Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

32. Sporta medicīnas medicīniskie pakalpojumi.