Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Asins un asins komponentu sagatavošana un kvalitātes kontrole

Aktualizēts: 27.03.2023.

I. Asins un asins komponentu donoru atlase

 

II. Asins un asins komponentu sagatavošana

Pilnasiņu sagatavošana

Eritrocītu masas sagatavošana – 3. pielikums MT 06-061 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Eritrocītu masas bez leikocītu - trombocītu slāņa sagatavošana – 4. pielikums MT 06-062 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Eritrocītu masas bez leikocītu - trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā sagatavošana un filtrēšana – 5. pielikums MT 06-063 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Eritrocītu masas aizvietojošā šķīdumā sagatavošana – 6. pielikums MT 06-64 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Eritrocītu masas sagatavošana aferēzes procedūrā – 7. pielikums MT 06-065 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Atmazgātas eritrocītu masas sagatavošana – 8. pielikums MT 06-066 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Sasaldētas eritrocītu masas sagatavošana – 9. pielikums MT 06-067 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana no pilnasinīm – 10. pielikums MT 06-68 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana aferēzes procedūrā – 11. pielikums MT 16-014 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana aferēzes procedūrā – 12. pielikums MT 06-070 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana no pilnasinīm – 13. pielikums MT 06-071 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Atmazgātas trombocītu masas sagatavošana – 14. pielikums MT 06-072 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Sasaldētas trombocītu masas sagatavošana – 15. pielikums MT 06-073 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Asins komponentu apstarošana – 16. pielikums MT 06-074 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Krioprecipitāta sagatavošana – 17. pielikums MT 06-075 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

Asins komponentu patogēnu fotoķīmiskā inaktivācija (Pielikums). MT 15-012. Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

 

III. Asins paraugu testēšana

Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana – 18. pielikums MT 16-012

Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana – 19. pielikums MT 16-011 Anulēts 23.03.2023., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

 

IV. Asins un asins komponentu kvalitātes kontroles prasības

Medicīniskā tehnoloģija – 20. pielikums 06-078 Anulēts 17.09.2021., pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra iesniegumu

 

V. Sterilitātes kontrole MT 11-003

 

VI. Asins komponentu transfūzija un pirmstransfūzijas imūnhematoloģiskā izmeklēšana