Biežāk uzdotie jautājumi


  Kādus rezultātus iespējams iegūt, klikšķinot uz lupas simbola pie aktīvās vielas nosaukuma?

  Atlasīt visas zāles ar vienādu aktīvo vielu.

  ^augšup


  Ko nozīmē zāļu pieejamības apzīmējumi - zaļš ķeksis un sarkans krusts?

  Zaļš ķeksis liecina, ka zāles ir pieejamas zāļu lieltirgotavās, bet sarkans krusts norāda, ka zāles lieltirgotavās nav pieejamas.

  ^augšup


  Kā izmantot savus izvēlētus atlases kritērijus, lai gūtu papildu informāciju par zālēm?

  Norādiet šos kritērijus sadaļā “Papildu parametri”.

  Reģistrā ir ērti sagrupēta papildu parametru pievienošana. Piemēram, iespējams skatīt informāciju par Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) iekļautām zālēm vai KZS references jeb lētākiem medikamentiem līdzvērtīgas iedarbības zāļu grupā.

  Reģistrā iespējams arī gūt norādes par zāļu lietošanu pacientiem, kuri ir vecāki par 75 gadiem, un par zāļu lietošanu sportā, kā arī par to, vai konkrētās zāles ir vai nav apstiprinātas lietošanai bērniem (līdz 18 gadu vecumam).

  ^augšup


  Vai Reģistrā var uzreiz apskatīt pilnīgi visu informāciju par konkrētām zālēm?

  Reģistrā uzreiz ir iespējams skatīt konkrētu zāļu pilnīgu informāciju. Piemēram, zāļu lietošanas instrukciju un maksimāli pieļaujamo zāļu cenu aptiekā.

  Papildus Reģistrā var arī atlasīt zāles saskaņā ar to, ko Jūs norādījāt par zāļu atlases kritērijiem Reģistra sadaļā “Papildu parametri”.

  Papildu parametros norādītā informācija būs redzama pie zālēm tikai tad, ja Jūs norādīsiet, ka atlasāt zāles pēc kāda no papildu parametriem. Citos gadījumos – šī informācija pie zālēm nebūs redzama. Piemēram, ja norādījāt, ka vēlaties atlasīt zāles, kuras ir apstiprinātas lietošanai bērniem, tad šī informācija būs redzama tikai tad, ja būsiet to norādījis papildu meklēšanas parametros.

  ^augšup


  Ko nozīmē maksimāli pieļaujamā aptiekas cena?

  Aptiekās zāļu cena var atšķirties, taču tā nedrīkst pārsniegt Reģistrā norādīto maksimālo aptiekas cenu. Ja rodas šaubas par zāļu cenu pamatotību, vai par pirkumu pieprasīta lielāka samaksa, jāziņo Veselības inspekcijai!

  ^augšup


  Vai iespējams atlasīt tikai tos zāļu iepakojumus, kam ir “paziņota cena”? Un ko nozīmē “paziņota cena”?

  Viens no Reģistra jaunumiem ir iespēja izvēlēties parametru “Rādīt tikai iepakojumus, kam paziņota cena”. Tas nozīmē, ka ir uzsākta un/ vai tiek turpināta šo zāļu iepakojumu izplatīšana Latvijā.

  Reģistrācijas apliecības īpašniekam pirms zāļu izplatīšanas uzsākšanas ir jāinformē Aģentūra par konkrēto zāļu cenu. Piemēram, ja zāles ir reģistrētas, bet vēl nav sākta to izplatīšana Latvijā, šīm zālēm nav norādīta maksimāli pieļaujamā aptiekas cena, lai gan Reģistrā ir iekļautas pilnīgi visas reģistrētās zāles, arī tās, kuras dažādu apsvērumu dēļ netiek Latvijā izplatītas.

  ^augšup


  Ko nozīmē trīs sadaļas Reģistra sākuma skatā?

