Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

LIMFOPROLIFERATĪVAS SASLIMŠANAS UN AKŪTU LEIKOŽU DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKAS NOTEIKŠANAS METODE

 1. 1.Metode

  1. Šis tests pamatojas uz specifisko monoklonālo antivielu spēju piesaistīties noteiktiem leikocītu antigēniem, kas atrodas uz
 2. šūnu gan virsmas, gan iekšā. Šo metodi plaši izmantoto pasaulē.(1) Šos leikocītu antigēnus pieņemts apzīmēt par "CD marķeriem" un vēl speciāli numurēt. Asins šūnu noteikšanu, izmantojot CD marķeru (1;19;20;21;) analīzi, veic ar kompānijas "Beckman Coulter" kompānijas ražotajiem reaģentiem. Nosakāmo CD marķeru spektrs jeb panelis tiek sastādīts un veikts katram asins paraugam individuāli, to nosaka izmeklējuma mērķis (18;17;16;15;14;13;10;9). Piemēram, ja ir aizdomas par akūtu mieloīdu leikozi, CD marķieru spektrs ir viens, bet hroniskas limfoproliferatīvas leikozes gadījumā – cits. Tālāk uzrādām izmantotu CD marķerus sarakstu:
  1. 1. Šūnu antigēns CD1a-PE tiek lietotas, lai noteiktu Timocīti, Langerhansa šūnas;
  2. 2. Šūnu antigēns CD2-FITC tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas un NK – šūnas;
  3. 3. Šūnu antigēns CD3-PE tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas;
  4. 4. Šūnu antigēns CD3-PE/CD4-FITC tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas un T-helperus-šūnas daudzums;
  5. 5. Šūnu antigēns CD3-PE/CD16+56-FITC tiek lietotas, lai noteiktu NK, granulocīti, monocīti;
  6. 6. Šūnu antigēns CD3-PE/CD19-FITC tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas un B-šūnas daudzums;
  7. 7. Šūnu antigēns CD4-PE tiek lietotas, lai noteiktu T-helperas šūnas
  8. 8. Šūnu antigēns CD5-FITC tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas un NK – šūnas, daļa no mantijas šūnas;
  9. 9. Šūnu antigēns CD7-FITC tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas un NK – šūnas, jaunas mieloīdas šūnas;
  10. 10. Šūnu antigēns CD8-PE tiek lietotas, lai noteiktu T- šūnas un daļa no NK;
  11. 11. Šūnu antigēns CD10-PE tiek lietotas, lai noteiktu jaunas B- šūnas;
  12. 12. Šūnu antigēns CD11c-PE tiek lietotas, lai noteiktu NK ,granulocītu, monocītu šūnas
  13. 13. Šūnu antigēns CD13-PE tiek lietotas, lai noteiktu mieloīdas šūnas;
  14. 14. Šūnu antigēns CD14-PE tiek lietotas, lai noteiktu monocītu šūnas;
  15. 15. Šūnu antigēns CD15-FITC tiek lietotas, lai noteiktu granulocītu šūnas mieloproliferatīvas saslimšanas, Hodžkinas slimības un akūtas mieloleikozes gadījumos;
  16. 16. Šūnu antigēns CD19-PE tiek lietotas, lai noteiktu B- šūnas;
  17. 17. Šūnu antigēns CD20-PE tiek lietotas, lai noteiktu B- šūna;
  18. 18. Šūnu antigēns CD22-FITC tiek lietotas, lai noteiktu B- šūnas;
  19. 19. Šūnu antigēns CD 23-FITC tiek lietots, lai noteiktu B-šūnu subpopulāciju;
  20. 20. Šūnu antigēns CD25-FITC tiek lietotas, lai noteiktu aktivētas T- šūnas un B – šūnas;
  21. 21. Šūnu antigēns CD33-PE tiek lietotas, lai noteiktu granulocītas , monocītas šūnas;
  22. 22. Šūnu antigēns CD34-PE tiek lietotas, lai noteiktu cilmes šūnas;
  23. 23. Šūnu antigēns CD 38-FITC tiek lietotas, lai noteiktu jaunas limfoīdās šūnas, aktivētās limfoīdās šūnas , plazmas šūnas;
  24. 24. Šūnu antigēns CD41-PE tiek lietotas, lai noteiktu trombocītu šūnas;
  25. 25. Šūnu antigēns CD 45-FITC tiek lietotas, lai noteiktu visas leikocītu šūnas , visas hemoblastozes;
  26. 26. Šūnu antigēns CD56-PE tiek lietotas, lai noteiktu NK- šūnas;
  27. 27. Šūnu antigēns CD61-PE tiek lietotas, lai noteiktu megakariocītas šūnas;
  28. 28. Šūnu antigēns CD 62p-FITC tiek lietotas, lai noteiktu visas trombocītu šūnas;
  29. 29. Šūnu antigēns CD 65-FITC tiek lietotas, lai noteiktu granulocītas un monocītas šūnas akūtas mieloleikozes gadījumos;
  30. 30. Šūnu antigēns CD79a-PE tiek lietotas, lai noteiktu B- šūnas (intracelulārs);
  31. 31. Šūnu antigēns CD117-PE tiek lietotas, lai noteiktu cilmes šūnas;
  32. 32. Šūnu antigēns CD TdT-FITC tiek lietotas, lai noteiktu jaunas limfoīdās šūnas, malignizācijas marķieris (intracelulārs);
  33. 33. Šūnu antigēns FMC7-FITC tiek lietotas, lai noteiktu B-šūnu subpopulāciju (intracelulārs);
  34. 34. Šūnu antigēns GlyA-FITC tiek lietots, lai noteiktu eritroīdas šūnas (intracelulārs);
  35. 35. Šūnu antigēns HLA-DR-FITC tiek lietotas, lai noteiktu B- šūnas, jaunas un aktivētas T-šūnas, monocīti;
  36. 36. Šūnu antigēns IgM-FITC tiek lietotas, lai noteiktu B- šūnas (intracelulārs);
  37. 37. Šūnu antigēns Kappa-PE/CD19-FITC tiek lietotas, lai noteiktu B-šūnas daudzums (intracelulārs);
  38. 38. Šūnu antigēns Lambda-PE/CD19-FITC tiek lietotas, lai noteiktu B-šūnas daudzums (intracelulārs);
  39. 39. Šūnu antigēns MPO-PE/Laktoferrin-FITC tiek lietotas, lai noteiktu granulocīti, monocīti (intracelulārs) .
 3. 2. Analizēs apraksts, klīniskā nozīme

