Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Koniskā stara datortomogrāfija

Pielikums 2

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

I Vispārējie jautājumi

Medicīniskā tehnoloģija (MT) „Koniskā stara datortomogrāfija" (KSDT) - sejas žokļu trīsdimensiju datortomogrāfijas attēla iegūšana ar koniskā stara datortomogrāfijas iekārtu ir viens no datortomogrāfijas veidiem. Realizējot MT tiek iegūti anatomiski precīzi attēli, kurus izmanto dažādās zobārstniecības specialitātēs, mutes, sejas un žokļu ķirurģijā un ortodontijā gan sejas žokļu struktūru diagnostikai, gan modelēšanai, gan operāciju plānošanai un vispusīgai pacienta sejas žokļu klīniskās ainas izvērtēšanai. MT „Koniskā stara datortomogrāfija" tiek plaši pielietota gan ES valstu, gan citu pasaules valstu klīnikās.

MT mērķi ir:

 • novērtēt retinētu zobu attiecību pret citiem zobiem un to stāvokli kaulā;
 • novērtēt endodontiski ārstētu zobu stāvokli (arī ārstēšanas gaitā);
 • noteikt anatomisku veidojumu (piem., mandibulārā kanāla) lokalizāciju;
 • novērtēt kaula kvalitāti un kvantitāti pirms implantu ievietošanas;
 • novērtēt esošo implantu stāvokli;n
 • ovērtēt deguna blakusdobumus;
 • novērtēt patoloģiskus veidojumus kaulos;
 • diagnosticēt traumatiskus kaulu bojājumus;
 • novērtēt temporomandibulāro locītavu;
 • novērtēt augšējos elpceļus;
 • izveidot stereolitogrāfiskus moduļus pirms kaulu transplantācijas operācijām;
  plānot sejas kaulu rekonstrukcijas operācijas un veikt to novērtēšanu.

MT realizācijas sagaidāmie rezultāti

Tiek iegūti anatomiski precīzi attēli, pēc kuriem zobārstniecības speciālisti, ortodonti un mutes, sejas un žokļu ķirurgi vispusīgi izvērtē pacienta sejas žokļu klīnisko ainu un plāno pacienta optimālo ārstēšanu.

II MT realizācijas nosacījumi

Izmantojot pacienta radioloģiskai izmeklēšanai MT „Koniskā stara datortomogrāfija", ir iespējams iegūt anatomiski precīzus attēlus, tādejādi dodot iespēju ortodontiem, mutes, sejas un žokļu ķirurgiem un zobu protēzistiem vispusīgi izvērtēt pacienta sejas žokļu klīnisko ainu, jo iegūtie attēli atspoguļo:

 • visus cietos audus sejas žokļu rajonā;
 • pirmā līdz piektā mugurkaula kakla daļas skriemeļus;
 • pastarpināti ir iespējams novērtēt arī mīkstos audus, kas atrodas cietajos audos vai pieguļ tiem.

MT pielietošanas indikācijas ir:

 1. Zobu anomālijas
 2. Retinēti zobi
 3. Patoloģiski kaulu bojājumi
 4. Periodonta slimības
 5. Zobu kariess
 6. Dentoalveolāro struktūru nepareizs novietojums
 7. Dentoalveolārie lūzumi
 8. Sejas kaulu lūzumi
 9. Sinus maxillaris izmeklēšana
 10. Siekalu dziedzeru izmeklēšana
 11. Temporomandibulārās locītavas attīstības traucējumi, iekaisumi, labdabīgie un ļaundabīgie audzēji, osteoartrīts un ankiloze
 12. Lūpu un cieto aukslēju šķeltnes
 13. Kontrindikāciju: nav noteiktas
 14. Blaknes: nav novērotas

Pielietošana bērniem un vecumā

Izmantošana bērniem iespējama, ja ar bērnu var nodibināt kontaktu, kas ļauj realizēt MT. Citu vecuma ierobežojumu nav.

Pielietošana grūtniecības laikā un zīdīšanas periodā

Grūtniecības laikā MT realizē izvērtējot ieguvuma un riska attiecību.

III MT metodes apraksts

Realizējot MT ar koniskā stara datortomogrāfu ,,i-CAT" ir sekojošs algoritms, kas var mainīties pielietojot iekārtas modeļa modifikācijas vai izmantojot jaunas papildierīces.

Sejas žokļu trīsdimensiju datortomogrāfijas attēla iegūšana ar koniskā stara datortomogrāfu ,,i-CAT":

