Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

34. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi.

 1. Latvijā apstiprinātās neatliekamās palīdzības tehnoloģijas

  1. 1. Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus.
  2. 2. Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību.
  3. 3. Mākslīgā elpināšana mute - mutē vai ar masku kopā ar ekstratorakālu sirds masāžu.
  4. 4. Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV).
  5. 5. Trahejas intubācija.
  6. 6. Ārējā kardiostimulācija lietojot multifunkcionālu elektrodu.
  7. 7. Mutes dobuma, trahejas un bronhu satura atsūkšana intubētam vai traheostomētam slimniekam.
  8. 8. Traheostmas kaniles nomaiņa.
  9. 9. Ārējā kardiostimulācija asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas gadījumos:
   1. 9.1. lietojot transvenozo kardiostimulāciju;
   1. 9.2. lietojot multifunkcionālu elektrodu.
  10. 10. Kuņģa skalošana ar zondi.
  11. 11. Tiešā asinsspiediena mērīšana.