Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Autohemotransfūzija

I. Vispārējie jautājumi

 1. 1. Autohemotransfūzijas pielietojums:
  1. 1.1. asiņu vai to komponentu zuduma kompensācijai operāciju laikā:
   1. 1.1.1. pārlejot iepriekš sagatavotas asinis vai to komponentus;
   2. 1.1.2. pārlejot operācijas laikā no operācijas brūces iegūtu, speciāli šim mērķim paredzētā centrifūgā sagatavotu, eritrocītu masu;
 2. 1.2. detoksikācijas nolūkos pārlejot pacientam ar apakšpunktā 1.1.2. minēta tipa centrifūgu sagatavotu eritrocītu masu.

II. Pacienta asiņu sagatavošana pirms operācijas

 1. 1. Autologo asiņu sagatavošanu veic transfuziologa uzraudzībā.
 2. 2. Pacientu atlase:
  1. 2.1. ārstējošais ārsts nosaka:
   1. 2.1.1. paredzētās operācijas norises vietu un datumu;
   2. 2.1.2. indikācijas autologo asiņu sagatavošanai pirms operācijas;
   3. 2.1.3. kādi asiņu komponenti pacientam būs nepieciešami;
  2. 2.2. ārsts, kurš atbild par transfūzijām (sertificēts transfuziologs):
   1. 2.2.1. nosaka, vai pacienta veselības stāvoklis pieļauj asins nodošanu pirms operācijas;
   2. 2.2.2. pirms galīgā lēmuma pieņemšanas novērtē virusoloģiskās testēšanas rezultātus;
   3. 2.2.3. kontrindikāciju gadījumā par to informē ārstējošo ārstu un pacientu.
 3. 3. Pacienta informēšana:
  1. 3.1. ārstējošais ārsts informē pacientu:
   1. 3.1.1. par risku un ierobežojumiem, kuri saistīti ar autologo un homologo asiņu pārliešanu;
   2. 3.1.2. par to, ka nepieciešamības gadījumā papildus var tikt pārlieti arī homologo asiņu komponenti;
   3. 3.1.3. par to, ka neizmantotās autologās asinis vai to komponenti tiks iznīcināti;
  2. 3.2. transfuziologs informē pacientu:
   1. 3.2.1. par autologo asiņu sagatavošanas un transfūzijas procedūru;
   2. 3.2.2. par autologo asiņu testēšanas kārtību.
 4. 4. Pediatrijas praksē 3. punktā minēto informāciju sniedz bērnam un bērna vecākiem.
 5. 5. Pacienta piekrišana:
  1. 5.1. pacientam piedāvā dot rakstisku piekrišanu autologo asiņu sagatavošanai tikai pēc tam, kad viņš ir saņēmis visu 3. punktā minēto informāciju;
  2. 5.2. pediatrijas praksē rakstisku piekrišanu autologo asiņu sagatavošanai un transfūzijai dod vecāki, ievērojot 4. punktā minētos nosacījumus.
 6. 6. Medikamentu pielietošana:
  1. 6.1. pirms pirmās autologo asiņu sagatavošanas reizes un līdz operācijai pacientam jāsaņem dzelzs preparāti vai eritropoetīns
 7. 7. Kontrindikācijas autologo asiņu sagatavošanai:
  1. 7.1. pacienta vecums virs 70 gadiem;
  2. 7.2. pacientu paredzamā dzīvildze mazāka par 5 gadiem;
  3. 7.3. bērnu svars mazāks par 10 kg;
  4. 7.4. bakteriāla infekcija;
  5. 7.5. hemoglobīna (Hb) koncentrācija zemāka par 100 g/l;
  6. 7.6. pozitīvi vīrusu marķieri:
   1. 7.6.1. B hepatīta virsmas antigēns (HbsAg);
   2. 7.6.2. antivielas pret C hepatīta vīrusu (anti-HCV);
   3. 7.6.3. antivielas pret cilvēka imūndeficīta vīrusu (anti-HIV);
  7. 7.7. izteikta aortas stenoze;
  8. 7.8. izteikta arteriāla hipertensija;
  9. 7.9. stenokardija.
 8. 8. Autologo asiņu (komponentu) sagatavošana un izmeklēšana:
  1. 8.1. autologās asinis un to komponentus sagatavo un izmeklē, izmantojot tādas pašas tehnoloģijas, kādas ir apstiprinātas homologo asiņu un to komponentu sagatavošanai un izmeklēšanai;
  2. 8.2. autologās asinis (komponentus) sagatavo atsevišķi no homologajām.
 9. III. Pacienta eritrocītu masas sagatavošana

