Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Oglekļa dioksīda lāzera izmantošana ausu, kakla un deguns operācijās

Oglekļa dioksīda lāzera izmantošanas ausu, kakla un deguna operācijas

medicīniskā tehnoloģija

 1. I. Vispārīgie jautājumi
 2. 1. Audu pārdalīšana, ablācija un vaporizācija, izmantojot oglekļa dioksīda (CO2) ķirurģiskā lāzera iekārtu, ir minimāli invazīva mikroķirurģiskas ārstēšanas metode, kurā tiek izmantots viens no lāzera gaismas starojuma enerģijas avotiem. Šo metodi veic specializētās ārstniecības iestādēs ar atbilstošu medicīnisko aprīkojumu un atbilstoši kvalificēts personāls.
 3. 2. Pirms katras ķirurģiskās tehnoloģijas pielietojuma nepieciešama pacienta vai tā likumisko pārstāvju (vecāku vai aizbildņu) informēšana par ārstēšanas izvēli un plānu, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, piekrišana ārstēšanas metodei un plānam, kā arī iesaistīšana profilaktiskos pasākumos komplikāciju novēršanai.
 4. 3. CO2 ķirurģiskās lāzera iekārtas darbības tehniskais raksturojums:
  1. 3.1. lāzera stars rodas CO2 gāzes vidē, liela absorbcija ūdenī, virspusējs
   iedarbības efekts, labas audu pārdalīšanas īpašības;
  2. 3.2. lāzera stars tiek novadīts ar spoguļu sistēmas palīdzību;
  3. 3.3. iespēja lāzera iekārtu savienot ar operāciju mikroskopu;
  4. 3.4. precīza lāzera gaismas stara vadāmība ar mikromanipulatora palīdzību.
  5. 3.5. lāzera iedarbības uz bioloģiskiem audiem vispārējie parametri:
   1. 3.5.1. gaismas viļņa garums 10600nm gaismas spektra infrasarkanā augšējā neredzamā daļa;
   2. 3.5.2. jauda (W) no 1W līdz 50W;
   3. 3.5.3. darbības plašums 200 mikro metri;
   4. 3.5.4. darbības ilgums, atkarībā no frekvences 5Hz līdz 100Hz, ir no 0,2ms līdz 80ms;
   5. 3.5.5. termiskā iedarbība:
    1. 3.5.5.1. > 60 grādiem ablācija un nekrotizācija;
    2. 3.5.5.2. > 100 grādiem audu pārdalīšana;
    3. 3.5.5.3. > 300 grādiem vaporizācija (iztvaikošana).
 5. 4. CO2 ķirurģiskā lāzera iekārtu drīkst lietot tikai speciāli apmācīts personāls, ievērojot iekārtas ražotāja norādījumus un valstī pieņemto normatīvo aktu prasības.
 6. II. C02 ķirurģiskā lāzera iekārtas pielietojuma iespējas un nosacījumi ausu, kakla un deguna operācijās
 7. 5. Balsenes mikroķirurģija:
  1. 5.1. lāzera iekārta tiek izmantota kopā ar operāciju mikroskopu;
  2. 5.2. salīdzinot ar konvencionālām ķirurģiskās ārstēšanas metodēm, lāzera gaismas stars tiek vadīts ar speciālu mikromanipulatoru, kurš nodrošina iespēju likvidēt vissīkāko patoloģiju balsenē maksimāli saudzējot veselos audus un izvairīties no balss saišu bojājuma;
  3. 5.3. lāzera iekārtas pielietojuma indikācijas:
   1. 5.3.1. balss saišu mezgliņi un polipi;
   2. 5.3.2. ģeneralizēta balss saišu sabiezēšanās;
   3. 5.3.3. recidivējoša balsenes papillomatoze;
   4. 5.3.4. balsenes stenoze;
   5. 5.3.5. abpusēja balss saišu paralīze;
   6. 5.3.6. balsenes audzējs.
  4. 5.4. biežākie ķirurģiskās iejaukšanās veidi un lāzera iedarbības uz bioloģiskiem audiem ieteicamie parametri:
   1. 5.4.1. audu pārdalīšana balsenē : 80Hz, 5-7W, l,3ms;
   2. 5.4.2. balss saišu mezgliņi un polipi: 80Hz, no 3 līdz 4W, lms, pulsa režīms;
   3. 5.4.2. hordektomija: 80Hz, no 2 līdz 8W, no 0,63ms līdz 2,5ms;
   4. 5.4.3. epiglotis ķirurģija: 50Hz, 5W, 2ms;
   5. 5.4.4. balsenes papillomu ablācija: 80Hz, no 1 līdz 3W, 0,75ms.
 8. 6. Rīkles un mutes dobuma ķirurģija:
  1. 6.1. lāzera iekārtas pielietojuma indikācijas:
   1. 6.1.1. obstruktīvā miega aizdusa;
   2. 6.1.2. rīkles un mutes dobuma gļotādas audzēji.
  2. 6.2. biežākie ķirurģiskās iejaukšanās veidi un lāzera iedarbības uz bioloģiskiem audiem ieteicamie parametri:
   1. 6.2.1. audu pārdalīšana rīklē un mutes dobumā: 80Hz, no 5 līdz 7W, l,3ms;
