Svarīga informācija

Meds75+ – informācija par zālēm pacientiem 75+

Aktīvās vielas A-Z
 • Ac

 • Aciclovirum
  A klase
  Lokāla apstrāde: piemērots vecākām personām.
  A klase
 • Acidum acetylsalicylicum
  Lietojot kā "Pretsāpju līdzekļi"
  D klase
  Izvairieties no lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Nav piemērots sāpju ārstēšanai. Samaziniet devu vidēji smagu nieru darbības traucējumu gadījumā. Nelietot pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Būtiskas blakusparādības ietver asiņošanu un kuņģa gļotādas bojājumus. Var mazināt antihipertensīvo līdzekļu un sirds mazspējas zāļu iedarbību. Palielina metotreksāta toksicitāti. Ņemiet vērā acetilsalicilskābes klātbūtni bezrecepšu un kombinētos produktos.
  C klase
  Piemērots gados vecākām personām, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Būtiska blakusparādība ir palielināts asiņošanas risks.
 • Acidum ascorbicum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem.
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem.
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem.
  Lietojot kā "Pretsāpju līdzekļi"
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem.
 • Acidum boricum
 • Acidum citricum anhydricum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem.
 • Acidum folicum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Var samazināt fenitoīna koncentrāciju.
 • Acidum fusidicum
  A klase
  Lokāla apstrāde: piemērots vecākām personām.
  A klase
  Lokāla apstrāde: piemērots vecākām personām.
 • Acidum salicylicum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Sistēmiskā absorbcija ir zema, lietojot uz ādas, kā norādīts lietošanas instrukcijā.
 • Acidum tranexamicum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Eliminācija ir samazināta pat vieglu nieru darbības traucējumu gadījumā.
 • Acidum ursodeoxycholicum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ņemiet vērā mijiedarbību absorbcijas fāzē. Uzraugiet aknu funkcionālo pārbaužu rezultātus.
 • Acidum valproicum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Zems albumīna līmenis serumā pastiprina atbildes reakciju. Ņemiet vērā tādas blakusparādības kā hiponatriēmija, asins šūnu skaita izmaiņas. Uzraugiet aknu funkciju.
 • Ae

 • Aesculinum
 • Al

 • Alfacalcidolum
  Lietojot kā "Vitamīni"
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Uzsāciet ārstēšanu speciālista uzraudzībā.
 • Alfuzosini hydrochloridum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Būtiskas blakusparādības ietver ortostatisku hipotensiju, reiboni un kritienu risku. Zāļu lietošanas laikā izvairieties no greipfrūtu lietošanas uzturā.
 • Allopurinolum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Samaziniet devu pat vieglu nieru darbības traucējumu gadījumā. Ņemiet vērā zāļu mijiedarbību.
 • Alprazolamum
  D klase
  Izvairieties no lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Sedatīvs. Ilgstoša darbība. Būtiskas blakusparādības ietver zāļu atkarību, kognitīvus traucējumus un satiksmes negadījumu risku. Palielina kritienu risku. Paradoksāli var pastiprināt trauksmi, nemieru un agresiju.
 • Alprostadilum
  A klase
  Piemērots vecāka gadagājuma cilvēkiem. Jāņem vērā, ka lietošana var pazemināt asinsspiedienu.
 • Am