 10. 1. Pacienta eritrocītu masu operācijas vai detoksikācijas procedūras gaitā sagatavo sertificēts ārsts, kurš ir apguvis autologo eritrocītu masas sagatavošanas tehnoloģiju un saņēmis šo faktu apstiprinošu dokumentu.
 11. 2. Pacienta eritrocītu masu sagatavo, izmantojot speciālas, tieši šādam nolūkam paredzētas datorvadāmas centrifūgas, kuru ierīču paraugi ir reģistrēti Latvijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 12. IV. Autologo asiņu un to komponentu marķēšana, uzglabāšana un transfūzija

 13. 1. Autologās asinis (komponentus) papildus marķē ar uzkrītošu etiķeti, kurā ir norādīts:
  1. 1.1. pagatavojuma nosaukums un tilpums;
  2. 1.2. sagatavotājiestādes nosaukums un adrese;
  3. 1.3. antikoagulanta un/vai aditīvā šķīduma sastāvs un tilpums;
  4. 1.4. glabāšanas temperatūra;
  5. 1.5. ka asinis nedrīkst pārliet, ja ir hemolīze vai citi bojājumi;
  6. 1.6. ka asinis jāpārlej izmantojot transfūzijas sistēmu ar 170 – 200 µm filtru;
  7. 1.7. asins devas Nr. ;
  8. 1.8. sagatavošanas datums un derīguma termiņš;
  9. 1.9. sevišķa piezīme – autologas asinis (komponenti);
  10. 1.10. sevišķa piezīme – rezervēts:
   1. 1.10.1. pacienta vārds, uzvārds;
   2. 1.10.2. pacienta dzimšanas dati;
   3. 1.10.3. autologās devas Nr (hronoloģiskā kārtībā);
   4. 1.10.4. plānotās operācijas vieta un laiks (operācijas vai detoksikācijas laikā sagatavotajai eritrocītu masai notiekošās operācijas vai manipulācijas vieta un laiks);
   5. 1.10.5. ABO un Rh(D) piederība.
 14. 2. Autologās asinis (komponentus) glabā atsevišķā ledusskapī +40C - +60C temperatūrā.
 15. 3. Autologo asiņu (komponentu) izsniegšana un transfūzija:
  1. 3.1. izsniegšanas procedūras laikā un tieši pirms transfūzijas, pārliecinās par etiķetē norādīto datu atbilstību pieprasījumā norādītajiem;
  2. 3.2. pirms transfūzijas veic visus testus, kādus veic pirms homologu asiņu (komponentu) pārliešanas;
  3. 3.3. autologo plazmu var izmantot kā tilpuma espanderu 72 stundu laikā pēc atsaldēšanas, ja tā uzglabāta kontrolētos apstākļos +20C - +60C temperatūrā;
  4. 3.4. ar centrifūgu sagatavoto eritrocītu masu drīkst uzglabāt līdz sešām dienām;
  5. 3.5. neizmantotos asins komponentus neizmanto homologām transfūzijām vai frakcionēšanai.
 16. 4. Par katru pacientu, kurš iesaistīts autologo asiņu programmā, aizpilda protokolu (dokumentāciju), kurā uzrāda šādu informāciju:
  1. 4.1. operācijas datums un veids (tips, nosaukums) vai diagnoze, kuras dēļ tiek veikta detoksikācija;
  2. 4.2. ķirurga un anesteziologa vai ārstējošā ārsta (detoksikācijas gadījumā) uzvārds;
  3. 4.3. transfūzijas laiks (operācijas laikā, pēc tās vai detoksikācijas procedūras laikā);
  4. 4.4. vai izmantoti iepriekš sagatavoti autologie komponenti (asinis);
  5. 4.5. vai papildus izmantotas asinis, kas savāktas operācijas laikā;
  6. 4.6. autologo asiņu retransfūzijas tehnika un daudzums;
  7. 4.7. nevēlamu reakciju gadījumā tās jāatspoguļo.