Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu sasaldētā materiāla atsaldēšanas un ievadīšanas medicīniskā tehnoloģija

 1. 5. pielikums
 2. 1. Pēc uzglabāšanas šķidrā slāpeklī pie – 180 °C, alogēnās perifēro asiņu cilmes šūnas tiek atsaldētas tieši transplantācijas dienā, kad pacients un medicīniskais personāls ir gatavi ievadīšanai (transplantācijai), un ir radīti droši apstākļi tās veikšanai. Pretējā gadījumā jebkura aizķeršanās vai novēlojums radīs neatgriezeniskas izmaiņas atsaldētajā alogēno cilmes šūnu produktā un tā atkārtota sasaldēšana vairs nav ieļaujama. Atsaldēšanu veic ārsts hematologs pacienta palātā. Vienlaicīgi palātā jāuzturas arī vēl divām māsai, ārstam hematologam un anesteziologam.
 3. 2. Procedūras gaita:
  1. 2.1. piepilda vannu ar destilētu ūdeni;
  2. 2.2. ieslēdz to un ieprogrammē, lai būtu nepieciešamā ūdens temperatūra +37 °C;
  3. 2.3. sagaida, kad ir sasniegta nepieciešamā temperatūra un pārliecinās, ka tā tiek konstanti uzturēta;
  4. 2.4. izņem no uzglabāšanas kameras 10K vienu daļu no kopējā iesaldētā alogēno cilmes šūnu materiāla;
  5. 2.5. ievieto tvertnē ar ledu un transportē uz pacienta palātu;
  6. 2.6. ievieto kriomaisu ar sasaldēto cilmes šūnu materiālu sterilā plastmasas maisā;
  7. 2.7. turot maisiņu ar vienu roku augšpusē un ar otru pie apakšējās malas, iegremdē ūdens vannā tā, lai maisa atvērtais gals paliktu virs ūdens, un tas neiekļūtu maisa iekšpusē;
  8. 2.8. ar vienu roku manuāli kontrolē materiāla konsistenci un temperatūru;
  9. 2.9. līdzko materiāls ir kļuvis vienmērīgi šķidrs un bez ledus gabaliņiem, izņem no ūdens vannas (atsaldēšanas ilgums 1-2 minūtes no ielikšanas brīža);
  10. 2.10. kriomaisam nodezinficē i/v sistēmas pievienošanas vietu, pievieno to asins komponentu pārliešanas sistēmai ar filtru un i/v 5-10 minūšu laikā ievada pacientam;
  11. 2.11. tikai tad, kad ir ievadīts pirmā maisiņa saturs un sarežģījumu nav, uzsāk nākošā maisa atsaldēšanu;
  12. 2.12. gadījumā, ja ir radusies sūce atsaldēšanas laikā, cilmes šūnu materiālu, kas ir nonācis sterilā plastikāta maisa iekšpusē, ar sterilu šļirci atsūc un ievada pacientam ātras injekcijas (bolus) veidā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina antibakteriālu profilaksi.
 4. 3. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu sasaldētā materiāla atsaldēšanas un ievadīšanas medicīniskās tehnoloģijas darbības nodrošināšanai nepieciešamie resursi.
  1. 3.1. Personāls:
   1. - Divi ārsti - sertificēti hematologi,
   2. - Divas medicīnas māsas – sertificētas specialitātē;
   3. - Sertificēts anesteziologs.
  2. 3.2. Medicīnas ierīces raksturojums:
   1. 3.2.1. speciāla elektriskā vanna konstantas ūdens temperatūras uzturēšanai.
  3. 3.3. Nepieciešamais medicīniskais aprīkojums:
   1. 3.3.1. pārvietojamā tvertne ar ledu;
   2. 3.3.2. 8-10 l destilēta ūdens;
   3. 3.3.3. divi sterili plastmasas maisiņi;
   4. 3.3.4. viens pāris gumijas cimdu;
   5. 3.3.5. sienas pulkstenis ar sekunžu rādītāju;
   6. 3.3.6. pārvietojamā mākslīgās plaušu ventilācijas aparatūra;
   7. 3.3.7. pārvietojamie ratiņi ar injekciju veikšanai nepieciešamo materiālu;
   8. 3.3.8. asinsspiediena mērīšanas aparāts un fonendoskops.
  4. 3.4. Telpas un to tehniskais aprīkojums:
   1. 3.4.1. vienvietīga istaba ar atsevišķu sanitāro telpu;
   2. 3.4.2. griestu un sienu apgaismojums;
   3. 3.4.3. gaisa kondicionēšanas sistēma;
   4. 3.4.4. divi krēsli, darba galds, telefons;
   5. 3.4.5. personāla izsaukšanas pults.