  1. Metodes pamatuzdevums ir noteikt perifērisko asiņu vai kaulu smadzeņu asins šūnu specifiskos virsmas antigēnus jeb CD
 4. marķierus (1). Katrai asins šūnu līnijai un katrai nobriedušai asin šūnai ir savs virsmas antigēnu spektrs(3;8;11), kura noteikšana ļauj atšķirt normālas asins un kaulu smadzeņu šūnas no patoloģijas, un patoloģijas gadījumā diagnosticēt hematoloģiskās slimības veidu. Analīze tiek veikta ar plūsmas citometrijas palīdzību(1;8). Katrai hematoloģiskajai slimībai ir raksturīgas konkrētas asins vai kaulu smadzeņu šūnu izmaiņas. Tādēļ katram konkrētam slimniekam, ņemot vērā iespējamo hematoloģisko diagnozi un diferenciāldiagnozi, tiek sastādīts atsevišķs izvērtējamo antigēnu (CD marķieru) protokols(4;9;10;11;12;13;14;15;16;17'18;19). Metode ļauj īsā laika posmā ( 2 stundu laikā) izmeklēt asins šūnas, un apstiprināt vai noliegt hematoloģisko diagnozi. Daudzu , īpaši onkoloģisko, asins slimību gadījumā iespējami ātrāka slimības diagnosticēšana ļauj izlemt tālāko ārstēšanas taktiku un uzlabot ārstēšanas rezultātus.
  1. Eiropas Savienībā šī metodes ir standarta izmeklējums hematoloģiskajā klīnikā. Pamatprincipi ņemti no „Beckman Coulter"
 5. kompānijas metodes apraksta un no „Beckman Coulter" kompānijas rekomendācijām. Katram izmantojamam reaģentam ir individuālais kods un metožu aprakstīšana vai rekomendācija .
 6. 3. Reakcijas princips, ietekmējošie faktori