 • Amiodaroni hydrochloridum
  Lietojot kā "Sirds līdzekļi"
  D klase
  Izvairieties no lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Ārstēšanu drīkst uzsākt tikai ārsts ar pieredzi smagu aritmiju ārstēšanā. QT intervāla pagarināšanās risks. Ļoti lēna eliminācija. Būtiskas blakusparādības ietver hipotireozi vai hipertireozi, izmaiņas plaušās, aknu mazspēju un torsades de pointes ventrikulāru tahikardiju. Ņemiet vērā mijiedarbību ar vairākām zālēm.
 • Amitriptylini hydrochloridum
  D klase
  Izvairieties no lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Antiholīnerģisks. Sedatīvs. Serotonīnerģisks. QT intervāla pagarināšanās risks. Mazās devās (10 – 20 mg) var lietot neiropātisku sāpju ārstēšanai. Būtiskas blakusparādības ietver apjukumu, kognitīvus traucējumus, trīci, aritmiju, tahikardiju, ortostatisku hipotensiju un serotonīna sindromu. Palielina kritienu risku. Ņemiet vērā mijiedarbību ar vairākām zālēm. Samazina Alcheimera slimības zāļu efektivitāti.
 • Amlodipini besilas
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Būtiskas blakusparādības ietver aizcietējumus, potīšu tūsku un ortostatisku hipotensiju. Ņemiet vērā zāļu mijiedarbību. Zāļu lietošanas laikā izvairieties no greipfrūtu lietošanas uzturā.
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Būtiskas blakusparādības ietver aizcietējumus, potīšu tūsku un ortostatisku hipotensiju. Ņemiet vērā zāļu mijiedarbību. Zāļu lietošanas laikā izvairieties no greipfrūtu lietošanas uzturā.
 • Ap

 • Apixabanum
  C klase
  Piemērots gados vecākām personām, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Samaziniet devu smagas nieru mazspējas gadījumā. Būtiska blakusparādība ir palielināts asiņošanas risks. Ņemiet vērā mijiedarbību. Andeksanetu var lietot kā antidotu.
 • Ar

 • Aripiprazolum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Būtiskas blakusparādības ietver kognitīvus traucējumus, apjukumu, ekstrapiramidālos traucējumus, ortostatisku hipotensiju un kardiovaskulāro notikumu risku. Palielina kritienu risku. Ņemiet vērā mijiedarbību ar vairākām zālēm. Demences psiholoģisko un uzvedības simptomu ārstēšanā vispirms izmantojiet nefarmakoloģiskos līdzekļus. Samazina Alcheimera slimības zāļu efektivitāti. Zāļu lietošanas laikā izvairieties no greipfrūtu lietošanas uzturā.
 • At

 • Atenololum
  Lietojot kā "Bēta blokatori"
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Samaziniet devu pat vidēji smagu nieru darbības traucējumu gadījumā. Būtiskas blakusparādības ietver bradikardiju un ortostatisku hipotensiju. Ņemiet vērā mijiedarbību, īpaši ar zālēm, kas ietekmē sirds vadīšanas ceļus.
 • Az

 • Azelastini hydrochloridum
  Lietojot kā "Deguna līdzekļi"
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem.

Apzīmējumi

A klase A (zaļš): piemērotas gados vecākiem cilvēkiem. Zāles var lietot tāpat kā gados jaunāki pacienti. Ar vecumu saistītās izmaiņas neietekmē zāļu devu vai lietošanas biežumu, un blakņu raksturojums ir tāds pats kā jaunākiem pacientiem.

B klase B (pelēks): par šo zāļu lietošanu vecākiem cilvēkiem ir maz pētījumos iegūtu pierādījumu, praktiskas pieredzes vai datu par efektivitāti.

C klase C (dzeltens): piemērotas lietošanai gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus. Šīs zāles var lietot gados vecākiem cilvēkiem, taču var būt nepieciešams samazināt to devu vai lietošanas biežumu vieglu vai vidēju nieru darbības traucējumu vai būtiska zāļu mijiedarbības vai blakņu riska dēļ.

D klase D (sarkans): izvairieties no šo zāļu lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Lietošana pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos vai vienreizējas devas veidā. Ar vecumu saistītās izmaiņas pakļauj gados vecākus cilvēkus nevēlamu un bīstamu reakciju riskam šo zāļu lietošanas gadījumā. Blakņu risks parasti pārsniedz zāļu lietošanas sniegtos ieguvumus.

Meds75+ datu avots ir Somijas zāļu aģentūra Fimea (licencēti ar CC BY 4.0 licenci).
Dati atjaunināti 30.03.2021.