Adjupanrix (previously Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)

 Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts ir pieejams Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

Atgriezties reģistrā