Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

8. Oftalmoloģijas un optometrijas medicīniskie pakalpojumi.