Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Bērnu fiziskās attīstības novērtēšanas procentiļu tehnoloģijas

I. Vispārīgie jautājumi

Bērnu fiziskās attīstības pastāvīga un nepārtraukta individuāla novērtēšana, izmantojot indeksu procentīļu metodi, balstās uz liela skaita Latvijas bērnu antropometrisko mērījumu analīzes.

II. Mērījumu veikšana un to biežums

 1. 1. Bērniem vecumā no 0 līdz 36 mēnešiem vienu reizi mēnesī mēra:
  1. 1.1. auguma garumu centimetros;
  2. 1.2. galvas apkārtmēru centimetros;
  3. 1.3. krūšu kurvja apkārtmēru centimetros;
  4. 1.4. ķermeņa masu kilogramos.
 2. 2. Bērniem vecumā no 3 līdz 18 gadiem vienu reizi gadā mēra:
  1. 2.1. auguma garumu centimetros;
  2. 2.2. ķermeņa masu kilogramos.

III. Mērījumu rezultātu fiksēšana

 1. 1. Mērījumu rezultātus fiksē ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (medicīniskā veidlapa Nr. 025/u, kas apstiprināta ar Labklājības ministrijas 1997. gada 4. decembra rīkojumu Nr. 393 „Par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedību) ieliekamajās lapās:
  1. 1.1. zēniem no 0 līdz 36 mēnešu vecumam – atbilstošās veidlapas tabulārajā daļā;
  2. 1.2. meitenēm vecumā no 0 līdz 36 mēnešu vecumam – atbilstošās veidlapas tabulārajā daļā;
  3. 1.3. zēniem no 3 līdz 7 gadu vecumam - atbilstošās veidlapas tabulārajā daļā;
  4. 1.4. meitenēm vecumā no 3 līdz 7 gadu vecumam - atbilstošās veidlapas tabulārajā daļā;
  5. 1.5. zēniem no 7 līdz 18 gadu vecumam - atbilstošās veidlapas tabulārajā daļā;
  6. 1.6. meitenēm vecumā no 7 līdz 18 gadu vecumam – atbilstošās veidlapas tabulārajā daļā.

IV. Mērījumu rezultātu izvērtēšana

 1. 1. Mērījumu rezultātus iezīmē atbilstošās veidlapas grafiskajā daļā.
 2. 2. Atsevišķi vērtē katra mērītā parametra vērtību.
 3. 3. Novērtē iegūtā punkta atrašanos atbilstošajā „koridorā":
  1. 3.1. no 65 līdz 35 procentīlei – bērna mērījumos iegūtais atbilst šāda vecuma vidējam lielumam;
  2. 3.2. no 85 līdz 65 procentīlei - bērna mērījumos iegūtais šādam vecumam jāvērtē kā palielināts lielums;
  3. 3.3. no 95 līdz 85 procentīlei - bērna mērījumos iegūtais šādam vecumam jāvērtē kā par lielu;
  4. 3.4. no 95 procentīles un vairāk - bērna mērījumos iegūtais šādam vecumam jāvērtē kā ļoti liels lielums;
  5. 3.5. no 35 līdz 15 procentilei - bērna mērījumos iegūtais šādam vecumam jāvērtē kā samazināts lielums;
  6. 3.6. no 15 līdz 5 procentilei - bērna mērījumos iegūtais šādam vecumam jāvērtē kā vērtība, kura ir par mazu;
  7. 3.7. no 5 procentiles un mazāk - bērna mērījumos iegūtais šādam vecumam jāvērtē kā ļoti maza vērtība.
 4. 4. Vērtējumi, kuri paredzēti 3.3. un 3.6. apakšpunktos, uzskatāmi par subpatoloģiskiem, šim bērnam pievēršama pastiprināta uzmanība.
 5. 5. Vērtējumi, kuri paredzēti 3.4. un 3.7. apakšpunktos, uzskatāmi par patoloģijas riska grupu, un ir indikācija bērna detalizētai izmeklēšanai.