru reģistrējamas akupunktūras punktu aktivitātes izmaiņas mainoties orgāna funkcionālajam stāvoklim) un Osteopātijas (orgānu fasciālās stromas un kustīguma ietekme uz orgāna normālu funkciju) diagnostikas un ārstniecības metodēs.

Jī-Sjan metode detalizēti aprakstīta senās Ķīnas ārsta Bien Chue  (407. – 310. g.p.m.ē.) darbos. Tā ir TĶM sadaļa, kura ir reģistrēta kā oficiālā diagnostikas un ārstniecības metode Ķīnā. Jī-Sjan un arī TĶM metodes skaidrojums sākas ar dzīvības modeļa aprakstu, kas ir teorijas un prakses pamats. Tas apraksta kosmosa attīstības jēgu un virzienu un cilvēku kā neatņemamu tā sastāvdaļu. 

Pirmie elementi Ķīnas medicīnas filozofiskajā sistēmā ir Dao un tukšums. Par šiem jēdzieniem nav pieejami racionāli pētījumi, reliģiskās un filozofiskās doktrīnas to apraksta kā Dievu, absolūto. Dao un tukšumu var piedzīvot dziļā meditācijā. Nākamais elements ir iņ - jaņ, kas apraksta visu pretējo jēdzienu savstarpējo atkarību, antagonismu un tajā pašā laikā iekšējo saskaņu starp tiem. Tālāk dalīšanās turpinās, aprakstot trīs ārējās dzīvības sastāvdaļas - zeme- debesis- cilvēks, un trīs iekšējās sastāvdaļas - Jing-Ci-Šen jeb fizisko matēriju, enerģiju un garu, informāciju kā cilvēka būtības pamatu. 

Šo modeli var nosaukt par dzīvības holarhisko modeli, un to ataino sekojošā tabula.

Konceptuālā modeļa tips

Modeļa īpašības

Piemēri

Nulles dimensijas preverbālais modelis

 

Nozīmi nevar nodot vārdiski. Modeļa jēgu nav iespējams precīzi aprakstīt, var tikai to iezīmēt vai uz to norādīt. “Dao, ko var aprakstīt ar vārdiem, nav īstenais Dao”.

Dao, absolūtais, Dievs, Allāhs, 

Parabrahmans. 

Rietumu filozofijā ir transcedences jēdziens, kas līdzīgs Dao jēdzienam.

Vienas dimensijas modelis

 

 

1. Izsaka visus iespējamos Realitātes veidus, atspoguļojot galvenokārt realitātes vienotību un tās visas iespējamās manifestācijas.

2. Norāda uz Realitātes integritāti un vienotību – viss dažādais tās dabā ir kā vienots.

3. Sniedz maz informācijas, jo nesatur informāciju par Visumu plurālajā (detalizētā) aspektā.

Tukšums (vienotība, fizisks un semantisks vakuums)

 

Binārais dimensijas modelis

 

 

1. Apraksta vienotību, integritāti un Realitātes polāro aspektu vienotību.

2. Norāda uz Realitātes duālo aspektu uz tās multiplo izpausmju fona.

3. Satur informāciju par Realitātes polāro struktūru mijiedarbību un sevišķi par to dialektisko vienlīdzību.

Iņ–Jan, Puruša-Prakriti, visas dialektiskās pāra kategorijas (būt vai nebūt, vienskaitlis – daudzskaitlis, matērija – apziņa, telpa – laiks, forma – saturs, objekts – subjekts, reāls – nereāls, aktuāls – potenciāls u.c.)

