Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Asins un asins komponentu sagatavošana un kvalitātes kontrole

Aktualizēts: 4.04.2022.

I. Asins un asins komponentu donoru atlase

 

II. Asins un asins komponentu sagatavošana

Pilnasiņu sagatavošana

Eritrocītu masas sagatavošana – 3. pielikums MT 06-061 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas bez leikocītu - trombocītu slāņa sagatavošana – 4. pielikums MT 06-062 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas bez leikocītu - trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā sagatavošana un filtrēšana – 5. pielikums MT 06-063 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas aizvietojošā šķīdumā sagatavošana – 6. pielikums MT 06-64 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas sagatavošana aferēzes procedūrā – 7. pielikums MT 06-065 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Atmazgātas eritrocītu masas sagatavošana – 8. pielikums MT 06-066 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Sasaldētas eritrocītu masas sagatavošana – 9. pielikums MT 06-067 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana no pilnasinīm – 10. pielikums MT 06-68 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana aferēzes procedūrā – 11. pielikums MT 16-014 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana aferēzes procedūrā – 12. pielikums MT 06-070 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana no pilnasinīm – 13. pielikums MT 06-071 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Atmazgātas trombocītu masas sagatavošana – 14. pielikums MT 06-072 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Sasaldētas trombocītu masas sagatavošana – 15. pielikums MT 06-073 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Asins komponentu apstarošana – 16. pielikums MT 06-074 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Krioprecipitāta sagatavošana – 17. pielikums MT 06-075 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Asins komponentu patogēnu fotoķīmiskā inaktivācija (Pielikums). MT 15-012. Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

 

III. Asins paraugu testēšana

Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana – 18. pielikums MT 16-012

Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana – 19. pielikums MT 16-011

 

IV. Asins un asins komponentu kvalitātes kontroles prasības

Medicīniskā tehnoloģija – 20. pielikums 06-078 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

 

V. Sterilitātes kontrole MT 11-003

 

VI. Asins komponentu transfūzija