  Reģistra sākuma lapā ir atsevišķi izdalītas trīs pamatsadaļas:

  • diagnozes un zāles - iespēja redzēt slimību grupas un zāļu ATĶ (anatomiski terapeitiski ķīmiskā) klasifikatora kodu. Meklējot zāles pēc ATĶ klasifikatora koda, ir iespējams atlasīt noteiktā zāļu grupā iekļautos medikamentus. Piemēram, atrast sarakstu ar zālēm, kas paredzētas elpceļu slimību ārstēšanai.
  • Nacionālā veselības dienesta kompensējamo zāļu saraksts - sniedz iespēju atlasīt tikai Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles.
  • Meds 75+ - šī sadaļa satur informāciju par aktīvo vielu lietošanu gados vecākiem cilvēkiem, kas ietver gandrīz 500 vielu vai to kombināciju klasifikāciju un ieteikumus to lietošanai cilvēkiem, kas ir vecāki par 75 gadiem. Zāļu aktīvo vielu nosaukumiem ir pievienots iedalījums A, B, C un D kategorijās, kas norāda uz to, cik attiecīgās aktīvās vielas ir piemērotas lietošanai cilvēkiem, kas ir vecāki par 75 gadiem. Katras farmaceitiskās vielas apraksts ietver informāciju par būtiskākajiem riskiem un brīdinājumiem, kā arī biežākajām blaknēm un mijiedarbību.

  ^augšup


  Kādos gadījumos jāpievērš uzmanība simboliem “KZS L1 – L5”?

  Ja Reģistrā pie konkrētu zāļu nosaukuma ir simbols “KZS R” vai “KZS L”, bet šīs zāles nav pieejamas lieltirgotavās (t.i., pie šo zāļu nosaukuma ir redzams sarkans krusts “X”), tad aptiekā pret ārsta izrakstītu īpašo recepti, kurā ir norādīts aktīvās vielas nosaukums, jāizsniedz nākamās lētākās valsts kompensējamās zāles jeb zāles, kuras atzīmētas ar simbolu “KZS L1”. Savukārt, ja nav pieejamas ne ar “KZS R” vai “KZS L”, ne ar “KZS L1” apzīmētās zāles, tad minētajā gadījumā jāizsniedz nākamās lētākās KZS iekļautās zāles, kas ir apzīmētas ar “KZS L2” (numurs pie simbola norāda secību – pirmais līdz piektais lētākais medikaments).

  ^augšup


  Kāpēc Reģistrā nav atrodamas zāles?

  Zāļu neesamībai Reģistrā var būt vairāki iemesli:

  • zāles ir reģistrētas Latvijā savstarpējās atzīšanas, decentralizētā, nacionālā vai Eiropas centralizētā zāļu reģistrācijas procedūrā pirms dažām dienām, bet vēl nav aktualizēti to dati Aģentūras datubāzē vai Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē,
  • zāļu reģistrācija ir apturēta sabiedrības veselības un drošības apsvērumu dēļ, to izplatīšana nav atļauta,
  • zāles ir izslēgtas no Reģistra pēc reģistrācijas apliecības īpašnieka lūguma vai saistībā ar zāļu reģistrācijas termiņa beigām, un to atlikušo krājumu izplatīšanas laiks (6 mēneši) ir beidzies.

  ^augšup


  Kāpēc zāles tiek izslēgtas no Reģistra?

  Zāles tiek izslēgtas divu iemeslu dēļ:

  • Saskaņā ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka lūgumu;
  • Saskaņā normatīviem aktiem par zāļu reģistrēšanu, ja zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks nav iesniedzis dokumentāciju zāļu pārreģistrācijai un zāļu reģistrācijas termiņš ir beidzies.

  ^augšup


  Kas ir atbildīgs par zāļu pieejamību?

  Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai tā pilnvarotā persona ir atbildīga par zāļu virzību tirgū, kā arī par informācijas sniegšanu Aģentūrai par zāļu izplatīšanas uzsākšanu vai iespējamiem pieejamības pārtraukumiem.

  ^augšup


  Kādēļ zāles nav pieejamas?

  Reģistrācijas apliecības īpašnieku biežāk minētie zāļu pieejamības pārtraukumi ir saistīti ar zāļu ražošanas problēmām, pieaugošu zāļu pieprasījumu, ar loģistikas problēmām un serializāciju.

  Lieltirgotavās ir beigušies atlikušie zāļu krājumi

  ^augšup


  Kā var iesniegt ziņojumu par zāļu nepieejamību?

  Aģentūra ir sagatavojusi ērtāku tiešsaistes rīku – elektroniski aizpildāmu formu "Zāļu piegādes pārtraukumi", lai iedzīvotāji, aptiekas, ārstniecības iestādes un reģistrācijas apliecības īpašnieki vai to pārstāvji varētu paziņot Aģentūrai par zāļu piegādes pārtraukumiem.

  ^augšup


  Kas nosaka zāļu cenu?