Terciārās dimensijas modelis

 

 

 

1. Atspoguļo trīs komponentu vienotību un integritāti

2. Satur informāciju par trīs komponentu pluralitāti, dialektiku un līdzvērtību.

Jing – Ci – Šen,

Zeme – Cilvēks – Debesis, ķermenis – dvēsele – gars, apziņa – kultūra – viela, substrāts – enerģija – informācija

 

 

Jī – Sjan metodes pamatā ir zinātniski pierādīts fakts, ka dzīvā organisma jebkura struktūra izpauž savu vitalitāti (vai arī nobīdes no tās normas) caur fiksētu (vai patoloģijas gadījumā atipisku) elektromagnētisko lauku frekvenču ģenerāciju. Uz šiem pierādījumiem tāpat balstās Latvijā jau sen lietotā biorezonanses metode, kura ir plaši lietota Eiropā un citur pasaulē. Palpatori diagnosticējot šīs nobīdes no normas, var runāt par Jī - Sjan diagnostiku, bet, iedarbojoties uz konkrētiem akupresūras punktiem vai uz izmainītajiem orgāniem, var ārstam vēlamā virzienā terapeitiski koriģēt orgānu un to sistēmu funkcionālo stāvokli. Izmainītais elektromagnētiskais lauks TĶM tiek definēts ar dažādiem sindromiem, kurus visvieglāk ir raksturot ar sensorajām sajūtām, kuras konstatē ar klasisko propedētikas palpatoro metodi (aukstums, karstums, mitrums, sausums, vējš). Sindromus nosaka, palpējot tieši mērķa orgānus vai arī izmantojot pulsa diagnostikas klasiskos punktus plaukstas un pēdas locītavu apvidū. Jī - Sjan var tikt lietota arī kā skrīninga diagnostikas metode, kura ļauj noteikt funkcionālus traucējumus konkrētā orgānā vai sistēmā.

Metode papildina un paplašina LR reģistrēto medicīnas tehnoloģiju “Pirmreizēja slimnieka izmeklēšana, lietojot TĶM diagnostikas metodes (pulsa un lingvālā diagnostika)”.

 

2. Realizācija un nosacījumi

2.1. MT pielietošanas indikācijas

Medicīnas tehnoloģija (turpmāk- MT) "Jī - Sjan terapija" ir specifiska MT, kura pielietojama noteiktās indikācijās. To veic tikai pēc ārsta speciālista ordinācijas.

Indikācijas ir terapeitiskā profila slimības, īpaši hroniskā fāzē, terapiju var veikt arī pediatrijas pacientiem:

 • dažādas ģenēzes funkcionāli traucējumi
 • imūnās sistēmas nostiprināšana
 • mugurkaula spondiloze, diska trūces
 • veģetatīvās nervu sistēmas traucējumi; dažādas ģenēzes un lokalizācijas sāpju sindromi
 • asinsrites sistēmas saslimšanas
 • arteriāla hipertensija
 • elpošanas orgānu saslimšanas
 • cukura diabēts
 • kuņģa zarnu trakta saslimšanas
 • kaulu un muskuļu sistēmas saslimšanas
 • urīnceļu un dzimumorgānu saslimšanas
 • toksikozes veidu ārstēšana
 • neauglības ārstēšana
 • ādas un zemādas saslimšanas
 • slikti dzīstošas brūces un čūlas
 • CNS un maņu orgānu saslimšanas
 • miega traucējumi un veģetatīvās sistēmas disbalanss.

2.2. Kontrindikācijas

Neadekvāts slimnieka pašnovērtējums (psihiskas slimības) un apgrūtināts kontakts ar slimnieku.

 

3. MT apraksts

3.1. Diagnostika ar Jī – Sjan (Yi – Xiang) metodi

Jī – Sjan ir pulsa un orgānu diagnostikas metode, kurā pielieto paplašinātu pulsa impulsa analīzes veidu.

3.1.1. Sākumā veic 12 korporālo meridiānu palpāciju virs plaukstas un pēdas locītavas (meridiānu atbilstošajos Yuan punktos) un datus reģistrē. Novirzes no normas (enerģētiski slēgti punkti) jau dod pirmo informāciju par orgānu un tiem atbilstošo meridiānu darbību un funkcionālo aktivitāti.

