Atlasīto zāļu saraksta eksports – lauku apraksts

Lauka nosaukums Apraksts Piemērs
reg_number Zāļu reģistrācijas numurs 00-0001
substance* Aktīvā(s) viela(s) Ketorolacum;Phenylephrinum
med_name Zāļu nosaukums Druniler 120 mg apvalkotās tabletes
med_name_orig Zāļu oriģinālais nosaukums Druniler 120 mg film-coated tablets
med_name_short Zāļu īsais nosaukums Druniler
atc_code* ATĶ kods C10AB05
ordination Izsniegšanas kārtība OTC
children_approved Piemērotas lietošanai bērniem
0 – nav piemērotas
1 – ir piemērotas
2 – nav informācijas
2
med_form Zāļu forma Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
med_dosage Stiprums/koncentrācija 12 mg
med_biosimilar Biolīdzīgas zāles
0 – nē
1 – jā
0
med_nvd_kzs zāles iekļautas NVD kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) (informācijas avots – NVD) KZS-L2
price_min Zāļu cenu diapazons atkarībā no iepakojuma, zemākā cena (€ ar PVN) 12.33
price_max Zāļu cenu diapazons atkarībā no iepakojuma, augstākā cena (€ ar PVN) 12.34
 
reg_proc Reģistrācijas procedūras tips saīsināti EU
reg_proc_str Reģistrācijas procedūras tips Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra
reg_proc_number Reģistrācijas procedūras numurs EMEA/H/C/000471
reg_date Reģistrācijas datums 2023-09-22
reg_expire Reģistrācija spēkā līdz 2023-09-22
mah Reģistrācijas apliecības īpašnieks un valsts Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Nīderlande
 
med_status Zāļu statuss
0 – zāles izslēgtas no reģistra
1 – reģistrācija spēkā
2 – zāļu izplatīšana apturēta
1
med_sell_stop_date Ja zāles izslēgtas vai apturētas, datums, līdz kuram atļauts izplatīt atlikušos krājumus 2023-09-22
mah_status Reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegtā informācija par zāļu pieejamību tirgū
0 – nav pieejamas
1 – ir pieejamas
2 – nav sniegta informācija
1
mah_withdraw_date RAĪ sniegtā informācija par datumu, no kura gaidāms zāļu piegādes pārtraukums 2023-09-22
mah_next_avail_date RAĪ sniegtā informācija par datumu, kad gaidāma zāļu piegādes atjaunošana 2023-09-22
stock_status Lieltirgotavu sniegtā informācija par zāļu pieejamību tajās
0 – nav pieejamas
1 – ir pieejamas
1
 
info_url Saite uz zāļu un iepakojumu informāciju Zāļu reģistrā https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0001
info_url_pil Saite uz aktuālo zāļu lietošanas instrukciju (datne PDF, Word vai citā formātā) https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0001/pil
info_url_smpc Saite uz aktuālo zāļu aprakstu (datne PDF, Word vai citā formātā) https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0001/smpc
info_sports Zāļu reģistrā pieejama Latvijas Antidopinga biroja sagatavotā informācija par lietošanu sportā
0 – nav informācijas
1 – ir informācija
0
info_meds75* Meds75+ – informācija par zālēm pacientiem 75+, piešķirtās klases C;A

* Ja laukā ir norādītas vairākas vērtības, tās atdalītas ar semikolu.