  1. Tests tiek veikts, izmantojot firmas "Becman Coulter" sistēmu.1 Šis fluorohroma konjugētais antivielas piemērotas
 7. daudzparametru analīzēm, izmantojot plūsmas citometriju. Tas ļauj ar dažādiem CD antigēnu komplektiem noteikt leikocītu antigēnu ekspresiju un daudzumu dažādos bioloģiskos paraugos (perifēriskās asinis, kaulu smadzenes). Šis tests balstās uz specifisko monoklonālo antivielu spēju piesaistīties leikocītu virsmas antigēniem(1).
  1. Leikocītu specifisko iekrāsošanu veic, inkubējot preparātu ar "IOTesta" reaģentu. Pēc tam eritrocītus aizvāc ar līzi, un
 8. leikocītus, kurus šis process neietekmē, analizē ar plūsmas citometriju.
  1. Plūsmas citometrs mēra gaismas izkliedi un šūnu fluoroscenci. Tas dod iespēju norobežot interesējošo šūnu populāciju
 9. definētā elektroniskā lodziņā uz histiogrammas, kas korelē ar gaismas ortogonālo izkliedi (sānu izkliedi (SI)) un šaurleņķa gaismas difūziju (izkliedi uz priekšu-IP). Pārējās histogrammas, kurās apvienoti divi no dažādajiem uz citometra pieejamajiem parametriem, var lietot kā palīglīdzekli elektroniskās membrānu kanāla atvēršanas stadijā atkarībā no lietotāja izvēletā pielietojuma.
  1. Norobežoto šūnu fluoroscence tiek analizēta, lai izšķirtu pozitīvi iekrāsotos un neiekrāsotos gadījumus. Rezultāti tiek izteikti
 10. pozitīvo gadījumu procentos attiecībā pret visiem gadījumiem, kas iegūti elektroniski atdalot noteiktu šūnu populāciju.
 11. 4. Izmeklējamais materiāls, parauga savākšanas nosacījumi, speciālie trauki

 12. Materiāls:
  1. 1) perifēriskās asinis vai
  2. 2) kaulu smadzeņu aspirāts.
 13. Paraugi tiek ņemti:
 14. diagnožu uzstādīšanas gadījumā - no personas, kura nosūtīta uz izmeklējumiem un, atkarībā no analīzes rakstura - no perifērajām asinīm (ja asins analīzes atbilst normai vai ir leikocitoze ar absolūtu limfocitozi vai blastozi) un no kaulu smadzenēm, kad ir pancitopēnija akūtas leikozes gadījumā vai nepieciešams noteikt minimālo reziduālo slimību.)
 15. Asins paraugu savākšanas nosacījumi:
 16. Venozās asinis vai kaulu smadzenes jāsavāc, izmantojot sterilus, EDTA (etilēndiamīna tetracetiskā skābe) sāli kā koagulantu saturošus stobriņus. Citu antikoagulantu izmantošana nav ieteicama. Preparātus jāglabā istabas temperatūrā (18-25ºC), un tos nevajadzētu sakratīt. Pirms pārbaudes preparātu nepieciešams homogenizēt, viegli saskalinot. Preparāti jāanalizē 24 stundu laikā pēc to paņemšanas.
 17. 5. Analizējamā materiāla sagatavošana testēšanai laboratorijā, parauga atraidīšanas kritēriji

  1. Bioloģiskais preparāts sastāv no venozām perifēriskām asinīm un kaulu smadzenēm.
  2. Analizējamais materiāls (perfēriskās asins paraugus vai kaulu smadzeņu paraugi) ir jāsavāc aseptiski sterilā asins savākšanas
 18. mēģenē ar vākumu, ar antīkoagulantu (ACD formula A, K3EDTA). Antikoagulētie preparāti jāuzglabā istabas temperatūrā (18-25°C) līdz tie iekrāsojas (24 stundu laikā).
  1. Pirms parauga sagatavošanas jāpārliecinās, ka balto asins šūnu (leikocītu) koncentrācija nav lielāka par 30 x 109/L. Ja
 19. nepieciešams, paraugs jātšķaida ar HBSS vai tam līdzvērtīgu, lai iegūtu vidējo vērtību 15 x 109 šūnas/L
  1. Paraugs tiks atraidīts, ja tas neatbildīs analizējamā parauga savākšanas nosacījumiem, kā arī neskaidra parauga marķējuma
 20. gadījumā.
 21. 6.Izmantojamā aparatūra, reaģenti