Virs plaukstas locītavas palpē tievo zarnu (4IG), trīskāršā sildītāja (7TR), resno zarnu (4GI), plaušu (9P), perikarda (7MC) un sirds (7C) meridiānu Yuan punktus. Virs pēdas locītavas palpē urīnpūšļa (64V), kuņģa (40E), žultspūšļa (40VB), liesas (3Rt), aknu (3F) un nieru (3R) meridiānu Yuan punktus.

Virs pēdas locītavas palpē urīnpūšļa (64V), kuņģa (40E), žultspūšļa (40VB), liesas (3Rt), aknu (3F) un nieru (3R) meridiānu Yuan punktus.

3.1.2. Pēc tam nosaka 12 orgānu (6 dobie un 6 blīvie) funkcionālo aktivitāti, izmantojot kreisās un labās radiālās artērijas pulsa diagnostikas klasiskos palpācijas punktus. Jī-Sjan un arī vairākās citās TĶM skolās pulsa stiprumu un kvalitāti konkrētos radiālās artērijas punktos saista ar atsevišķiem orgāniem vai ķermeņa daļām.

Pulsa diagnostikas punkti ir precīzi determinēti. Tie atrodas virs radiālās artērijas trīs punktos proksimālā virzienā no plaukstas locītavas, apmēram 5 cm jeb 1,9 cuņu garuma zonā (1 cuņs atbilst indivīda īkšķa pirmās falangas platumam, apakšdelms sastāda 12 cuņus). 

1. punkts atrodas virs processus stiloideus osis radialis; 2. punkts 1 cuņu proksimāli no 1. punkta; 3 punkts 1 cuņu proksimāli no 2. punkta.

Kreisā roka:

 1. punkts: dziļumā – sirds (C), virspusēji – tievās zarnas (IG)
 2. punkts: dziļumā aknas (F), virspusēji žultspūslis (VB)
 3. punkts: dziļumā nieru Iņ (R), virspusē urīnpūslis (V)

Labā roka:

 1. punkts: dziļumā plaušas (P), virspusēji resnā zarna (GI)
 2. punkts: dziļumā liesa (Rt), virspusēji kuņģis (E)
 3. punkts: dziļumā nieru Jan vai perikards (MC), virspusē dzemde vai trīskāršais sildītājs (TR).

3.1.3. Izmantojot minētos 12 pulsa diagnostikas punktus un anamnēzi, nosaka galvenos atsevišķu orgānu sindromus. Tiek noteikta orgānu hiper - vai hipofunkcija. Klasiskajā Bien Chue(407. – 310. g.p.m.ē.) metodes aprakstā orgānu raksturojošie simptomi (aukstums, karstums, mitrums, sausums, vējš) var būt ļoti variabli, saistīti ar saslimšanas veidu. Simptomu uztvere, izmantojot pulsu vai arī tiešu palpatoru kontaktu ar orgānu, tiek skaidrota ar neirobioloģijā precīzi izpētīto sensoro sajūtu pārvadi pa spino-talamo-kortikālajiem traktiem, to transformāciju un tālāku analīzi smadzeņu garozā. Saņemto informāciju visvieglāk aprakstīt kā sajūtu vai arī attēlu, zinot, ka galvenā informācijas apstrāde notiek garozā.

Šo informāciju smadzeņu garoza sākotnēji pārvērš attēlā (notiek vizualizācija) un tālāk to indivīds var noformulēt vārdos.

Šo neirozinātnes skaidrojumu apliecina Jī – Sjan vēsturiski lietotā pulsa diagnostikas metode un tamdēļ Jī-Sjan metodes nosaukumā ir norāde uz attēla veidošanos diagnostikas un ārstēšanas laikā (tulkojumā arī Chinese Image Medicine). Ķīnas kultūrā ķīnzīmju jeb hieroglifu rakstība ir vairāk saistīta ar attēla apstrādi, pie tam tiek izšķirts ārējais – zīmētais attēls (ķīnzīme) un iekšējais – vizualizētais, kuru rada pats indivīds. Tādejādi informācijas iegūšana vairāk tiek definēta kā attēla pārraide un saņemšana.

