Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Nabas saites asiņu cilmes šūnu paņemšanas, sagatavošanas un sasaldēšanas medicīniskā tehnoloģija

 1. Nabas saites asiņu cilmes šūnu paņemšanas, sagatavošanas un sasaldēšanas medicīniskā tehnoloģija

 2. I. Vispārīgie jautājumi

 3. 1. Nabas saites asiņu cilmes šūnas tiek iegūtas no nabas saites un placentas mātes daļas asinīm un tās izmanto transplantācijai onkoloģisku un neonkoloģisku slimību ārstēšanā.
 4. 2. Pirms nabas saites asiņu savākšanas, cilmes šūnu, sagatavošanas, atdalīšanas, sasaldēšanas un uzglabāšanas nepieciešama pacienta un (vai) viņa likumiskā pārstāvja informēšana par metodi un rakstiski apstiprināta piekrišana.
 5. 3. Nabas saites asiņu cilmes šūnu izmantošanu veic atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 6. II. Asiņu paņemšana no nabas saites un placentas.

 7. 4. Nabas saites asiņu savākšanas procedūras gaita:
  1. 4.1. izsaiņo asiņu savākšanas komplektu, izņem zilo atdzesēšanas paku no transporta kastes un ieliek to ledusskapī;
  2. 4.2. pirms bērna dzimšanas, izņem speciālu asiņu savākšanas maisu (ietilpība ir līdz 200 ml) no transporta kastes un attin no tā zilo aizsargājošo papīru;
  3. 4.3. ar vakutaineri, kas atrodas komplektā, paņem 5 ml asiņu no mātes perifērās vēnas. To var izdarīt 12 stundu laikā pirms vai pēc bērna piedzimšanas;
  4. 4.4. asinis no nabas saites savāc pēc tam, kad ir piedzimis bērns, bet placenta vēl nav atdalījusies no dzemdes;
  5. 4.5. dezinficē nabas saiti ar 70º medicīniskā spirta šķīdumu virs skavas, visā nabassaites garumā;
  6. 4.5. nabas saiti pārgriež iespējami ātrāk pēc bērna dzimšanas un pēc iespējas tuvāk jaundzimušā vēderam;
  7. 4.6. noņem adatas vāciņu un iedur adatu nabas saites vēnā, pēc iespējas tuvāk skavai;
  8. 4.7. nepārtraukti ritmiski spiežot asiņu savākšanas maisu, nodrošina asiņu nepārtrauktu plūsmu no nabas saites, novēršot to sarecēšanu;
  9. 4.8. ja asiņu plūsma pārtrūkst, uzliek skavu virs adatas dūriena vietas, izņem adatu un gaida, kamēr nabas saite piepildās ar asinīm, tad atkāro manipulāciju;
  10. 4.9. pēc asiņu savākšanas (minimālais asiņu daudzums, kas jāpaņem ir 17 ml), uzliek adatai uzgali un vertikāli turot uz augšu iztukšo savienotājvadu no asinīm, iesien savienotājvadā trīs mezglus pie paša maisiņa un pārējos ar 5 cm atstarpi, lai novērstu asiņu izplūšanu no maisa. Groza maisiņu, veicinot kārtīgu asiņu sajaukšanos ar antikoagulantu.;
  11. 4.10. ietin asiņu savākšanas maisu, vakutaineri ar mātes perifērās vēnas asinīm zilajā papīrā un ievieto transporta kastē kopā ar zilo atdzesēšanas paku;
  12. 4.11. aizpilda dokumentāciju, norādot datus par māti un bērnu, dzimšanas un asiņu savākšanas datumu un laiku, datus par procedūras veicēju un vietu, un ieliek to transporta kastē, noslēdz transporta kasti;
  13. 4.12. transporta kaste tiek glabāta temperatūrā, kas nav zemāka par 4ºC un nav augstāka par 25ºC (praktiski glabā telpā);
  14. 4.13. transporta kaste 24 stundu laikā tiek nogādāta Valsts asinsdonoru centrā.
  1. 4.14. nabas saites asiņu savākšanas tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 4.14.1. personāls: sertificēts ginekologs - dzemdību speciālists, sertificēta vecmāte;
   2. 4.14.2. nepieciešamais aprīkojums:
    1. 4.14.2.1. asiņu savākšanas komplekts (adata, maiss, vakutainers);
    2. 4.14.2.2. zils papīrs;
    3. 4.14.2.3. transporta kaste.
 8. III. Nabas saites asiņu cilmes šūnu sagatavošana

