Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

9. Otorinolaringoloģijas medicīniskie pakalpojumi.