3.1.4. Pēc tam izmanto orgānu dziļās fasciālās palpācijas metodes ar plaukstu un pirkstiem, lai noteiktu katra orgāna mobilitāti, motilitāti un funkcionālo aktivitāti, sākotnēji informāciju uztverot sajūtu un arī attēla veidā un pēc tam sajūtas, attēlu un asociācijas pārvēršot sindroma nosaukumā - aukstums, karstums, mitrums, sausums, vējš.

3.1.5. Visbeidzot nosaka izmainīto orgānu mijiedarbību pēc Wu – sin jeb 5 elementu sistēmas. Izvēlas visvairāk izmainīto orgānu un vājāk vai pārāk aktīvi strādājošo meridiānu un sastāda tālāko terapijas shēmu.

3.2. Terapija ar Jī – Sjan (Yi – Xiang) metodi:

Iedarbība uz akupunktūras punktiem, orgānu stromas un fasciālo apvalku mobilitātes un motilitātes korekcija un Džuņ Juaņ cigun metožu apmācība pacientam.

Jī - Sjan terapijas laikā notiek iedarbība uz akupunktūras punktiem vai anatomiskām struktūrām ar terapeita pirkstiem (akupresūra) vai arī ar plaukstas tiešu iedarbību uz mērķa orgāna fasciju apvalkiem un orgāna stromas struktūrām. Iedarbība var notikt aktivizējoši (tonizācija) vai nomierinoši (dispersija). Iedarbība iespējama gan šūnu līmenī, gan orgāna, orgānu sistēmas kā arī visa organisma līmenī. Normālā fizioloģiskā organisma stāvoklī tiek uzturēta relatīva dažādu svārstību (viļņveida) procesu sinhronizācija, orgāna mobilitāte attiecībā pret blakusesošajām struktūrām un embrionāli determinētā orgāna motilitāte, turpretim, patoloģijas gadījumā novēro svārstību harmonijas traucējumus un mobilitātes un motilitātes ierobežojumus.

Terapijā izmanto precīzi definētus algoritmus:

3.2.1. Pēc TĶM klasiskajiem algoritmiem izvēlas punktus, kuru aktivācija (stimulācija) vai atslābināšana (dispersija) izraisa atbilstošā enerģijas meridiāna plūsmas normalizāciju.

3.2.2. Izvēloties darbam orgānus, kuriem palpatori konstatēta patoloģiska funkcionālā aktivitāte, ar plaukstām, pēc dziļās palpācijas un sinhronizācijas ar to kustību, veic iedarbību uz orgāna stromu un fasciālajiem apvalkiem, tādējādi uzlabojot mikrocirkulāciju, asinsapgādi, toksisko produktu izvadīšanu un limfas atteci, kas noved pie orgāna darba normalizācijas un patoloģiskā sindroma pakāpeniskas izzušanas. Līdzīga iedarbība uz orgāniem tiek panākta viscerālās osteopātijas terapijas laikā.

3.2.3. Ņemot vērā veikto diagnostiku, pacientam tiek sniegtas konsultācijas Džun Juaņ cigun (turpmāk- DJC) vingrinājumu apgūšanā. DJC ir tieši saistīts ar ķermeņa vispārējā stāvokļa un atsevišķu orgānu darba uzlabošanu. DJC sistēma ir viena no vecākajām cigun sistēmām (literatūras avotos cigun prakses aprakstītas jau 5000.g.p.m.ē.), no kurām ir attīstījusies gan Ķīnas medicīna, gan citi – jaunāki un nedaudz vienkāršoti cigun novirzieni. Arī Latvijā reģistrētā “Cigun fiziskās un elpošanas vingrošanas tehnoloģija” ir viens no seno komplekso cigun veselības sistēmu sastāvdaļām un pēc savas būtības ir ļoti tuvas tieši uz pacientu vērstajā aspektā. Latvijā reģistrētā “Cigun fiziskās un elpošanas vingrošanas tehnoloģija”, kuras atveseļošanās nolūkā var iemācīt pacientam, bet savukārt netiek apskatīti cigun filozofiskie un medicīniskie aspekti.

