Zāļu reģistrācija, pārreģistrācija, reģistrācijas anulēšana

ZVA lēmuma datums
Procedūras tips
Statuss