Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Pieres dobuma priekšējās sienas osteosintēze

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

I.Vispārīgi jautājumi

 1. 1.Pieres dobuma osteosintēze ir operācijas, kuras mērķis ir atjaunot pieres dobuma kaulu sieniņu veselumu, kaulu fragmentu pareizu saaugšanu, adekvātu pieres dobuma drenāžu pēc pieres dobuma priekšējās sienas impresijas lūzuma.
 2. 2. Pirms katras ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešama pacienta vai viņa aizbildņa piekrišana operācijai, jāizskaidro operācijas iespējamais risks un paredzamie ieguvumi, kā arī iesaistīšana profilaktiskos pasākumos iespējamo komplikāciju novēršanai.
 3. 3.Operāciju- pieres dobuma sienu osteosintēzi drīkst veikt tikai sertificēts otorinolaringologs, kurš ir paguvis šīs operācijas tehniku. Asistents- otorinolaringologs, kurš apguvis dotās operācijas tehniku.

II. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi

Indikācijas pieres dobuma priekšējās sienas osteosintēzes veikšanai -

 1.  
  1. · pieres dobuma priekšējās sienas impresijas lūzums
  2. · pieres dobuma priekšējās sienas šķembains lūzums 
 2. Kontrintikācijas pieres dobuma priekšējo sienu osteosintēzes veikšanai:
 1.   
 2.       · smags pacienta vispārējais stāvoklis ar vitālo funkciju traucējumiem
  1.  · šķembains pieres dobuma priekšējās un mugurējās sienas lūzums ar intrakraniālām komplikācijām- i/kraniālu hematomu,       galvas smadzeņu traumatisku bojājumu.
 1. Bērniem - bērniem operācija veicama tādā pašā veidā kā pieaugušajiem, pielietošanas nosacījumi atbilst arī bērniem.
 2. Grūtniecība un bērna zīdīšanas periods - operāciju šajā periodā veic pēc vitālām indikācijām, ja nepieciešams, var veikt pieres dobuma priekšējās sienas osteosintēzi. Medicīniskā tehnoloģija pati par sevi neapdraud grūtniecības norisi, tomēr ietekmē pielietojamā vispārīgā anestēzija, pēcoperācijas periodā nepieciešamie pretsāpju un antibiotiskie līdzekļi.

III. Operācijas apraksts

 1.      Operāciju veic vispārējā endotraheālā anestēzijā. Pirms operācijas pacientam tiek izskaidrota operācijas gaita, iespējamie sarežģījumi, paredzamie ieguvumi un saņemta pacienta piekrišana gan operācijai, gan vispārējai anestēzijai.
 2.      Veic operācijas lauka apdari ar antiseptisku šķīdumu. Infiltrē ādu, zemādu grieziena apvidū ar vietējās anestēzijas līdzekli, kam pievienota asinsvadus sašaurinoša viela, lai samazinātu iespējamo asiņošanu no brūces. Veic biparietālu griezienu vai frontālu griezienu caur uzaci, lai pēc iespējas samazinātu operācijas rētas radīto kosmētisko defektu. Atslāņo ādu, zemādu, periostu. Atbrīvo kaulu fragmentus. Revidē pieres dobumu, evakuē kaulu šķembas, ja tādas tajā ir, pārbauda canalis frontonasalis caurlaidību, ja nepieciešamas- ievieto silikona drenu. Atjauno pareizu pieres dobuma priekšējās sienas anatomisko veselumu kaulu fragmentus fiksējot ar fiksācijas plākšņu un skrūvju palīdzību. Operācijas brūci slēdz, pa kārtām sašujot zemādu un ādu. Sterils pārsējs.

IV. Iespējamās komplikācijas:

Agrīnās:

  1. · likvorejameningīts
  1. · brūces infekcija
  1. · acs kustības traucējumi
  1. · pieres dobuma iekaisums

Vēlīnās:

 1.  
  1.  · likvoreja
  2.  · pieres dobuma mukopiocēle

IV. Tehnoloģiskais nodrošinājums

1.Ārstniecības personas:

 1.  
  1. · Operē- sertificēts otorinolaringologs, kurš ir paguvis šīs operācijas tehniku.
  2. · Asistē- sertificēts otorinolaringologs, kurš ir apguvis šīs operācijas tehniku.
  3. · Sertificēta operāciju māsa
  4. · Sertificēts anesteziologs- reanimatologs
  5. · Sertificēta anestēzijas māsa
  6. · Palīgpersonāls- operāciju bloka māsu palīgs.

2. Tehniskais nodrošinājums: 

 1. · Operāciju zāles aprīkojums atbilstoši obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.
 2. · Sterili vienreizējie operāciju veļas komplekti personālam un operāciju laukam
 3. · Ķirurģisko instrumentu komplekts operācijas veikšanai
 4. · Osteosintēzes plāksnes un skrūves
· Instrumenti osteosintēzes plāksnes fiksācijai- perforators, vītņgriezis, skrūvgriezis.
· Operāciju materiāls- sterili tamponi, marles plāksnītes, diegi.
· Silikona drena pieres- deguna kanāla drenāžas nodrošināšanai
· Sterils pārsienamais materiāls
· Vietējās anestēzijas līdzeklis ar asinsvadu sašaurinošu vielu sastāvā.

Rīgā 28.04.2008.

Latvijas Otolaringologu asociācija

MT 09-016