Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

5. Pediatrijas medicīniskie pakalpojumi.