Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

6. Anestēzijas, reanimatoloģijas, transfuzioloģijas un intensīvās terapijas medicīniskie pakalpojumi.