 1.  
  1. 1. Attēla iegūšana
   1. 1) Ieslēdz iekārtu.
   2. 2) Datorā ievada informāciju par pacientu.
   3. 3) Ievada skenēšanas datus.
   4. 4) Pacienta pozicionēšana:
    1.  
     • fiksē pacienta pakausi un zodu;
     • aktivizē lāzera staru paralēli grīdai;
     • aktivizē lāzera stara „krustiņu" 2 cm uz priekšu no ārējās auss ejas.
   5. 5) Deaktivizē lāzera pozicionēšanu.
   6. 6) Uz monitora atbild X-ray ziņai, izvēloties komandu „OK".
   7. 7) Spiež pogu „SCAN".
   8. 8) Uz monitora parādās pirmais attēls, kura izmērus pēc vajadzības var mainīt (platums, augstums utt).
   9. 9) Skenē atkārtoti: mašīna rotē ap pacienta galvu. Iesaka pacientam aizvērt acis.
   10. 10) Nogaida, līdz iekārta beidz rotāciju.
   11. 11) Pārliecinās, ka par rentgena starojumu brīdinošās gaismas ir izslēgušās, skaņas signāls ir beidzies.
   12. 12) Atbrīvo pacienta galvas pakauša un zoda fiksatorus, uzmanīgi atver „vārtus", pacients var iziet.
   13. 13) Seko projektēto datu rekonstrukcija (2-7 minūtes), laika ilgums atkarīgs no izvēlētā protokola rezultātiem un skenēšanas laika.
 2. 2. Attēla rekonstrukcijas

  1. Pēc attēla iegūšanas var sākt tā rekonstrukciju visās trīs plaknēs – sagitālajā, aksiālajā un koronālajā:
   1. 1) Atzīmē žokļu lokus.
   • attēlu izvērtē visās trīs plaknēs, tā iegūstot visu nepieciešamo informāciju par interesējošo problēmu;
   • attēlus var saglabāt, izdrukāt, kā arī pārsūtīt ar interneta palīdzību.
   1. 2) Panorāmas rekonstrukciju trīsdimensiju attēlos var izvērtēt:
   • katra kaula interesējošos rajonus parasagitālos griezumos, kas ir būtiski pirms un pēc implantu ievietošanas žokļos;
   • zobu cieto audu un tiem pieguļošo audu stāvokli;
   • var mainīt parasagitālā griezuma platumu.
   1. 3) „i-CAT" piedāvā automātiski mērīt augšējo elpošanas ceļu platumu un veic to automātisku rekonstrukciju telpiskā attēlā.
   2. 4) Ar „i-CAT" datortomogrāfiju var izvērtēt deniņu kaula – apakšžokļa locītavas stāvokli. Locītavas kauli rekonstrukcijās ir atsevišķi skatāmi parasagitālajā, aksiālā un koronālā griezumā.
   3. 5) Attēlos var veikt mērījumus. Attēli ir bez palielinājuma (1:1).
   4. 6) Datu analizēšanai var izmantot datu apstrādes programmas „Simplant" un „Dolpfin". „Simplant"- sejas rekonstrukcijas operāciju un implantu pozīcijas plānošanai. „Dolpfin" - sejas rekonstrukcijas operāciju plānošanā un stāvokļa novērtēšanai ilgtermiņā.

IV Informācija par ārstniecības personām, viņu vispārējo kvalifikāciju un papildu kvalifikāciju, kas nepieciešama MT lietošanai

MT ordinē ārsts speciālists.

MT „Koniskā stara datortomogrāfija" realizē:

 1. 1) Izmeklējumus ar datortomogrāfu sejas žokļu rajonam veic: radiologs-diagnosts, radiologa asistents un zobārstniecības māsa, kas ir apguvuši koniskās staru datortomogrāfijas MT.
 2. 2) Attēlu rekonstrukciju var veikt un izvērtēt radiologs-diagnosts, zobārsts, mutes, sejas un žokļu ķirurgs un ortodonts, kas ir apguvuši koniskās staru datortomogrāfijas MT.

V Medicīnisko ierīču raksturojums

MT realizācijā izmantojamām ierīcēm jābūt likumīgi ievietotām Latvijas medicīnisko ierīču tirgū, tās ir jālieto un jāapkopj atbilstoši to lietošanas instrukcijai. Arī visām pārējām MT realizācijā izmantojamajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm jābūt likumīgi ievietotām Latvijas tirgū. MT Koniskā stara datortomogrāfija var izmantot dažādu modeļu koniskā stara datortomogrāfus.

N.B. Apstiprinātājā MT Koniskā stara datortomogrāfija MT realizācijai izmanto Koniskā stara datortomogrāfu ,,i-CAT". Izvērstais MT metodes apraksts atbilst šī modeļa pielietošanai. Izmantojot citu modeli, iespējams, ir nepieciešams papildināt vai mainīt apstiprināto Izvērsto MT metodes aprakstu.

VI Informācija par telpām, kurās tiek veikta MT

MT „Koniskā stara datortomogrāfija" sagatavošanas darbus un realizēšanas procedūras veic speciālās telpās, kas atbilst LR spēkā esošiem ārstniecības un radiācijas aizsardzības likumdošanas Normatīvo aktu prasībām un ir licenzētas Radiācijas drošības centrā darbībām ar jonizētā starojuma avotiem. Aparatūra izvietojama telpā atbilstoši radiācijas Drošības centra apstiprinātam plānam.

Veicot MT sagatavošanas un realizēšanas procedūras, obligāti ir jāievēro LR spēkā esošo ārstniecības, radiācijas aizsardzības un darba drošības likumdošanas aktu prasības.

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

Valdes priekšsēdētāja, profesore Ilga Urtāne

Rīgā, 2010.gada 9.martā

MT 10-006