  Zāļu cenu nosaka zāļu ražotājs. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām zāļu ražotājam, uzsākot zāļu izplatīšanu Latvijā, jādeklarē Aģentūrā zāļu ražotāja realizācijas cena, kā arī laikus jāinformē par cenas izmaiņām. Savukārt Aģentūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprēķina maksimāli pieļaujamo cenu, par kādu tās drīkst pārdot aptiekā, un publicē to Reģistrā.

  Vēršam uzmanību, ka Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu cenu veidošanu valstī nosaka citi cenu veidošanas principi, ko piemēro Nacionālais veselības dienests.

  ^augšup


  Kāpēc zāļu cena citās valstīs ir atšķirīga?

  Jāņem vērā, ka zāļu ražotājs ir tiesīgs savām zālēm dažādās valstīs noteikt atšķirīgu cenu un katrā valstī tiek piemērots gan atšķirīgs PVN, gan arī piecenojuma aprēķins.

  ^augšup


  Kāpēc Reģistrā pie dažām zālēm ir pievienots dokuments "Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti"?

  Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti pēc zāļu ražotāja pieprasījuma (iesnieguma) Aģentūrā tiek gatavots, ja ražotājs turpmāk plāno vērsties Nacionālajā veselības dienestā, lai:

  • iekļautu Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) zāles ar tādu zāļu vispārīgo nosaukumu, kāds līdz šim nav iekļauts,
  • KZS jau iekļautām zālēm mainītu/ paplašinātu piemērotos kompensācijas nosacījumus citai diagnozei, citai pacientu grupai utt.

  Aģentūras sagatavotais atzinums attiecas tikai uz to diagnozi un pacientu grupu, kuru norādījis ražotājs, to nevar vispārināt uz zāļu lietošanu citai diagnozei vai plašākam pacientu lokam. Tā kā atzinuma sagatavošanas laikā daļa ražotāja sniegtās finansiālās informācijas (cena, izmaksas, finansiālās līdzdalības forma) var būt konfidenciāla, tā publiski pieejamajā tekstā par atzinumu netiek norādīta.

  ^augšup


  Ko nozīmē uzraksts pie zāļu iepakojuma “Krājumus atļauts izplatīt līdz”?

  Ja zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā, kuru rezultātā kāds no līdzšinējiem zāļu iepakojuma veidiem turpmāk netiks ražots, tad Aģentūra pēc šo izmaiņu apstiprināšanas zāļu reģistrācijas dokumentācijā pievieno Reģistrā attiecīgu norādi, papildus informējot, ka esošos šī iepakojuma krājumus var izplatīt līdz noteiktam laikam.

  ^augšup


  Kādu informāciju var iegūt, izvēloties papildu meklēšanas parametru “Informācija par lietošanu sportā”?

  Izvēloties šo papildu meklēšanas parametru, var noskaidrot, vai izvēlētās zāles ir aizliegts vai atļauts lietot sportā un vai pastāv specifiski šo zāļu lietošanas nosacījumi sportā.

  Reģistrā ir iekļauta informācija tikai par tām vielām un metodēm, kuras ir aizliegts lietot sportā un ir iekļautas Pasaules Antidopinga aģentūras Aizliegto vielu un metožu sarakstā un kuras ir iespējams iegādāties Latvijā. Zāļu reģistrā nav pieejama informācija par uztura bagātinātājiem.

  Reģistrā ir norādīts, vai zāļu lietošana aizliegta sacensību laikā vai ārpus sacensībām. Tajā arī sniegta plašāka informācija par to lietošanas ierobežojumiem sportā.

  Reģistrā pievienotā informācija par lietošanu sportā ir iekļauta informatīvos nolūkos, tā nav uzskatāma kā autoritatīva informācija par vielas vai metodes statusu sportā.

  Latvijas Antidopinga birojs iespēju robežās sniedz aktuālu un precīzu informāciju, taču neuzņemas atbildību par kļūdām vai neprecizitātēm.

  Vēršam uzmanību, ka īpašos apstākļos vai situācijās nepieciešama ārsta vai farmaceita konsultācija. Lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas aizliegto vielu un metožu sarakstā, kā arī informācija par jaunām zālēm tiek atjaunota pēc šo zāļu pievienošanas Zāļu reģistrā vai saraksta publicēšanas Pasaules Antidopinga aģentūras tīmekļa vietnē.

  ^augšup


  Cik bieži tiek atjaunoti dati Zāļu reģistrā?

  Zāļu reģistra dati tiek atjaunoti katru dienu.
  Pēdējo reizi dati atjaunoti 2023-09-22 04:09:21

  ^augšup