Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Krūšu ultrasonogrāfija

Apstiprināts
Zāļu valsts aģentūrā
2021. gada 8. oktobrī ar lēmumu nr.1-50/366

Krūšu ultrasonogrāfija

Izvērsts medicīniskas tehnoloģijas metodes apraksts

1. Ievads

1.1. Vispārēja informācija

Krūšu ultrasonogrāfija (US) ir diagnostiska metode, kuru veicot, ar ultraskaņas viļņu palīdzību vizualizē un izvērtē krūts anatomiju un patoloģiskos procesus.

Veic ar augstas frekvences zondi, kas piemērota virspusējo orgānu US. Detektora frekvencei ir jābūt vismaz 10 MHz.

1.2. Pamatojums

Krūšu US priekšrocības, salīdzinot ar citām vizuālās diagnostikas metodēm:

 • neinvazīva un pacientam nekaitīga izmeklēšanas metode,
 • ir pieejamāka, drošāka, ātrāka un lētāka, kā arī pacientam patīkamāka izmeklēšanas metode, salīdzinot ar citām krūšu vizualizācijas metodēm – mammogrāfiju (turpmāk - MG), magnētisko rezonansi, datortomogrāfiju u.c.,
 • krūšu US ir izmeklējums ar augstu jutību un specifiskumu.

1.3. Mērķis

Medicīniskās tehnoloģijas (turpmāk - MT) „Krūšu ultrasonogrāfija" ieviešanas mērķis ir uzlabot krūšu patoloģiju diagnostiku, kā arī sniegt metodes aprakstu, indikācijas un ierobežojumus.

1.4. Paredzamie rezultāti

Precīza diagnostika ļaus uzlabot ārstēšanas efektivitāti un novērot slimības gaitu, kā arī veikt skrīninga izmeklējumus.

 

2. Realizācija un nosacījumi

Nosūtījumu MT realizēšanai sniedz ārstējošais ārsts, pamatojoties uz indikācijām krūšu US veikšanai. Izmeklēšanu sievietēm veic no 5. līdz 10. menstruālā cikla dienai.

2.1. Indikācijas, ietverot pacientu grupu

 • profilaktiski izmeklējumi jaunām sievietēm;
 • MG konstatētu patoloģiju precizēšana;
 • simptomātiskas krūšu patoloģijas precizēšana;
 • izmeklējums situācijās, kad MG nav iespējama, ir maz informatīva vai nav mērķtiecīga;
 • diagnostisku un ārstniecisku invazīvu manipulāciju vizuāla kontrole.

2.2. Kontrindikācijas

Nav absolūtu un relatīvu kontrindikāciju krūšu US veikšanai.

Atsevišķos gadījumos jāizvērtē metodes pielietojuma lietderīgums kā izvēles metode sievietēm, kas vecākas par 35 gadiem, dzemdējušām, ar lielām krūtīm.

2.3. Brīdinājumi

Nav īpašu ierobežojumu krūšu US veikšanai.

2.4. Iespējamās komplikācijas

 • alerģija pret US gēlu,
 • alerģija pret lateksu,(ja izmeklējuma laikā notiek saskare ar gumijas cimdu vai zondes aizsargapvalka materiālu).

 

3. Metodes norises apraksts

3.1. Pacienta informēšana pirms procedūras

Pacientu informē par paredzamās procedūras gaitu un tās nepieciešamību. Tiek saņemta pacienta vai viņa likumisko pārstāvju mutiska piekrišana manipulācijai. Ja pacients vai viņa pārstāvji nespēj pieņemt informētu piekrišanu procedūrai un apstākļi ir neatliekami, lēmumu pieņem ārstējošais ārsts.

3.2. Sagatavošanās periods pirms procedūras

 • ārsts ievāc nepieciešamos medicīniskās anamnēzes datus un informē pacientu par paredzamās procedūras gaitu;
 • ārsts precizē, vai pacientam nav alerģija pret izmeklējumā lietojamo aprīkojumu;
 • ārsts saņem pacienta mutisku piekrišanu izmeklējuma veikšanai.

Sagatavošanās MT realizācijai:

 • ārsts izvēlas krūšu izmeklēšanas programmu un veicamajam izmeklējumam atbilstošu zondi,
 • nepieciešamības gadījumos lieto zondes aizsargapvalku.

Prasības kvalitatīvai krūšu US:

 • jālieto lineārās zondes, kuras paredzētas virspusējo orgānu US izmeklēšanai (ne mazāka frekvence kā 10 MHz),
 • jābūt visa lauka vienmērīgai vizualizācijai no ādas līdz krūšu muskuļiem,
 • labākai virspusējo struktūru (āda un piena vadi) vizualizācijai jālieto zondes ar augstāku frekvenci vai arī jālieto speciāla uzmava detektoram,
 • zondei izmeklējuma laikā jāatrodas perpendikulāri ādai.

3.3. Procedūras apraksts

 • pacients atrodas guļus uz muguras ar virs galvas paceltām rokām,
 • pirms US izmeklējuma obligāta prasība - krūšu un padušu palpācija,
 • ārsts, izmantojot atbilstošu zondi, veic izmeklējumu, ietverot padušu zonas,
 • izmeklējumu vienmēr veic abām pusēm,
 • lai labāk vizualizētu laterālos kvadrantus, lūdz pacientam pagriezties uz pretējo sānu, nedaudz saliecot kāju ceļa locītavā,
 • pie malignitātes veic arī infraklavikulāro un supraklavikulāro limfmezglu US,
 • dokumentē rezultātu un dod slēdzienu,
 • paredzamais izmeklējuma laiks ir 30 minūtes (laiks var mainīties atkarībā no klīniskās situācijas).

 

4. Ārstniecības personas

Krūšu US veic sertificēts radiologs (P32) vai citas specialitātes ārsts, kurš ir ieguvis diagnostiskās metodes M33 "Vispārējā ultrasonogrāfija" (Virspusēji novietoto, vēdera dobuma orgānu un asinsvadu ultrasonogrāfija) sertifikātu. Speciālistam ir jāorientējas mammogrāfijā, kā arī citās krūšu izmeklēšanas metodēs.

 

5. Tehnoloģiskais nodrošinājums

Visam MT realizēšanai nepieciešamam aprīkojumam un medikamentiem jābūt likumīgi pieejamiem Latvijas tirgū.

5.1. Ārstniecības līdzekļi un izmantojamie materiāli

 • ultraskaņas izmeklēšanas iekārta ar atbilstošām izmeklējumu programmām un zondēm;
 • ārstam ergonomiska darba vieta, lai nodrošinātu optimālu attālumu līdz ultrasonogrāfijas iekārtas ekrānam un ērtu piekļuvi pacientam dažādās izmeklējuma zonās, ar iespēju izmeklējuma laikā mainīt iekārtas tehniskos parametrus;
 • gulta vai kušete;
 • aprīkojums telpas aptumšošanai;
 • ultrasonogrāfijas gēls;
 • vēlams sildītājs US gēla uzsildīšanai;
 • medicīniskie nesterilie cimdi;
 • vienreizlietojamie pārklāji, palagi kušetei;
 • salvetes izmeklējuma zonas notīrīšanai;
 • dezinfekcijas līdzekli (zondēm, roku apstrādei, kušetei);
 • aprīkojums medicīnisko u.c. atkritumu utilizācijai.

5.2. Telpas un to aprīkojums

MT veic ārstniecības iestādes telpās (speciālista kabinets), kas atbilst un ir aprīkotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācija

2021. gada 3. augustā