Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

4. Diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas medicīniskie pakalpojumi.