Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

7. Onkoloģijas un hematoloģijas medicīniskie pakalpojumi.