 • Stobriņi ar izmeklējamo materiālu un preparātu atlasei nepieciešamais materiāls.
 • Automātiskās pipetes ar vienreizlietojamiem uzgaļiem 20, 100 un 500μl.
 • Plastmasas hemolīzes stobriņš.
 • Kalibrēšanas lodītes: "Flow-Set™ Fluorospheres" (ref. 6607007).
 • Eritrocītu līzes reaģents ar mazgāšanas stadiju pēc līzes. "IOTest 3 Fixative Solution" (A07800).
 • Izotipiskā kontrole: "IOTesta" reaģents IgG1-FITC / IgG1-PE (Ref. A07794).
 • Buferis (PBS (ref.6603369): 0.01 M nātrija fosfāts; 0.145 nātrija hlorīds; pH 7.2).
 • Isotons, šķīdums, kas lietojams plusmas citometrā iekšajā cikla šūnas ievadīšanai caur lazera avotu.
 • Clenz (Ref.8448222) šķīdums, kas lietojams plusmas citometrā iekšajā ciklā šūnu ievadīšana caur lazera avotu.
 • Permobolozation (Ref IM 2389)
 • Centrifūga
 • Automātisks saskalinātājs ( Vortex veida).
 • Q-PREP maisījums
 • ImmunuPrep™ (Ref7546946)
 • CD1a-PE reaģents (Ref AO7742)
 • Plūsmas citometrs
 1. 7. Reaktīvi, to sagatavošana, glabāšana

  1. Aprakstītā metode piemērota standarta pielietojumam. Noteiktiem "Beckman Coulter" pielietojumiem var būt atšķirīgi
 2. preparāti un/vai "VersaLyse" tilpumi. Šajā gadījumā jāievēro norādījumus, kas sniegti pielietojuma tehniskajā aparatūras aprakstā.
  1. Katram analizējamajam preparātam papildus testa stobriņam vajadzīgs viens kontroles stobriņš, kurā šūnas tiek sajauktas
 3. izotipiskās kontroles klātbūtnē. CD1a reaģents (Ref AO7742) . Reaģents ir virsējais un fiksācija iet uz šūnu virsmām.
  1. Preparāti tiek analizēti 2 stundu laikā.
 4. 8. Standarti, kalibratori

  1. Izmanto "VersaLyse" tilpumus. Šājā gadījumā jāievēro norādījumi, kas sniegti pielietotās tehniskas aprakstā (bukletā).
  2. Katram analizējamajam preparātam papildus testa stobriņam vajadzīgs viens kontroles stobriņš, kurā šūnas tiek sajauktas
 5. izotipiskās kontroles klātbūtnē (Ref. A07794).
 6. 9.Metodes gaita darbību veikšanas secībā

