Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Hematoloģija

 1. 1. Autologo perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas medicīniskās tehnoloģijas. (Pielikums)
 2. 2. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas medicīniskās tehnoloģijas. (Pielikums)
 3. 3. Nabas saites asiņu cilmes šūnu paņemšanas, sagatavošanas un sasaldēšanas medicīniskā tehnoloģija. (Pielikums)
 4. 4. Limfoproliferatīvas saslimšanas un akūtu leikožu diferenciāldiagnostikas noteikšanas metode. (Pielikums)
 5. 5. Ekstrakorporālā fotoferēze. (Pielikums)
 6. 6. Donoru limfocītu infūzija:
  1. 1. Donora limfocītu infūzijas preparāta sagatavošana. (Pielikums) MT 10-014
   2. Donora limfocītu infūzijas pielietošana pacientiem pēc alogēno asins cilmes šūnu transplantācijas. (Pielikums) MT 10-015
 7. 7. Autologo perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas tehnoloģijas
 8. 8. Informācija pacientiem
 9. 9. Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšanas no donora aferēzes procedūrā medicīniskā tehnoloģija
 10. 10. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu apstrādes un sagatavošanas pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai medicīniskā tehnoloģija
 11. 11. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšanas programmētā režīmā līdz -80°C” medicīniskā tehnoloģija
 12. 12. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī -180°C medicīniskā tehnoloģija
 13. 13. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu sasaldētā materiāla atsaldēšanas un ievadīšanas medicīniskā tehnoloģija