   2. 6.2.2. tonsillektomija: 50Hz, no 4 līdz 5W, l,8ms;
   3. 6.2.3. uvulopalatofaringoplastika: 50Hz vai 100Hz, no 4 līdz 6W, lms vai 2ms;
   4. 6.2.4. citās operācijās rīklē: 50Hz vai lOOHz, no 4 līdz 6W, lms vai 2ms;
   5. 6.2.5. citās operācijās mutes dobumā: lOOHz, no 7 līdz 8W, l,5ms.
 9. 7. Auss ķirurģija:
  1. 7.1. lāzera iekārtas pielietojuma indikācijas:
   1. 7.1.1. otoskleroze;
   2. 7.1.2. hroniska un atgriezeniska ausu dobumu infekcija;
   3. 7.1.3. mehāniski vai slimības rezultātā iegūts daļējs dzirdes zudums vienā vai abās ausīs;
   4. 7.1.4. barotrauma.
  2. 7.2. biežākie ķirurģiskas iejaukšanas veidi un lāzera iedarbības uz bioloģiskiem audiem ieteicamie parametri:
   1. 7.2.1. stapedektomija: 5Hz, 0,5W, 2ms;
   2. 7.2.2. miringotomija: lOOHz, 1,5W, 0,4ms;
   3. 7.2.3. citās operācijās auss dobumos: 50Hz vai lOOHz, 4-6W, 2ms vai lms
 10. 8. Deguna ķirurģija:
  1. 8.1. lāzera iekārtas pielietojuma indikācijas:
   1. 8.1.1. deguna gļotādas hiperplāzija;
   2. 8.1.2. deguna gļotādas jaunveidojumi;
   3. 8.1.3. deguna hoānu atrēzija.
  2. 8.2. lāzera iedarbības uz bioloģiskiem audiem ieteicamie parametri:
   1. 8.2.1. gliemežnīcu operācijās: 100Hz, 8-10W, 2ms;
   2. 8.2.2. citās operācijās deguna dobumā: 50Hz vai 100Hz, 4-6W, lms vai 2ms.
 11. III. Metodes apraksts
 12. 9. CO2 lāzera iekārtas pielietošanas etapi ķirurģiskās operācijas gaitā:
  1. 9.1. pacienta novieto guļus uz operācijas galda, nodrošinot optimālu pieeju operācijas laukam;
  2. 9.2. lokāla vai vispārējā maskas, intravenozā vai endotraheālā anestēzija atbilstoši ķirurģiskās iejaukšanās veidam un apjomam;
  3. 9.3. ieslēdz lāzera iekārtu;
  4. 9.4. iestāda lāzera emisijas parametrus atbilstoši ķirurģiskās iejaukšanās metodei un vietai;
  5. 9.5. ieslēdz lāzera staru avotu un sagaida sarkanā indikatora iedegšanos uz iekārtas vadības paneļa;
  6. 9.6. nogaida kamēr tiek pabeigts kalibrācijas process;
  7. 9.7. nospiež kājas pedāļa aktivizācijas taustiņu un sagaida sarkanā indikatora iedegšanos uz iekārtas vadības pults;
  8. 9.8. iekārta ir gatava darbam;
  9. 9.9. lai sāktu operāciju, novirza apstarošanas galviņu tā, lai marķēšanas punkts būtu tajā vietā, kur paredzama ķirurģiska iejaukšanās;
  10. 9.10. nospiež kājas pedāli, veicot audu pārdalīšanu vai ablāciju vai vaporizāciju ekspozīcijas kontrolē.
 13. IV. Tehnoloģiskais nodrošinājums
 14. 10. Ārstniecības personas:
  1. 10.1. Operators - sertificēts otolaringologs vai ķirurgs, kurš specializējies CO2 ķirurģiskā lāzera iekārtas pielietojumam ausu, kakla un deguna operācijās;
  2. 10.2. Asistents - sertificēts otolaringologs vai ķirurgs;
  3. 10.3. Sertificēta operāciju māsa;
  4. 10.4. Sertificēts anesteziologs-reanimatologs;
  5. 10.5. Palīgpersonāls - medicīnas māsu palīgs vai sanitārs;
  6. 10.6. Inženieris - pielietojamās medicīniskās aparatūras inženieris.
 15. 11. Medicīniskās ierīces:
  1. 11.1. operāciju zāles aprīkojums atbilstoši obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām:
   1. 11.1.1. telpa, kurā uzstādīta lāzera iekārta, jāiekārto tā, lai nebūtu iespējama nesankcionēta cilvēku iekļūšana;
   2. 11.1.2. iekārtas ieslēgšanas un izslēgšanas atslēgai jābūt pieejamai vienīgi autorizētam personālam;
   3. 11.1.3. uz telpas durvīm jābūt brīdinošai uzlīmei par lāzera starojumu.
  2. 11.2. sterili vienreizlietojami operāciju veļas komplekti medicīniskajam personālam un operācijas laukam;
  3. 11.3. CO2 ķirurģiskā lāzera iekārta;
  4. 11.4. speciāli mikrokirurģisko instrumentu komplekti un specifiski lanngoskopi ausu, kakla un deguna operācijām, kas neatstaro gaismu.
  5. 11.5. operāciju mikroskops, kuru iespējams savienot ar lāzera iekārtu;
  6. 11.6. specifisks vispārējās anestēzijas aprīkojums - endotraheālās kaniles.