  1. 1. Katrā stobriņā pievienojiet 20μl specifisko CD1a-PE (Ref AO7742) "IOTest" konjugēto antivielu un 20μl izotipiskās kontroles katrā kontroles stobriņā.
  2. 2. Katrā stobriņā pievienojiet 100μl testa preparāta. Viegli sakratiet stobriņus.
  3. 3. 15-20 minūtes inkubējiet istabas temperatūrā (18-25ºC), sargājot no gaismas.
  4. 4. Pēc tam veiciet eritrocītu līzi, ja nepieciešams (ievērojot izmantotā līzes reaģenta instrukcijas). Piemēram, ja vēlaties izmantot "VersaLyse" (ref. A09777), ieskatieties bukletā un vēlams ievērojiet metodi, kas saucas "ar konkomitantu fiksēšanu", kura izpaužas kā 1 mL tūlītējai lietošanai sagatavota "Fix-and-Lyse" maisījuma pievienošana. Nekavējoties, vienu sekundi ilgi sakratiet un 10 minūtes inkubējiet istabas temperatūrā, sargājot no gaismas.
  5. 5. Istabas temperatūrā centrifugējiet 5 minūtes pie 150 x g.
  6. 6. Ar aspirācijas palīdzību aizvāciet kondicionēto vidi.
  7. 7. Resuspendējiet (vēlreiz izšķīdiniet) šūnu nogulsnes mēģenē, lietojot 3mL PBS.
  8. 8. Atkārtojiet 5. darbību.
  9. 9. Ar aspirāciju aizvāciet kondicionēto vidi un resuspendējiet (vēlreiz izšķīdiniet) šūnu nogulsnes mēģenē lietojot:
   1. * 0.5mL vai 1mL PBS plus 0.1% formaldehīda, ja preparāts tiks glabāts ilgāk par 2 stundām un mazāk par 24 stundām. (0.1% formaldehīda PBS var iegūt atšķaidot 12.5μl "IOTest Fixative Solution" fiksējošo šķīdumu (Ref. A07800) ar tā 10x koncentrāciju 1μl PBS).
   2. * 0.5mL vai 1 ML PBS bez formaldehīda, ja preparāti tiek analizēti 2 stundu laikā.
 7. 10. Aprēķini
  1. Rezultāts ir atkarīgs no šūnu, kuras satur specifisko izmeklējamo marķeri, procentuālo skaitu uz 10000 apstradātām šūnām. Rezultāts ir pozitīvs ,jā tās ir lielāk par 20%
  2. Rezultātu aprēķina procentos pēc formulas :
  3. % CD izmēklējumais marķers = CD notikumu skaits reģionā D/CD notikumu skaits reģionā A x 100
 8. 11. Referentie lielumi
  1. Katrai hematoloģiskai saslimšanai ir raksturīgi savi noteikti specifiski CD marķeri cilvēka asinīs. CD1a marķeru daudzums un to
 9. variāciju kopums norāda uz konkrētu hematoloģisku saslimšanu. CD1a marķeri ir atrodami arī veselu cilvēku perifērajās asinīs un kaulu smadzenēs, kuri ir noteiktā procentuālajā daudzumā.
 10. 12. Kvalitātes kontrole
  1. Iekšējai kvalitātes kontrolei izmanto A Coulter ® Multisizer™ /AccuComp® sistēmā ietilpstošos standartus un kalibratorus:
 11. Flow-Check Fluorosferes control PN 6605359 3x 10 ml vials. Iegūto datu apstrāde tiek veikta automātiski, izmantojot A Coulter ® Multisizer™ AccuComp® sistēmā ietilpstošās datu apstrādes programmas: Coulter Epics XL Flow Cytometr Alignment Verification automātisku fluorosferes nolasīšanu.
  1. Arējā kvalitātes kontrole: reizi 6 mēnešos, sadarbībā ar Interlaboratory Quality Assuance Program Cytometry .
 12. 13.Iespējamās kļūdas:
 13. Kā tās samazināt vai novērst -
 • Pozitīvs signāls no EPICS ® XL™/XL-MCL™ control PN 6605359, plūsmas citoflorometra ar rekomendētiem krāsu filtriem
 • Half-Peak Coefficent of Variantce (HPCV) nevar būt lielāks kā 3% visiem virsējiem (virsmas) marķeriem un nelielāks kā 2% iekšējiem marķeriem;
 • Saņemtie rezultāti ir atkarīgi no krāsu filtriem, lāzera jaudām, emisijām un šūnu tipiem;
 • Saņemtie rezultāti ir atkarīgi no ražotāja rekomendācijām, strādājot ar plūsmas citometru EPICS ® XL™/XL-MCL™ lietot oriģinālos ražotāja reaģentus, tikai ar kuriem tiek garantēti rezultātu analītiskais un diagnostiskais jūtīgums, specifiskums, precizitāte un atkārtojamība, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai;
 • Saņemtie rezultāti ir atkarīgi no ražotāja rekomendācijām, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai veikt regulāras aparatūras apkopes katru trešo mēnesi, pusgadu un gadu, ko atļauts veikt tikai ražotāja apmācītam un sertificētam tehniskajam personālam.
 • Ražotājs rekomendē veikt katru pusgadu ārējo kvalitātes kontroli.
