Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu apstrādes un sagatavošanas pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai medicīniskā tehnoloģija

 1. 2. pielikums
 2. 1. Darba materiāls ir alogēnās perifērisko asiņu cilmes šūnas (APCŠ), kas iegūtas, veicot aferēzes procedūru ar HAEMONETICS aparātu MCS+ programma
 3. "Peripheral Blood Stem Cell". 24-36 stundu laikā materiāls tiek sasaldēts, sadalot kopējo daudzumu divās identiskās daļās un iepildot NPBI Hemofreeze DF 700 kriomaisos, pievienojot donora autologās plazmas vai 5% cilvēka albumīnu, DMSO un HBSS maisījumu. Veic pakāpenisko sasaldēšanu Computer Controlled Freezer IceCube 1810 un tālāk uzglabā kriouzglabāšanas kamerā H – 10K -196°C temperatūrā.
 4. 2. Drošības noteikumi:
  1. 2.1. visas manipulācijas ar cilmes šūnu materiālu jāveic laminārās plūsmas boksā;
  2. 2.2. ievērot drošības pasākumus darbā ar šķidro slāpekli;
  3. 2.3. strādāt cimdos pašaizsardzības nolūkos;
  4. 2.4. nodrošināt sterilitāti, strādājot ar cilmes šūnu materiālu.
 5. 3. Procedūras gaita:
  1. 3.1. uzreiz pēc savākšanas līdz apstrādes uzsākšanai cilmes šūnu materiālu atdzesē, uzglabājot slēgtā tvertnē ar ledu;
  2. 3.2. apmēram 100 ml donora autologās plazmas tiks iegūts aferēzes laikā.
  3. Pagatavo 75 ml autologās plazmas maisījuma pagatavošanai;
  4. 3.3. atlikušo plazmas daudzumu saglabā cilmes šūnu materiāla paraugu atšķaidīšanai;
  5. 3.4. maisu ar 75 ml donora autologās plazmas novieto tvertnē ar ledu;
  6. 3.5. DMSO/HBSS maisījuma pagatavošana (jābūt izdarītam jau iepriekš uzsākot procedūru ar cilmes šūnām):
   1. 3.5.1. pārliecināties vai HBSS ir tīrs, dzidrs, caurspīdīgs, bez nogulsnēm un piemaisījumiem, vai pudele nav bojāta;
   2. 3.5.2. 50 ml HBSS ielej sterilā stikla mērcilindrā;
   3. 3.5.3. 50 ml HBSS pārlej sterilā stikla pudelē ar vāciņu;
   4. 3.5.4. 50 ml DMSO ielej tajā pašā mērcilindrā;
   5. 3.5.5. 50 ml DMSO pielej klāt stikla pudelē, kur ir ieliets HBSS;
   6. 3.5.6. aizgriež vāciņu un sajauc abus šķīdumus (sajaukšanās brīdī šķīdums kļūst karsts);
   7. 3.5.7. marķē pudeli, uzrādot esošo šķīdumu nosaukumus un pagatavošanas datumu un laiku ( derīgs 24 st. no pagatavošanas brīža );
   8. 3.5.8. darba protokolā piereģistrē izmantotā DMSO un HBSS sērijas Nr.;
   9. 3.5.9. DMSO/HBSS maisījumu uzglabā ledusskapī +4 - +8 °C;
   10. 3.5.10. darba laikā maisījumu tur tvertnē ar ledu;
   11. 3.5.11. iegūtā materiāla kopējais daudzums ir aptuveni 70-100 ml. Dokumentē iegūto kopējo daudzumu protokolā.
  7. 3.6. Paņem cilmes šūnu materiālu nepieciešamajiem izmeklējumiem:
   1. 3.6.1. pilna asins aina – ar insulīna šļirci caur „sampling site spike" atvelk 0.2 ml cilmes šūnu materiāla un pievieno 0.8 ml autologās plazmas (violetais vakuteiners ar EDTA ( K3));
   2. 3.6.2. CD34+ - 0.5 ml cilmes šūnu materiāla ( violetais vakuteiners );
   3. 3.6.3. uzsējums uz sterilitāti – 0.5 ml cilmes šūnu anaerobā un 0 5 ml cilmes šūnu aerobā buljona barotnē.
  8. 3.7. Pagatavo etiķeti un kartona kastes, uzrādot sekojošu informāciju:
   1. 3.7.1. aferēzes veids, donora vārds, uzvārds, personas kods, vēstures Nr., datums;
   2. 3.7.2. kopējais sākotnējais cilmes šūnu materiāla daudzums ml;
   3. 3.7.3. kriomaisu skaits un Nr ( 1. no 2 – divām, 2. no 2 – divām);
   4. 3.7.4. gatavā cilmes šūnu maisījuma daudzums ml konkrētajā kriomaisā.
  9. 3.8. ievieto etiķeti speciālā paciņas kabatiņā;
  10. 3.9. marķē 3 krioampulas paraugiem;
  11. 3.10. iepilda cilmes šūnu materiālu divos kriomaisos, identiski sadalot kopējo daudzumu uz pusēm. Pieraksta daudzumus;
  12. 3.11. uzglabā tvertnē ar ledu;
  13. 3.12. turpmākā procedūras gaita ir jāveic ļoti ātri, bez liekas kavēšanās, tādēļ jāpārliecinās, ka viss ir marķēts un sagatavots tālākajam darbam.
 6. 4. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu apstrādes un sagatavošanas pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai medicīniskās tehnoloģijas darbības nodrošināšanai nepieciešamie resursi:
  1. 4.1. Personāls:
   1. - Divi ārsti - sertificēti hematologi;
   2. - Divas medicīnas māsas – sertificētas specialitātē.
  2. 4.2. Nepieciešamais medicīniskais aprīkojums (1 vienības cilmes šūnu materiāla apstrādei un sagatavošanai):
   1. 4.2.1. 50 ml šļirces – 4gb.;
   2. 4.2.2. 2 ml šļirces vai insulīna šļirces- 3 gb.;
   3. 4.2.3. liela diametra un garuma sterilas adatas vai caurulītes – 2 gb.;
   4. 4.2.4. Trasfer set – 4 gb.;
   5. 4.2.5. trīsceļu savienotājs Discofix- 4 gb.;
   6. 4.2.6. Sampling site spike – 2 gb.;
   7. 4.2.7. NPBI Hemofreeze bag – 2 gb.;
   8. 4.2.8. sasaldēšanai paredzētas 1.8 ml sterilas krioampulas paraugiem – 3 gb.;
   9. 4.2.9. sterili autiņi – 2 gb.;
   10. 4.2.10. sterils 50 – 100 ml stikla mērcilindrs;
   11. 4.2.11. iepriekš sagatavots un atdzesēts DMSO/HBSS maisījums 100 ml;
   12. 4.2.12. tvertne ar ledu.;
   13. 4.2.13. violetie vakuteineri ar EDTA – 2 gb., pudele ar aerobo buljonu – 1 gb.;
   14. 4.2.14. pudele ar anaerobo buljonu – 1 gb.
  3. 4.3. Telpas un to tehniskais aprīkojums:
   1. 4.3.1. atsevišķa procedūru telpa;
   2. 4.3.2. laminārās plūsmas bokss;
   3. 4.3.3. atsevišķa procedūru telpa;
   4. 4.3.4. atsevišķa izlietne un atkritumu tvertne;
   5. 4.3.5. ledusskapis;
   6. 4.3.6. šķīdums virsmu dezinfekcijai Lysoform.