 9. 5. Nabas saites asiņu apstrādi, cilmes šūnu atdalīšanu, sasaldēšanu un uzglabāšanu veic Valsts asinsdonoru centrā.
 10. 6. Nabas saites asiņu savākšanas komplekta pārbaude:
  1. 6.1. izpako nabas saites asiņu savākšanas komplektu un pārliecinās, ka tajā ir viss nepieciešamais – maiss ar nabas saites asinīm, vakutainers ar mātes asinīm, dokumentācija;
  2. 6.2. pārbauda nabas saites asiņu maisa stāvokli piegādāšanas brīdī (asins recēšana, maisa virsmas bojājumi u.c.);
  3. 6.3. uzraksta identifikācijas numurus uz asiņu savākšanas maisa un vakutainera ar mātes asiņu paraugu;
  4. 6.4. datu bāzē reģistrē identifikācijas numurus un datus no dokumentācijas;
  5. 6.5. nosaka nabas saites asiņu svaru un tilpumu;
  6. 6.6. ar identifikācijas numuru apzīmē:
   1. 6.6.1. mikropipetes, kas domātas nabas saites cilmes šūnu skaitīšanai pirms un pēc apstrādes;
   2. 6.6.2. lielo pipeti krioprotektantam;
   3. 6.6.3. kriosaglabāšanas maisu.
  7. 6.7. sterilos apstākļos veic sekojošas darbības:
   1. 6.7.1. maigi sakrata nabas saites asiņu maisu, sajaucot tā saturu;
   2. 6.7.2. ar adatu iedur maisa savienotājvadā un iesūc nepieciešamo materiālu vienā no mikropipetēm;
   3. 6.7.3. ar karstumu noslēdz savienotājvadu starp adatas dūriena vietu un maisu.
  8. 6.8. veic pilnu asiņu analīzi, izmantojot automātisku hematoloģijas analīzes aparātu;
  9. 6.9. veic nabas saites asiņu bakterioloģisko un mikoloģisko uzsējumu un perifēro asiņu testēšanu uz: HBs-Ag, Anti-HCV, Anti-HIV 1/2, citomegalovīrusa infekcijām;
  10. 6.10. noteikt cik ml sāls šķīduma vai HES būs nepieciešams pievienot nabas saites asinīm, lai nodrošinātu leikocītu nogulsnēšanos (tas atkarīgs no paņemto nabas saites asiņu daudzuma);
  11. 6.11. visās manipulācijās, kas veicamas ar nabas saites asiņu maisu, nabas saites asiņu apstrādes un uzglabāšanas materiāliem, izmanto sterili gumijas cimdus.
  1. 6.12. nabas saites asiņu apstrādes tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 6.12.1. personāls: sertificēts laboratorijas ārsts;
   2. 6.12.2. nepieciešamais aprīkojums:
    1. 6.12.2.1. speciāli ar laminārās plūsmas skapi aprīkots bokss, lai nodrošinātu sterilu vidi;
    2. 6.12.2.2. palīgtelpa ar centrifūgu un automātisko hematoloģijas analīzes aparātu;
    3. 6.12.2.3. mikropipetes un lielā pipete krioprotektantam, 20 ml šļirce, sterili gumijas cimdi.
 11. IV. Nabas saites asiņu cilmes šūnu atdalīšana un apstrāde pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai.

 12. 7.Procedūras gaita:
  1. 7.1. maisiņam ar asinīm no nabas saites pievieno sterilus šķidrumus ( sāls, HES) zem lamināras straumes un kārtīgi sajauc saturu;
  2. 7.2. kad šūnas nogulsnējušās, noņem plazmu.;
  3. 7.3. atkārto nogulsnēšanās un plazmas noņemšanas procesu;
  4. 7.4. veic sabalansētu centrifugēšanas procesu un atdala eritrocītus;
  5. 7.5. noņem šķidrumu no leikocītus saturošā maisiņa, lai iegūtu leikocītu koncentrātu;
  6. 7.6. ar karstumu noslēdz caurulīti starp abiem maisiņiem un atvieno tos;
  7. 7.7. pieraksta leikocītu koncentrāta tilpumu un atdzesē to uz ledus;
  8. 7.8. sagatavo krioprotektantu (10% DMSO) un atdzesē to uz ledus;
  9. 7.9. pievieno krioprotektantu leikocītu koncentrātam un labi sajauc;
  10. 7.10. paņem krioaizsargāto šūnu koncentrāta paraudziņu mikropipetē un uzreiz ar karstumu noslēdz sadurto caurulīti. Paraugā nosaka leikocītu un to frakcijas CD34+ šūnu skaitu. Tiek saglabātas 3,7 x 107 /1kg leikocītu;
  11. 7.11. maisiņu ar šūnu koncentrātu ievieto iepriekš atdzesētajā kriosaglabāšanas maisiņā, ko ar karstumu noslēdz, atvienojot caurulīti;
  12. 7.12. kriosaglabāšanas maisiņa somā ieliek divus marķierus un vēlreiz to atdzesē;
  13. 7.13. veic pārbaudītā apjoma sasaldēšanu ar datora kontrolējamo saldējamo aparātu (dziļai šūnu iesaldēšanai medicīniskām vajadzībām), kas nodrošina nepārtrauktu un vienmērīgu sasaldēšanu 24 līdz 36 stundu laikā;
  14. 7.14. ieliek kriosaglabāšanas maisiņu saglabāšanas kasetē;
  15. 7.15. ieliek kaseti saglabāšanas statīvā;
  16. 7.16. ieliek saglabāšanas statīvu karantīnas tankā līdz brīdim, kad mikrobioloģiskā pārbaude atļauj saglabāt paraugu ilgstoši.
 13. V. Nabas saites asiņu cilmes šūnu sasaldēšana

 14. 8. Ja paņemto asiņu paraugs no nabas saites ir derīgs uzglabāšanai – tas ir sterils ar atbilstošu leikocītu koncentrāciju (3,7 x 10 7 /1kg leikocītu) un tie ir dzīvotspējīgi, tad šūnu koncentrāts tiek pārvietots uz ilgtermiņa saglabāšanas tanku.
 15. 9. Ieliek statīvu ilgtermiņa saglabāšanas tankā šķidros slāpekļa tvaikos -196°C temperatūrā.
 16. VI. Cilmes šūnu materiāla transportēšana

 17. 10. Vajadzības gadījumā cilmes šūnu koncentrāts sasaldētā veidā tiek transportēts speciālās ledus somās uz nepieciešamo vietu tālākai izmantošanai.