 1. 14. Literatūra
  1. 1. SM Lewis , BJ Bain I Bates Dacie and Lewis Practical haematology ( tenth edition ) 2001 : E Matutes R Morilla D Catovsky Immunofenotyping 657-671.
  2. 2. W Gorczyca J Weisberger Differential diagnosis in neoplastic hematopathology 2005.Taylor and Francis London 229-302.
  3. 3. W Gorczyca Flow Cytometry in neoplastic hematology Morphologic-immuniphenotypic correlation 2006. Taylor and Francis London 81-106.
  4. 4. Crespo M, Bosch F, Villamor N, et ai 2003 ZAP-70 expression as a surrogate for Immunoglobulin variable gene region mutations in chronic lymphocytic leukemia. New England Journal of Medicine 348:1764-1775.
  5. 5. Matutes E 2003 Chronic T-celi lymphoproliferative disorders. Reviews in Clinical and Experimental Haematology 6:401-420.
  6. 6. Matutes E, Brito-Babapulle V, Swansbury J, et al 1991 Clinical and laboratory features of 78 cases of T-prolyinphocytic leukemia. Blood 78:3269-3274.
  7. 7. Ginaldi L, Matutes E, Farahat N, et al 1996 Differential expression of CD3 and CD7 in T-ccll malignancies: a quantitative study by flow cytometry. British Journal of Haematology 93:921-927.
  8. 8. Farahat N, Lens D, Zomas A, et al 1995 Quantitative flow cytometry can distinguish between normal and B-cell precursors. British Journal of Haematology 91:640-646.
  9. 9. Campana D, Coimstan-Smith E 2002 Advances in the immunological monitoring of childhood acute lymphoblastic leukaemia. Best Practice Research on
   Clinical Haematology 15:1-19.
  10. 10. Cabezudo E, Matutes E, Ramratmn M. et al 1997 Analysis of residual disease in chronic lymphocytic leukemia by (low cytometry. Leukemia 11:1909-1914.
  11. 11. Rawstron AC, Kennedy B, Evans PA, ct al 2001 Quantitation of minimal residual disease levels in chronic lymphocytic leukemia improves the prediction of outcome and can be used to optimize therapy. Blood 98:29-35.
  12. 12. Glenaei MO, Jadayel DM, Matutes E, et al 2001 Cyclin Dl flow cytometry as a useful tool in the diagnosis of B-cell malignancies. Leukemia
   Research 25:115-123.
  13. 13. Thornton PD, Fernandez C, Giustolisi G, et ai 2004 CD38 as a prognostic indicator in chronic lymphocytic leukaemia. The Hematology Journal
   5:145-151.
  14. 14. Feulliard J, Jacob MC, Valensi F, et al 2002 Clinical and biological features of CD4+ CD56+ malignancies. Blood 99:1556-1563.
  15. 15. Cabezudo E, Morilla R, Carrara P, ct al 1999 Quantitative analysis of CD79b, CDS and CD19 in B-cell lymphoproliferative disorders. Haematologica 84:413-418.
  16. 16. Falini B, Flenghi L, Lo Coco F, et al 1997 Immunocytochemieal diagnosis of acute promyelocytic leukemia (M3) with the monoclonal antibody PG-M3 fanti-PML).
  17. Blood 90:4046-4053.
  18. 17. Mauvicux L, Delabcsse E, Bourquelol P, et al 1999 NG2 expression in MLL rearranged acute myeloid leukaemia is restricted to monoblastic cases. British Journal of Haematology 107:674-676.
  19. 18. Brunning RD, Borowitz M, Matutes E, et al 2001. Precursor B lymphoblastic leukaemia/lymphoblastic lymphoma. In: Jaffe ES, Harris NL, Stein H et al (eds) World Health Organization classification of tumours: tumours of haemopoietic and lymphoid tissues, pp. 111-114. 1ARC Press, Lyon.
  20. 19. Groeneveld K, Temarvelde JG, van den Beem MWM, et al 1996 Flow cytometry detection of inrracellular antigens for immunophenotyping of normal and malignant leukocytes. BTS Technical Report, Leukemia 10:1383-1389.
  21. 20. Poncelet P, George F, Papa S, et al 1996 Quantitation of haemopoietic cell antigens in flow cytometry. European Journal of Histochemistry 40 (suppl l):15-32.
  22. 21. Bain BJ, Barnett D, Linch D, et al 2002. Revised guideline on iramunophenotyping in acute leukaemias and chronic lyrnphoproliferative disorders. Clinical and Laboratory Haematology 24:1-13.
 2. SIA Rīgas hematoloģijas centrs, Rīgā
 3. 2007.gada 20.augustā.
 4. MT 07-012