Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Elektroglotogrāfija

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

I. Vispārīgi jautājumi

 1.  
  1. Elektroglotogrāfija ir izmeklēšanas metode, ar kuru iespējams noteikt balss saišu kustību un slēgšanos fonācijas( skaņveides)
 2. laikā. Izmeklējuma laikā tiek reģistrēti balss saišu kustības viļņi, ņemot vērā vēl citus parametrus-skaņas skaļumu, skaņas veidu ( patskanis, līdzskanis, runa, dziedāšana), tiek iegūti dažādi parametri- balss saišu slēgšanās ilgums, ātrums, koordinācija. Iegūtie dati atspoguļo balss saišu slēgšanās ciklu reālā laikā.
  1. Elektroglottogrāfija ir objektīvs izmeklējums, jo ar tā palīdzību var izvērtēt terapijas efektu, balss traucējumu tālāku
 3. progresēšanu, vai tieši otrādi- uzlabošanos. Iegūtos datus var saglabāt arī digitālā formātā, salīdzināt.

II. Medicīnas tehnoloģijas- elektroglotogrāfijas realizācijas nosacījumi

 1.  
  1. Elektroglotogrāfiju var veikt pacientiem bez vecuma ierobežojuma. Pacientam ir jābūt pie samaņas, kontaktējamam,
 2. spējīgam saprast un izpildīt ārsta norādes par skaņveidi noteiktā laikā un ilgumā. Bērniem izmeklējumu var veikt pie nosacījuma, ka bērns saprot un izpilda ārsta norādes par skaņveidi noteiktā laikā un ilgumā, lai iegūtu ticamus izmeklējuma rezultātus.
 3. Elektroglotogrāfijas izmeklējumu var veikt grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā.

Indikācijas elektroglotogrāfijas veikšanai

· Aizdomas par n. laryngeus recurrens parēzi
· Aizdomas par labdabīgu vai ļaundabīgu veidojumu balsenē, kura dēļ traucēta balss saišu kustība
· Aizdomas par funkcionāliem balss traucējumiemPacientiem pirms un pēc balsenes operācijām, lai izvērtētu operācijas efektu
· Pacientiem pirms un pēc fonopēdiskās terapijas
· Pacientiem pēc pārciestiem insultiem ar sūdzībām par balss aizsmakumu
· Pacientiem pēc galvas traumām, neiroķirurģiskām operācijām, kuriem ir sūdzības par balss aizsmakumu
· Pacientiem ar sistēmas saslimšanām, kuriem ir sūdzības par balss aizsmakumu

Kontrindikācijas elektroglotogrāfijas veikšanai:

 1. · Strutains process kakla ādas apvidū, kur tiek novietoti adapteri
 2. · Neiespējams kontakts ar pacientu- pacientam jābūt pie samaņas, jāsaprot un jāspēj izpildīt ārsta norādījumi fonējot pēc ārsta norādījuma izmeklējuma laikā.

III . Izmeklējuma- elektroglotogrāfijas gaita

Pacients sēž ērti uz krēsla. Pie kakla- balsenes apvidū tiek novietoti divi adapteri- katrs savā pusē, kas reģistrē balss saišu kustības. Adapteri savienoti ar datoru, kuram ir programma, kas ļauj uztvert reģistrētās svārstības un izanalizēt tās pārveidojot grafiskās līknēs. Pacientam liek veidot skaņas- patskaņus (pēc izvēles e, a vai i) pacientam komfortablā skaņas augstumā, cik vien var ilgi uz vienu izelpu fonēt- šajā laikā tiek analizēta balss saišu kustība. Vizuāli to var redzēt uz datora ekrāna grafisku 2 dimensijas viļņu veidā, kur x ass ir laika vienība, bet y ass balss saišu slēgšanās stiprums. Tad liek pacientam runāt komfortablā skaļumā un balss augstumā- parasti lasīt kādu tekstu vai skaitīt no 1-10, lai izvērtētu balss saišu kustības, koordināciju runas laikā.

IV. Tehniskais aprīkojums

Elektroglotogrāfijas aparāts- elektroglotogrāfs, kurš ir likumīgi ievietots Latvijas medicīnas ierīču tirgū. Galvenās sastāvdaļas:

 1. · Divi adapteri, ko novieto uz kakla- balsenes apvidū- reģistrē balss saišu muskuļu aktivitāti, balss saišu slēgšanos.
 2. · Pārveidotājs, kas pārveido balsenes vibrācijas elektriskos impulsos
 3. · Analizators, kas elektriskos impulsus pārveido grafiskā attēlā- viļņos, kuri atspoguļo fonācijas ciklu.

V. Medicīnas personāls, kurš veic elektroglotogrāfiju.

Elektroglotogrāfiju veic sertificēts ārsts otolaringologs. Asistē sertificēta ambulatorās pieņemšanas māsa, kas apguvusi elektroglotogrāfijas metodi.

VI. Telpas, kurās veic elektroglotogrāfiju.

Elektroglotogrāfiju var veikt ambulatorās pieņemšanas laikā sertificēta otorinolaringologa kabinetā, kas iekārtots atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām prasībām medicīnas iestāžu telpu aprīkojumam.

Latvijas Otolaringologu asociācija

MT 08-008 05.03.2008.