Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Asins un asins komponentu donoru atlase

Pārskatīts un papildināts Zāļu valsts aģentūrā
2022. gada 31. janvārī ar lēmumu nr.1-50/26

Asins un asins komponentu donoru atlase

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas (MT) metodes apraksts

1. Ievads

1.1. Vispārēja informācija

Asins un asins komponentu donoru atlase ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu asins komponentu sagatavošanu, nekaitējot donoru veselībai.

1.2. Pamatojums

Aktualizēta MT “Asins un asins komponentu donoru atlase” versija ir izstrādāta, ņemot vērā LR normatīvās dokumentācijas un Eiropas Padomes rekomendācijas.

1.3. Mērķi:

 • Aizsargāt donoru veselību, veicot asiņu vai asins komponentu savākšanu tikai no veselām personām;
 • Nodrošināt pacientu drošību, savācot asinis tikai no donoriem, kuru asinis vai asins komponenti pēc pārliešanas būs droši recipientiem;
 • Identificēt visus kritērijus, saskaņā ar kuriem donoram ir aizliegts vai īslaicīgi aizliegts nodot asinis;
 • Samazināt gadījumu skaitu, kad asins donācija tiek atlikta veseliem donoriem;
 • Nodrošināt asins komponentu kvalitāti;
 • Samazināt resursu izlietošanu, kas rodas nepiemērotu asins un asins komponentu savākšanas rezultātā.

1.4. Paredzamie rezultāti

MT metodes aprakstā ir identificēti un aprakstīti visi procesa posmi, lai nodrošinātu kvalitatīvu asins/asins komponentu donoru atlasi.

 

2. Realizācija un nosacījumi

2.1. Indikācijas, ietverot pacientu grupu

Asins un asins komponentu donoru atlase notiek saskaņā ar asins sagatavošanas iestādē apstiprinātu procedūru. Donoru atlases kritēriji noteikti saskaņā ar LR normatīvās dokumentācijas un Eiropas Padomes rekomendācijas prasībām.

2.2. Kontrindikācijas

Kontrindikācijas asins/asins komponentu nodošanai ir noteiktas asins sagatavošanas iestādē apstiprinātā procedūrā saskaņā ar LR normatīvos aktos noteiktiem kritērijiem un Eiropas Padomes rekomendācijas prasībām.

 

3. Metodes norises apraksts

3.1. Donoru informēšana

Donoram jānodrošina iespēja saņemt visu informāciju par asins/asins komponenta nodošanas procedūras gaitu saskaņā ar LR normatīvajā dokumentācijā noteiktām prasībām.

3.2. Procedūras gaita

3.2.1. Potenciālo donoru reģistrācija un donoru dokumentācijas noformēšana

Ārstniecības iestādes personāls veic potenciālā donora identifikāciju, reģistrāciju Valsts asins dienesta vienotā informācijas sistēmas specializētā programmatūrā un donora dokumentācijas noformēšanu saskaņā ar asins sagatavošanas iestādē apstiprināto procedūru. Iepazīstina donoru ar viņam paredzēto informatīvo materiālu.

Donors, ievērojot konfidencialitāti, atbild uz aptaujas anketas jautājumiem, neslēpjot faktus par savu veselības stāvokli.

3.2.2. Donora veselības stāvokļa izvērtēšana un pirmsdonācijas izmeklēšana

Ārstniecības persona, kas veic donoru atlasi, identificē donoru saskaņā ar asins sagatavošanas iestādē apstiprināto procedūru.

Ārstniecības persona veic donora veselības stāvokļa izvērtēšanu un pirmsdonācijas izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām un asins sagatavošanas iestādē apstiprinātu procedūru.

Pirmsdonācijas izmeklēšana ietver:

 • interviju ar donoru par veselības stāvokli un iespējamo riska faktoru noskaidrošana;
 • fizikālo izmeklēšanu (vismaz svars, pulss, asins spiediens);
 • hemoglobīna līmeņa noteikšanu;
 • citus izmeklējumus, pēc nepieciešamības, lai izvērtēt donora atbilstību atlases kritērijiem.

Pēc iegūto objektīvo datu izvērtēšanas ārstniecības persona pieņem galīgo lēmumu par atļauju procedūrai vai noraidīšanu.

Gadījumā, ja donoram ir noteikts atteikums asins/asins komponentu nodošanai, ārstniecības persona paskaidro atteikuma iemeslu un reģistrē to Valsts asins dienesta vienotā informācijas sistēmas specializētā programmatūrā saskaņā ar asins sagatavošanas iestādē apstiprināto procedūru.

3.2.3. Donoru informēšana par novirzēm testēšanos rezultātos

Saņemot informāciju par novirzēm testēšanos rezultātos donora asins paraugā, asins sagatavošanas iestādes ārstniecības persona informē donoru saskaņā ar LR normatīvajos dokumentos noteikto kārtību un asins sagatavošanas iestādē apstiprināto procedūru.

 

4. Ārstniecības personas

Donoru atlases procedūru veic ārstniecības persona (ārsts (P00), ārsta palīgs (n27)), kas reģistrēta ārstniecības personu reģistrā, ir apmācīta un atzīta par kompetentu to veikt.

 

5. Tehnoloģiskais nodrošinājums

5.1. Ārstniecības līdzekļi un izmantojamie materiāli

Donoru atlases procedūrai ir nepieciešami sekojošie materiāli:

 • dators, printeris un svītrkodu lasītājs;
 • donoru kartes veidlapas;
 • informatīvais materiāls donoriem;
 • špātelis;
 • skarifikatori;
 • ādas un virsmu dezinfekcijas līdzekļi;
 • vienreizlietojamie cimdi;
 • medikamenti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

5.2. Specifiskās ierīces

 • ierīce hemoglobīna līmeņa noteikšanai donoriem ar reaģentiem un kontrolmateriāliem;
 • asins grupas un Rh (D) monoklonālie reaģenti;
 • fonendoskops;
 • tonometrs;
 • svari ar precizitāti ± 0,5 kg;
 • termometrs ķermeņa temperatūras mērīšanai.

MT realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi laistas medicīniskās ierīces.

5.3. Telpas un to aprīkojums

Donoru atlasi stacionāra vai izbraukumu apstākļos organizē ārstniecības iestādes, kuru atbilstība ir novērtēta saskaņā ar spēkā esošās normatīvās dokumentācijas prasībām un kuriem ir izsniegts atbilstības sertifikāts.

Pārrunas ar donoru notiek, ievērojot un nodrošinot to konfidencialitāti.

 

Valsts asinsdonoru centrs

2021. gada 9. novembrī