Galvenie Jī – Sjan metodes pielietošanas ieguvumi ir primārās un diferenciālās diagnostikas kvalitātes uzlabošana, terapijas efektivitātes paaugstināšanās, remisijas perioda pagarināšanās, stacionārā pavadītā laika samazināšanās, dzīves kvalitātes uzlabošanās. Dažos slimības gadījumos Jī – Sjan metode pielietošana ir alternatīva tradicionālajai terapijai.

3.3. Jī - Sjan (Yi – Xiang) ārstēšanas metode sevī ietver arī Džun Juaņ cigun pamatvingrinājumu apgūšanu.

Džun Juaņ cigun sistēma un pamatvingrinājumi pacientam:

 • Iesildīšanās vingrinājumi- 12 enerģijas kanālu atvēršana uz roku un kāju pirkstiem, plaukstu apļošana, roku vēzēšana, kakla apļošana un mugurkaula izvingrināšana, iegurņa apļošana, enerģijas lodes savienošana caur ķermeni ar debesīm un zemi, Iņ – Jan lodes līdzsvarošana;
 • Enerģijas uzņemšana no apkārtējās vides;
 • Ķermeņa un orgānu attīrīšana ar enerģijas lodi vai ar elpošanas vingrinājumiem;
 • Vingrinājums “Lielais koks”; Vingrinājums “Enerģijas koncentrēšana trīs enerģijas centros (Sjā Daņtjaņ, Džun Daņtjaņ, Šun Daņtjaņ)”;
 • Vingrinājums “Mikrokosmiskā orbīta”.

 

4. Ārstniecības personas, viņu vispārējā un papildus kvalifikācija, kas nepieciešama MT realizācijai

Jī - Sjan metodes diagnostikas un terapijas sertifikātu specializācijas kursos var iegūt jebkuras specialitātes ārsts.

Jī - Sjan MT drīkst pielietot tikai ārsti, ievērojot norādījumus un valstī pieņemto normatīvo aktu prasības. Terapiju veic jebkuras pamatspecialitātes ārsts, kurš apguvis Jī – Sjan ārstēšanas metodi specializācijas kursos un saņēmis metodes pielietošanas sertifikātu.

Sertifikācija Jī – Sjan terapijas metodē nepieciešama šādu apsvērumu dēļ:

 1. Sertifikācija metodē nodrošina to, ka metodi lieto tikai ārsti, kuri ir apguvušas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši metodes aprakstam. Bez speciālām zināšanām metodes pielietošana nav iespējama.
 2. Sertifikācija metodē aizsargā pacientus no nekompetentiem metodes lietotājiem, kā arī nepieļauj Jī – Sjan terapijas metodi pielietot personām, kurām nav ārsta kvalifikācija.

 

5. MT nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, telpas un to aprīkojums:

MT realizē tās funkcijām piemērotās telpās, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.

MT darbības nodrošināšanai nepieciešamās medicīniskās ierīces:

     5.1. masāžas galds

     5.2. vienreizējās lietošanas pārklāji, dvieļi, salvetes.

    

“Holistiskās medicīnas un naturopātijas Asociācija” Jī- Sjan sekcijas vadītājs 

 

Dr.med. Edgars Vasiļevskis

 

 

MT reģistrēta 2019. gada 17. jūnijā

MT pārskatīta un papildināta 2020.gada 7.aprīlī

MT 19-008