Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Staru terapijas plānošana

 1. 1. Apstarošanas plānošana ar devas aprēķināšanu mērķa rajonā neizmantojot datorizētu plānošanas sistēmu.
 2. 2. Apstarošanas plānošana ar devas noteikšanu mērķa rajonā, pielietojot stara kūļa modelēšanu, izmantojot datorizētu plānošanas sistēmu.
 3. 3. Apstarošanas simulācija ar staru laika ieregulēšanu, atzīmēšanu uz ādas un dokumentēšanu katrai apstarošanas zonai.
 4. 4. Audzēja parametru noteikšana ar CT apstarošanai paredzētā pacienta fiksācijas stāvoklī un datu tiešu pārraidi uz plānošanas sistēmu.
 5. 5. Audzēja parametru noteikšana apstarošanai paredzētā pacienta fiksācijas stāvoklī ar rentgentopometrisko metodi.
 6. 6. Audzēja parametru noteikšana apstarošanai paredzētā pacienta fiksācijas stāvoklī ar rentgentopometrisko metodi ar sekojošu datu pārraidi uz datorizētu plānošanas sistēmu.
 7. 7. Individuālu staru kūļa konfigurējošu bloku izgatavošana, izmantojot speciālus plastiskus veidņus un materiālus.
 8. 8. Pacienta imobilizācijas līdzekļa - termoplastiska materiāla maskas sagatavošana, individuāla pielāgošana izmantojot pamatplates un paliktņus.
 9. 9. Imobilizācijas līdzekļa - vakuuma maisa sagatavošana, individuāla pielāgošana.
 10. 10. Elektronu lauka modulējošo plāksnīšu izgatavošana.
 11. 11. Implantēto mākslīgo marķieru izmantošana priekšdziedzera staru terapijā. (Pielikums)