Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Radioaktīvie izotopi in vitro

  1. 1. T3 noteikšana ar iezīmēto J125
  2. 2. T4 noteikšana ar iezīmēto J125
  3. 3. Brīvā T3 noteikšana ar iezīmēto J125
  4. 4. Brīvā T4 noteikšana ar iezīmēto J125
  5. 5. Tireotropā hormona (TSH) noteikšana ar iezīmēto J125
  6. 6. Tireoglobulīna (Tg) noteikšana ar iezīmēto J125
  7. 7. Antivielu pret tireoglobulīnu noteikšana ar iezīmēto J125
  8. 8. Augšanas hormona (hGH) noteikšana ar iezīmēto J125
  9. 9. Beta -2- mikroglobulīna noteikšana ar iezīmēto J125
  10. 10. Karcinoembrionālā antigēna (CEA) noteikšana ar iezīmēto J125