Zāļu reģistra produktu statusu saraksta lauki

Lauka nosaukums Apraksts Piemērs
product_id Zāļu produkta (iepakojuma) identifikators 00-0001-04
stock_status Pieejamība lieltirgotavās
0 – nav pieejams
1 – ir pieejams
1
stock_wholesalers* Lieltirgotavu nosaukumi, kur pieejams produkts (saskaņā ar lieltirgotavu sniegto informāciju) Tamro;Medelens+
mah_status Produkta pieejamība tirgū (saskaņā ar reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju)
0 – nav pieejams
1 – ir pieejams
2 – nav paziņots
1
mah_avail_date Datums, kad uzsākta produkta laišana tirgū (saskaņā ar reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju), formāts YYYY-MM-DD 2022-12-04
mah_withdraw_date Datums, kad gaidāms piegādes pārtraukums (saskaņā ar reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju), formāts YYYY-MM-DD  
mah_next_avail_date Datums, kad piegāde tiks atjaunota (saskaņā ar reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju), formāts YYYY-MM-DD  

* Ja laukā ir norādītas vairākas vērtības, tās atdalītas ar semikolu.