Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

35. Ar uzturu saistītie medicīniskie pakalpojumi