Ziņot par zāļu piegādes pārtraukumu

Šī forma nav paredzēta informēšanai par izmaiņām zāļu reģistrācijā vai par kādu zāļu izslēgšanu no zāļu reģistra.

1Jūs vēlaties ziņot kā..
2 Informācija par nepieejamajām zālēm
3Informācija par ziņotāju

  
 
 

Piezīmes

Personas datu apstrādes paziņojums